Vilka vi är

Unga Drogförebyggare är en ideell organisation som grundades 2008 och som arbetar drogförebyggande. Vi tror bestämt att det bästa drogförebyggande arbetet för unga görs av unga. Kom med i gemenskapen du också!

Vilka vi är

Unga Drogförebyggare är en ideell organisation som grundades 2008 och som arbetar drogförebyggande. Vi tror bestämt att det bästa drogförebyggande arbetet för unga görs av unga. Kom med i gemenskapen du också!

Vår vision

“Unga Drogförebyggares vision är att engagera ungdomar att bidra till det drogförebyggande arbetet så att inga unga ska använda, arbeta med eller exponeras för droger.”

Så bildades vår organisation

År 2008 satt Riksförbundet SMART:s UngdomsRåd (SUR) på ett möte i Tyresö och bestämde sig för att starta ett fristående ungdomsförbund.

Efter ett par dagars diskussioner och utbildningar föddes det som då hette Smart Ungdom, och som vi idag känner som Unga Drogförebyggare.

Vårt drogförebyggande arbete

Det drogförebyggande arbetet sker genom tre huvudområden:

Bland de insatser som organisationen gör återfinns exempelvis att informera om droger och dess konsekvenser, både för den enskilda individen och samhället. Till detta hör att anordna drogfria aktiviteter, skapa drogförebyggande föreningar och arbeta för att påverka politiker att stifta lagar som skyddar barn och unga från alla former av missbruk.

UDF är ingen helnykterhetsorganisation. Istället är vår målsättning att skjuta upp ungas alkoholdebut så länge som möjligt och helt förebygga användning av illegala och legala droger – i synnerhet narkotika och dopingpreparat.

Vår verksamhet

Vi är en organisation av unga och för unga. Våra medlemmar är viktiga för verksamheten.

Verksamheten bedrivs genom kunskapsspridning och opinionsbildande arbete både nationellt och lokalt. Genom att skapa lokalt engagemang via våra lokalföreningar deltar våra medlemmar aktivt i det drogförebyggande arbetet.

Som organisation utbildar vi också våra medlemmar. På så sätt kan de dela med sig av sina erfarenheter, påverka andra och vara delaktiga i ett drogfritt sammanhang.

Vi har föreningar över hela landet. Vi anordnar utbildningar, föreläser och skapar mötesplatser för unga genom konferenser och internationella läger.

Unga drogförebyggare är den enda organisationen i Sverige som representerar ungas röst inom narkotika- och tobakspolitiken. Vi arbetar politiskt med att lyfta ungas röst i den drogpolitiska debatten och ser till att de representeras i nätverk och organisationer.

På vår årliga ungdomskonferens hålls organisationens årsmöte där mål för verksamheten beslutas av representanter från våra föreningar. Där väljs också en förbundsstyrelse som leder organisationen när medlemmarna inte är samlade.

Vilka droger vi väljer att prata om

Unga Drogförebyggare arbetar förebyggande mot alla droger, både legala och illegala.

Olagliga droger kallas med ett samlingsnamn för narkotika. Utöver förebyggandet av narkotikabruk har vi ett stort fokus på legala droger som alkohol, nikotin och tobak.

Våra medlemmar får kunskap och utbildas kring hur droger påverkar en själv, andra och samhället – och varför ett drogfri värld är en bra värld.

Lär dig mer om droger

Dig dig mer om olika droger, deras effekter och påverkan på kroppen och hjärnan.

  • Narkotika
  • Amfetamin
  • Cannabis
  • Doping
  • Ecstasy
  • Opiater
  • Kokain
  • LSD
  • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.