KANSLIET

team_image
Andreas Axelson
Generalsekreterare

Andreas leder vår operativa verksamhet och är chef över kansliets personal. Tillsammans med förbundsstyrelsen arbetar Andreas med den strategiska utvecklingen och långsiktig finansiering.

AR DU FRÅGOR KRING SAMARBETEN, PRESS ELLER GENERELLA FRÅGOR OM UNGA DROGFÖREBYGGARE KONTAKTA ANDREAS PÅ:

070-742 10 35 ELLER ANDREAS.AXELSON@UNGADROGFOREBYGGARE.SE

team_image
Lotta Bengtsson
Projektsamordnare

Lotta samordnar Unga Drogförebyggares samtliga projekt samt ansvarar för organisationens externa kommunikation.

HAR DU FRÅGOR OM VÅRA EVENT, SOCIALA MEDIER, NYHETSBREV, VOLONTÄRARBETE, EXTERN UTBILDNINGAR/FÖRELÄSNINGAR ELLER GENERELLA FRÅGOR OM UNGA DROGFÖREBYGGARE KONTAKTA LOTTA PÅ:

072 003 43 07 ELLER LOTTA.BENGTSSON@UNGADROGFOREBYGGARE.SE

team_image
Felix Häggström
Projektledare

Felix är ansvarig för ett spelprojekt som vi har tillsammans med SVEROK. Projektet syftar till att hitta verktyg för att påverka ungas attityder till droger och utforska om spel-och upplevelsebaserade metoder kan vara en metod för attitydpåverkan.

ÄR DU NYFIKEN KRING PROJEKTET, KONTAKTA FELIX PÅ

072-250 1827 eller FELIX.HAGGSTROM@UNGADROGFOREBYGGARE.SE

FÖRTROENDE-
VALDA

team_image
Majmona Susoho
Förbundsordförande

majmona.susoho@ungadrogforebyggare.se

076- 321 58 05

team_image
Sofie Levin
Vice Förbundsordförande

sofie.levin@ungadrogförebyggare.se

team_image
Anton Resare
Valberedning

anton.resare@ungadrogforebyggare.se

KANSLIET

Besöksadress:
Klara Östra Kyrkogatan 10
111 52 Stockholm

 

Postadress:
Box 738
101 35 Stockholm

 

Mail: kansli@ungadrogforebyggare.se

PRESSKONTAKT

Har du förfrågningar om
samarbete i press eller media,
kontakta Unga Drogförebyggare
förbundsordförande eller
generalsekreterare.
Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Majmona Susoho
Förbundsordförande
Majmona.susoho@ungadrogforebyggare.se
076-321 58 05

Andreas Axelson
Generalsekreterare
andreas.axelson@ungadrogforebyggare.se
070 – 742 10 35

 

Maila för tillgång till pressbilder
och logotyp.