Våra fokusområden

Inom Unga Drogförebyggare har vi tre huvudsakliga fokusområden: Kunskapsspridning, opinionsbildning och drogfria mötesplatser. Här kommer varje område beskrivas närmre. 

Våra fokusområden

Inom Unga Drogförebyggare har vi tre huvudsakliga fokusområden: Kunskapsspridning, opinionsbildning och drogfria mötesplatser. Här kommer varje område beskrivas närmre.

Kunskapsspridning

För oss handlar kunskapsspridning om att förmedla information som är oberoende, baserad på fakta och källkritiskt granskad. Det finns många studier som visar på vilka effekter olika droger har, och den informationen räcker ofta för att människor ska förstå farorna som finns med tobak, alkohol och droger. Ju fler vi kan nå, desto större effekt kan vi se genom att unga inte börjar med droger. 

När människor får ökad kunskap kan de också ta medvetna beslut och ta ställning emot att använda tobak, alkohol och droger, i synnerhet vid en ung ålder. Mötet med unga är därför viktigt för att delge kunskap och lära av varandra.

Vi sprider kunskap genom skolbesök med droginformatörer och sociala medier men också genom att hjälpa unga starta egna föreningar där de kan sprida kunskap tillsammans.

En tjej från Sjölins gymnasium som sitter utomhus i skuggan med sin laptop i knät och ett kaffekopp vid sidan om.

Opinionsbildning

Opinionsbildning är ett sätt att påverka politiker och förändra samhället på en övergripande nivå. Det behövs nationella riktlinjer för hur man ska jobba drogförebyggande inom olika sektorer. Lagar behövs för att barn och unga ska skyddas från att exponeras från alla droger, inte enbart de som är illegala.
 
Vi vill engagera unga i den drogpolitiska debatten genom att påverka politiker, skriva artiklar och ha politiska kampanjer för att främja det drogförebyggande arbetet. Vi samarbetar med organisationer, ingår i nätverk, har möten med politiker och gör namninsamlingar. Vi vill arbeta långsiktigt och systematiskt på ett strukturellt plan med det drogförebyggande arbetet.

Drogfria mötesplatser

Drogfria mötesplatser är ställen där tobak, alkohol och droger inte används. För att barn och unga ska skyddas från droger behöver det finnas drogfria sammanhang i deras vardag. Det gäller skolor, fritidsgårdar, ungdomsverksamheter och föreningar. För att lyckas med att skapa drogfria miljöer krävs det både insatser från vår sida, men också att unga själva är med och skapar dessa.

För att skapa ett socialt sammanhang är det viktigt att det finns saker som förenar barn och unga som vistas där. Vi bidrar till det genom aktiviteter, utbildningar och tävlingar. Vi strävar efter att drogfria mötesplatser och drogfria föreningar ska finnas lokalt, regionalt och nationellt. Vi vill att unga själva ska få möjligheter att skapa nya drogfria mötesplatser i sin närmiljö tillsammans med andra unga som också väljer ett att engagera sig i det drogförebyggande arbetet. 

  • Narkotika
  • Amfetamin
  • Cannabis
  • Doping
  • Ecstasy
  • Opiater
  • Kokain
  • LSD
  • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.