VILKA ÄR VI?

 

 

Unga Drogförebyggare är en organisation av unga som arbetar drogförebyggande genom kunskapsspridning, opinionsbildning och engagemang i föreningar. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga  med särskilt fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter genom att inspirera unga till ett hälsosamt liv. Vår primära målgrupp är unga som tagit ställning mot droger genom lokala kontakt på sin skola. Vi organiserar våra medlemmar i lokala drogförebyggande råd som verkar för en drogförebyggande miljö i sitt närområde.

 

Vi har ett samarbete med Riksförbundet SMART och deras varianter av kontraktsmetoden såsom Be Smart och Tobaksfri Tillsammans. Vi har även verksamhet på flera skolor med kontraktsmetoden Tobaksfri duo. Unga Drogförebyggare finns över hela landet och på flera skolor. Alla unga som vill arbeta för ett drogfritt samhälle har möjlighet att starta ett drogförebyggande råd där ni som förening tillsammans uppnår ett drogfritt lokalt arbete genom aktiviteter och opinionsbildning. För mer information om hur du blir medlem och startar ett drogförebyggande råd, klicka här.

 

I Unga Drogförebyggare är unga aktörerna och förändringsskaparna. På vår årliga Ungdomskonferens hålls förbundets årsmöte där mål och verksamhet för organisationen beslutas av representanter från flera av vårat råd. Där väljs även en förbundsstyrelse som leder förbundet när medlemmarna inte är samlade.

SÅ BILDADES UNGA DROGFÖREBYGGARE

Unga Drogförebyggare bildades 2008. Det var Riksförbundet SMART:s UngdomsRåd (SUR) som under ett möte i Tyresö under hösten tog initiativet att starta ett fristående ungdomsförbund. Efter två dagars diskussioner och lite träning i marknadsföring med en extern utbildare, konstituerades det nya förbundet som fick då namnet Smart Ungdom men heter idag Unga Drogförebyggare.

UNGA DROGFÖREBYGGARE IDAG

Idag består Unga Drogförebyggare av över 3000 medlemmar och ett tjugotal lokala råd runt om i Sverige. För att kunna bli medlem krävs att man har skrivit på ett lokalt kontrakt mot tobak och droger, och man kan genom detta kontrakt välja att bli medlem i Unga Drogförebyggare.

 

Vår verksamhet består av lokala drogförebyggande aktiviteter som arrangeras av våra medlemmar och utbildningar och föreläsningar på skolor över hela Sverige. Vi arrangerar nationella mötesplatser för unga såsom Ungdomskonferensen och bjuder även in till internationella läger och utbyten. Vi arbetar även politiskt med att lyfta ungas röst i den drogpolitiska debatten genom lobbyarbete och representation i nätverk och organisationer.

MÅL OCH SYFTE

Unga Drogförebyggare arbetar med att inspirera unga till ett hälsosamt liv, fritt från tobak, alkohol och andra droger! Vi vet hur viktigt det är att förebygga, och att förebygga tidigt! Vi fokuserar på att stärka friskfaktorer, såsom ett positivt sammanhang, socialt nätverk, kunskap, hälsosam livsstil och ökad självkänsla, och minska riskfaktorer.

 

  • Unga Drogförebyggare vill samla alla kontraktsskrivna ungdomar runt om i landet.
  • Unga Drogförebyggare vill erbjuda sina medlemmar en mängd olika förmåner så som ungdomskonferenser, läger, andra roliga aktiviteter, nationella rabatter med fler.
  • Unga Drogförebyggare vill bilda opinion kring tobak, alkohol och andra droger.
  • Unga Drogförebyggare vill göra det lättare för dig att säga nej till tobak, alkohol och andra droger.
  • Vill du bli medlem hos oss eller är du bara nyfiken och vill veta mer? Vi finns till för dig! Tveka inte att mejla [email protected]