Styrdokument & Nedladdningar

Här nedan kommer Unga Drogförebyggare styrdokument uppdelade i fem rubriker: stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan, årsredovisning och Tobakspolitiska programmet.

 

Stadgar

Stadgarna är Unga Drogförebyggares regelbok som förklarar vilka vi är, varför vi finns och vem som ska göra vad. Stadgarna är grunden i organisationen och beskriver hur vi fungerar, vilka som verkar i organisationen och hur vi agerar i olika situationer. Alla organisationer har stadgar, precis som era drogförebyggande råd har. Detta är stadgarna för förbundet Unga Drogförebyggare som reglerar vilka som är och får vara medlemmar hos oss.

Stadgar för Unga Drogförebyggare

 

Årsmötesprotokoll

I detta dokument kan du läsa vad vi bestämde på vårt senaste nationella årsmöte.

Årsmöteprotokoll 2020

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är det dokument som beskriver vad förbundet Unga Drogförebyggare ska göra under ett år. Här beskriver vi vilken verksamhet som ska genomföras, vad vi vill uppnå för något och vilka aktiviteter som ska hända fram tills att vi ses på årsmötet nästa år.

Verksamhetsplan 2020-2021

 

Årsredovisning

Årsredovisningen är det dokument som förklarar hur ekonomin såg ut under ett år i Unga Drogförebyggare. I årsredovisningen går det att se om förbundet har gått med vinst eller förlust, hur mycket pengar vi har lagt på verksamheten och var vi har fått pengar ifrån. Tillsammans med årsredovisningen finns också revisorns uttalande om förbundets ekonomi. Revisorn granskar Unga Drogförebyggares ekonomi för att se att allting sköts på rätt sätt.

Årsredovisning UDF 2020

 

Tobakspolitiska Programmet

Unga Drogförebyggare är den enda organisationen i Sverige som representerar ungas röst inom tobakspolitiken. Vi vill ha ett samhälle fritt från tobak och andra droger. Det tobakspolitiska programmet är Unga Drogförebyggares medlemmars krav på beslutfattare och beskriver vad vi vill ska hända i tobakspolitiken. Det tobakspolitiska programmet antogs på Unga Drogförebyggares årsmöte 2016. På länken nedan kan du läsa Tobakspolitiska programmet.