Löfte om drogfrihet

Löftet om drogfrihet är ett aktivt ställningstagande mot droger. Det är ett löfte där du lovar att avstå från tobak, alkohol och droger.

Löfte om drogfrihet

Löftet om drogfrihet är ett aktivt ställningstagande mot droger. Det är ett löfte där du lovar att avstå från tobak, alkohol och droger.

Ta ställning mot droger

Ungdomar som aktivt tar ställning mot droger har en bättre och stabilare grund att stå på när de utsätts för grupp- eller kompistryck för att prova droger.

Syftet med löftet är att få så många unga som möjligt att göra alkoholdebut så sent som möjligt, och att aktivt ta avstånd från tobak och droger.

För att vara medlem i Unga Drogförebyggare behöver du skriva under vårt löfte om drogfrihet.

“Genom Unga Droförebyggare har jag lärt mig att stå upp för mig själv och våga testa nya saker. Att välja att vara drogfri var ett jättebra beslut och jag känner mig stöttad i utmaningen!”

Jasmin Hadid, medlem sedan 2019

Detta innebär löftet om drogfrihet

Avstånd från droger

Löftet om drogfrihet betyder att du aktivt tar avstånd från både alkohol, tobak och droger.

Löftet bygger på tillit

Löftet om drogfrihet behöver förnyas vid varje årsskifte. Som medlem gör du ett ställningstagande mot alkohol och droger till nästkommande årsskifte.

Förnyas varje åsskifte

Vi litar på att du som medlem gör allt du kan för att hålla det som du lovat när löftet skrevs under.

Vill du bli en av oss?

Det är enkelt att skriva under ett löfte om drogfrihet och bli medlem i Unga Drogförebyggare.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.