KANSLIET

team_image
Andreas Axelson
Generalsekreterare

Andreas leder vår operativa verksamhet och är chef över kansliets personal. Tillsammans med förbundsstyrelsen arbetar Andreas med den strategiska utvecklingen och långsiktig finansiering.

Vill du få kontakt med Andreas når du honom här:
070-742 10 35 eller [email protected]

team_image
Lotta Bengtsson
Projektsamordnare

Lotta samordnar Unga Drogförebyggares samtliga projekt samt ansvarar för organisationens externa kommunikation.

072-003 43 07

[email protected]

team_image
Nadja Slotte
Föreningssamordnare

Nadja har ansvar för att hålla kontakt och ge stöd till medlemmarna. Hon ansvarar även för utbildning och kompetensutveckling av medlemmarna.

070 493 37 85

[email protected]

team_image
Felix Häggström
Projektledare

Felix är ansvarig för ett spelprojekt som vi har tillsammans med SVEROK. Projektet syftar till att hitta verktyg för att påverka ungas attityder till droger och utforska om spel-och upplevelsebaserade metoder kan vara en metod för attitydpåverkan. Är du nyfiken kring projektet, kontakta Felix på:

08-742 10 35 eller [email protected]

FÖRTROENDE-
VALDA

team_image
Majmona Susoho
Förbundsordförande

[email protected]

076- 321 58 05

team_image
Sofie Levin
Vice Förbundsordförande

[email protected]örebyggare.se

team_image
Anton Resare
Valberedning

[email protected]

KANSLIET

Besöksadress:
Klara Östra Kyrkogatan 10
111 52 Stockholm

 

Postadress:
Box 738
101 35 Stockholm

 

Mail: [email protected]

Telefonnummer: 08 742 10 35

PRESSKONTAKT

Har du förfrågningar om
samarbete i press eller media,
kontakta Unga Drogförebyggare
förbundsordförande eller
generalsekreterare.
Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Majmona Susoho
Förbundsordförande
[email protected]
076-321 58 05

Lisa Klefbom
Generalsekreterare
[email protected]
070 – 742 10 35

 

Maila för tillgång till pressbilder
och logotyp.