NYHETSBREV SEPTEMBER-OKTOBER 2018

I denna nyhetsbrev kan du bland annat läsa om kansliet nya kollega Jehna, att vi haft utställning på Drogfokus & Skolforum, om våra två workshop om cannabis och e-cigg som håller just nu på att förberedas och vad ni kan göra på Tobaksfria veckan!

NYHETSBREV JUNI-AUGUSTI 2018

Här kan du läsa mer om hur Ledarskapsutbildningen var, vilka utbildningar Unga Drogförebyggare har hållit, inbjudan att delta på en kunskapsdag med A Non Smoking Generation, att Sofie Dahlström kommer börja arbete med oss och att kansliet kommer byta kontor!

NYHETSBREV APRIL-MAJ 2018

Läs om hur det var på UK18, vad du kan göra på Tobaksfria dagen den 31 maj och få nyheter om de två nya föreningarna och mycket mer.

NYHETSBREV JANUARI-MARS 2018

Den 24 januari hade vi regionsträff på Läredaskolan i Hässleholm. På plats var 30 medlemmar från 6 olika föreningsstyrelser. Nadja och Lotta var på plats från kansliet och höll en styrelseutbildning vilken var efterfrågad både för nya och gamla medlemmar.