Vad vi gör

Vi anordnar arrangemang och utbildningar där våra medlemmar får utvecklas tillsammans. Unga Drogförebyggare åker ut och besöker skolor och arbetar med kunskapsspridning kring droger på många sätt.

Vad vi gör

Vi anordnar arrangemang och utbildningar där våra medlemmar får utvecklas tillsammans. Unga Drogförebyggare åker ut och besöker skolor och arbetar med kunskapsspridning kring droger på många sätt.

Arrangemang och utbildningar

För våra medlemmar anordnar vi olika evenemang där man kan lära känna nya människor, få ny kunskap, utvecklas och ha kul tillsammans.

Exempel på aktiviteter är våra läger och vår årliga Ungdomskonferens. Till ungdomskonferensen är representanter från alla föreningar välkomna att delta och engagera sig i demokrati- och samhällsfrågor. Här diskuteras verksamhetens framtid och unga får en plattform att framföra sina åsikter och lära sig mer om det drogförebyggande arbetet.

Kunskapsspridning

Vi jobbar med att sprida fakta om alkohol, tobak och droger. Det gör vi genom föreningsengagemang, samtal, utbildningar, sociala medier och skolbesök.

Vi har även tagit fram informationsmaterial om droger som finns att läsa på vår hemsida. Materialet syftar till att öka allmänhetens kunskap om tobak, alkohol och droger, samt dess effekter och konsekvenser.

Medlemskap och föreningar

Medlemmarna i Unga Drogförebyggare är kärnan i vår verksamhet och anledningen till att vi gör det vi gör. De engagerar sig i föreningar i syfte att verka för en drogfri tillvaro, skapa möjlighet till drogfritt engagemang samt att skapa drogfria mötesplatser.

Man blir medlem genom att avlägga ett löfte om drogfrihet. Där skriver man under på att avstå från tobak, narkotika och dopingpreparat. Om man bryter mot löftet kan man bli utesluten ur föreningen.

Starta en lokal förening

När du är medlem kan du starta en förening på din skola eller fritidsgård. Föreningen får ett föreningsbidrag varje år som ni kan använda för att göra aktiviteter, åka på evenemang och utbildningar. Ni får dessutom stöttning i hur man driver en förening. Som medlem i Unga Drogförebyggare bidrar du till egen och andras hälsa och spelar en viktig roll i arbetet för ett drogfritt samhälle.

Skolträffar

Vi kommer gärna och besöker er skola! Under besöken berättar vi för eleverna om hur droger påverkar människor, både fysiskt och mentalt. Vi vill få så många elever som möjligt att skjuta upp sin alkoholdebut och ta avstånd från droger.

Vi anordnar aktiviteter och tävlingar för eleverna och ger tips på hur de kan starta sin egen förening.

Vår målsättning är att arbeta långsiktigt, redan från de tidiga skolåldrarna, tillsammans med elevhälsovården, lärare och inte minst barnen och ungdomarna själva.

Opinionsbildning

Opinionsbildning handlar om att påverka människors åsikter om en samhällsfråga. Unga Drogförebyggare arbetar alltså med opinionsbildning mot ungas droganvändning. Vi tycker att det är viktigt att unga får vara med och påverka sin vardag och de beslut som berör dem.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.