Tobaksindustrin

Att framställa tobak innebär att både klimatet, industriarbetare och barn påverkas negativt. Du kan göra positiv skillnad genom att aktivt ta avstånd från tobak.

Tobaksindustrin

Att framställa tobak innebär att både klimatet, industriarbetare och barn påverkas negativt. Du kan göra positiv skillnad genom att aktivt ta avstånd från tobak.

“Barn som arbetar på tobaksodlingar har sällan möjlighet att få gå ut grundskolan, och riskerar därför att behöva fortsätta arbeta på odlingen när de är äldre.”

Tobaksbolagen tjänar mycket pengar

Tobak som industri

För att tillverka cigaretter och snus krävs en lång kedja av olika verksamheter. Tobaksplantan ska odlas, skördas, torkas, paketeras, distribueras och slutligen säljas.

Tobaksbolagen, alltså de som säljer tobak och ser till att den odlas, tjänar mycket pengar på den här kedjan. Det beror bland annat på att de som arbetar med att odla tobak får väldigt låga löner, och därmed kan tobaksbolagen gå med stor vinst.

Från att ett ton tobak har odlats till att det säljs som cigaretter har värdet ökat nästan 50 gånger, men trots det lever många arbetare i fattigdom.

Barnarbete inom tobaksindustrin

Det är inte ovanligt att barn arbetar på tobaksodlingar. Det hänger ofta ihop med att de vuxna arbetarna får så dåligt betalt att hela familjen behöver hjälpa till för att kunna försörja sig.

Barn som arbetar på tobaksodlingar har sällan möjlighet att få gå ut grundskolan, och riskerar därför att behöva fortsätta arbeta på odlingen när de är äldre.

Arbetsvillkor

Tobak odlas idag i över 100 länder, framförallt i Asien och Afrika. De flesta av länderna där tobaken odlas är låginkomstländer och många av dem har inte lagar som skyddar de som jobbar.

För att odla tobaksplantorna används stora mängder kraftigt bekämpningsmedel som kan orsaka cancer, andningssvårigheter, depression, hörsel-, syn- lever-, och njurskador. 

De anställda har sällan rätt till skyddskläder och utsätts därför för stora hälsorisker på jobbet. De flesta är beroende av sina jobb för att kunna försörja sig och sin familj.

Hur påverkar tobaksindustrin klimatet?

90 procent av världens tobak används till cigaretter. För att odla och torka tobak måste man använda stora markytor. Därför skövlas skog för att få mer yta till planteringarna.

När skogen försvinner ökar halten av koldioxid i luften. Det bidrar till den globala uppvärmningen och ökar risken för skogsbränder. Efter att tobaken har skördats är jorden tom på näring och utmattad, vilket leder till att ännu mer skog skövlas.

Bekämpningsmedlet DDT används för att skydda växterna mot sjukdomar. DDT är mycket giftigt för människor och djur, så giftigt att det har varit förbjudet i Sverige i 50 år. Det orsakar allvarliga skador hos de som jobbar på plantagen och djur runt omkring.

Påverka och gör skillnad

Vad kan vi göra?

Eftersom få tobaksbolag är intresserade av att börja tjäna mindre pengar är det svårt att ändra på situationen i tobaksindustrin. För att göra det behövs bättre lagar som skyddar de som arbetar och tvingar tobaksbolagen att ta ansvar för sina anställda.

Men det gör också skillnad att enskilda personer, som du, undviker att köpa tobak. Som alla industrier anpassas även tobaksindustrin efter utbud och efterfrågan. Ju fler som vill köpa tobak, desto mer tobak odlas det. Genom att engagera dig i Unga Drogförebyggare och inspirera andra till att göra samma sak bidrar du till att minska efterfrågan på tobak.

  • Narkotika
  • Amfetamin
  • Cannabis
  • Doping
  • Ecstasy
  • Opiater
  • Kokain
  • LSD
  • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.