Våra åsikter

Här kan du läsa om vår vision, våra åsikter och grundprinciper. Du kan också läsa om vad vi arbetar för att förändra i samhället och vilka våra fokusområden är. 

Våra åsikter

Här kan du läsa om vår vision, våra åsikter och grundprinciper. Du kan också läsa om vad vi arbetar för att förändra i samhället och vilka våra fokusområden är.

Vision, åsikter och grundprinciper

På den här sidan kan du läsa om Unga Drogförebyggares vision, åsikter samt grundprinciper för drogförebyggande arbete. Du kan också läsa om vad vi vill förändra och varför. 

Vad vi vill förändra

Vi vill förändra samhället både nerifrån och uppifrån. Vi tror på människors förmåga att organisera sig och få saker att hända, men vi tror också att det är viktigt att vissa beslut fattas politiskt.

Det finns flera saker som behöver förändras i samhället när det gäller synen på droger, drogförebyggande insatser och kunskap om tobak, alkohol och droger.

Våra fokusområden

Inom Unga Drogförebyggare har vi tre huvudsakliga fokusområden: Kunskapsspridning, opinionsbildning och drogfria mötesplatser. Här kommer varje område beskrivas närmre.

Vår vision i praktiken

Ladda ner vårt dokument “Vår vision i praktiken” för att läsa mer utförlig information om Unga Drogförebyggares vision och organisation, åsikter samt grundprinciper för drogförebyggande arbete. Du kan också läsa om vad vi vill förändra och varför. 

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.