Viktiga dokument

Här samlas dokument som är viktiga för oss och vårt arbete. Det kan vara styrdokument men även ställningstaganden.

Viktiga dokument

Här samlas dokument som är viktiga för oss och vårt arbete. Det kan vara styrdokument men även ställningstaganden.

Tobakspolitiska programmet

Unga Drogförebyggare är en organisation i Sverige som representerar ungas röst inom tobakspolitiken.

Det tobakspolitiska programmet är Unga Drogförebyggares medlemmars krav på beslutfattare och beskriver vad vi vill ska hända i tobakspolitiken.

Tobacco Endgame

Unga Drogförebyggare arbetar för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Det är ett politiskt projekt med syfte att Sverige ska sätta ett måldatum för när rökningen ska ha minskat kraftigt och inte längre vara ett stort folkhälsoproblem.

Det handlar inte om att förbjuda rökning helt utan om en rad olika åtgärder för att få ner den på ett minimum (i Sverige är gränsen satt på att max 5 % av befolkningen ska röka) samt skydda barn och unga från skadeverkningarna.

Läs mer om detta på Tobaksfaktas hemsida.

Årsmötesprotokoll

I detta dokument kan du läsa vad vi bestämde på vårt senaste nationella årsmöte.

Stadgar

Vår regelbok som förklarar vilka vi är, varför vi finns och vem som ska göra vad.

Årsredovisning

I årsredovisningen förklarar vi hur ekonomin såg ut under ett år i vår organisation.

Verksamhetsplan

Här beskriver vi vad organisationen Unga Drogförebyggare ska göra under det kommande året.

Revisionsberättelse

I detta dokument kan ni läsa vår revisors uttalande.

Verksamhetsberättelse

Här kan du läsa om vad vi har gjort under det senaste året.

Ladda ner äldre dokument

Här kan du ladda ner tidigare versioner av olika dokument. Klicka på länken för dokumentet som du ska hämta.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.