Vilka är Unga Drogförebyggare?

Unga Drogförebyggare är en ideell organisation av unga som arbetar drogförebyggande med kunskapsspridning och opinionsbildande arbete.

 

Vilka är vi?

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på att förebygga tobak, tidiga alkoholdebuter och cannabisbruk. Vi uppmuntrar unga att ta ställning mot droger, delta i föreningsliv och inspirerar till att vara med och forma sin egen fritid. Vår styrka är att engagera unga att tillsammans arbeta drogförebyggande både lokalt och nationellt vilket vi ser är en viktig faktor för ett långsiktigt förebyggande arbete.

“Att veta att man gör något bra för både en själv, personer i sin omgivning och tredje person är underbart. Att känna den känslan slår väl allt annat i världen?”

Ida-Maria Nautras, volontär

Unga Drogförebyggare är en organisation för unga som väljer att vara drogfria och ni hittar oss på skolor och fritidsgårdar. Vi arbetar ofta tillsammans med andra evidensbaserade metoder och vår verksamhet är ett bra komplement till skolans övriga ANDT-arbete. Det vi är bäst på är att engagera unga och ge våra medlemmar en möjlighet att vara med i det drogförebyggande arbetet. Vi utbildar våra medlemmar till att vara förebilder för andra och sprida vidare kunskap och engagemang lokalt. Vi arbetar även opinionsbildande i drogpolitiska frågor och representerar ungas röst både nationellt och lokalt.

I Unga Drogförebyggare är det unga som är aktörer och förändringsskapare. På vår Ungdomskonferens hålls förbundets årsmöte där mål och verksamhet för organisationen beslutas av representanter från våra föreningar. Där väljs även en förbundsstyrelse som leder förbundet när medlemmarna inte är samlade.

 

Vilka droger pratar vi om?

För de flesta av våra föreningar är förebyggandet av tobak den viktigaste frågan och alla våra medlemmar skriver under ett medlemslöfte om att inte bruka tobak. Detta för att vi genom att tidigt förebygga tobaksanvändning även förebygger bruk av andra droger. Inom organisationen sprider vi kunskap kring och arbetar för att förebygga all typ av droganvändning, men har störst fokus på att förebygga tobak, tidiga alkoholdebuter och cannabis.

Alla unga som vill arbeta för ett drogfritt samhälle har möjlighet att starta en förening där ni som förening tillsammans verkar för ett drogfritt lokalt arbete genom aktiviteter och opinionsbildning. För mer information om hur du blir medlem och startar en förening, klicka här.

 

Så bildades Unga Drogförebyggare

Unga Drogförebyggare bildades 2008. Det var Riksförbundet SMART:s UngdomsRåd (SUR) som under ett möte i Tyresö under hösten tog initiativet att starta ett fristående ungdomsförbund. Efter två dagars diskussioner och lite träning i marknadsföring med en extern utbildare bildades det nya ungdomsförbundet som då fick namnet Smart Ungdom och idag heter Unga Drogförebyggare.

 

Unga Drogförebyggare idag

“Unga Drogförebyggares vision är att bidra till en totalt drogfri värld där inga unga använder, arbetar med eller exponeras för droger”

Unga Drogförebyggares vision antagen på årsmötet 2019

Idag består Unga Drogförebyggare av medlemmar och lokala föreningar runt om i Sverige. Vår organisation växer och utvecklas ständigt. Genom ditt medlemskap i Unga Drogförebyggare väljer du att aktivt ta avstånd från tobak och andra droger.

Vår verksamhet består av lokala drogförebyggande aktiviteter som arrangeras av våra medlemmar samt utbildningar och föreläsningar på skolor över hela Sverige. Vi arrangerar nationella mötesplatser för unga såsom Ungdomskonferensen och bjuder även in till internationella läger och utbyten för att stärka våra befintliga medlemmars kunskap och engagemang kring drogprevention och föreningsliv. Vi arbetar även politiskt med att lyfta ungas röst i den drogpolitiska debatten genom lobbyarbete och representation i nätverk och organisationer.

Vill du bli medlem hos oss eller är du bara nyfiken och vill veta mer? Vi finns till för dig! Tveka inte att mejla kansli@ungadrogforebyggare.se