Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder organisationen genom strategiska beslut. De sätter upp mål för Unga Drogförebyggare, skriver policys och arbetar med organisationens utveckling.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder organisationen genom strategiska beslut. De sätter upp mål för Unga Drogförebyggare, skriver policys och arbetar med organisationens utveckling.

Vår förbundsstyrelse

På Unga Drogförebyggares årsmöte väljs förbundsstyrelsen, som är organisationens högst beslutande organ.

Förbundsstyrelsen har ansvar över organisationens ekonomi, verksamhet och utveckling. De arbetar även med politiskt påverkansarbete och att göra ungas röst hörd i den drogpolitiska debatten.

Förbundsstyrelsen består idag av sex personer som träffas under året och har minst fem möten.

Nuvarande förbundsstyrelse

Sofie Levin

Förbundsordförande

Ida Andersen

Vice förbundsordförande

Nannie Nilsson

Styrelseledamot

Sara Sharif

Styrelseledamot

Erika Kristensson

Styrelseledamot

Sam Johansson

Styrelseledamot

Annie Bengtsson

Styrelseledamot

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.