SNIFFNING

VAD ÄR SNIFFNING?

En kan uppleva ett rus genom att andas in gaser. När ångorna kommer ner i lungorna når de snabbt hjärnan, och därmed kommer ruset nästan på en gång. Det räcker med 10-15 inandningar för att ruset ska bli riktigt kraftigt. När gaserna når hjärnan, utsätts den för syrebrist och ett rus uppstår. Detta kallas att “sniffa” eller “boffa”. Hjärnan och precis alla organ i kroppen påverkas av den här syrebristen. Det är riktigt skadligt för kroppen och bara genom att göra det en gång kan en svimma eller drabbas av en överdos

HUR PÅVERKAR SNIFFNING HÄLSAN?

När gaserna andas in stoppar det syret, så de inte kan föras runt i kroppen, och därför drabbas hela kroppen av syrebrist. När blodet, som då blivit rejält syrefattigt, når upp till hjärnan kan en drabbas av hallucinationer. Kroppen blir väldigt stressad av syrebristen och då pumpas adrenalin ut i kroppen. Hjärtat blir väldigt hårt pressat och det kan ge rubbningar i hjärtrytmen och i värsta fall kan en drabbas av hjärtstillestånd, det vill säga att hjärtat slutar slå och en kan dö om det inte finns någon i närheten som kan ge hjärt-lungräddning (HLR). Om en dessutom har druckit alkohol eller tagit någon annan drog ökar risken ännu mer för att en ska drabbas av en överdos eller bli medvetslös. Efter en längre tids missbruk kan en få hjärnskador, skador på levern, njurarna och en rad andra organ.

Symptom som en kan se hos någon som sniffat eller boffat är en minskad muskelkontroll som också ger sämre reflexer, hallucinationer, hosta och rinnande näsa, huvudvärk, lättretlig och trötthet. Om en har just huvudvärk, sömnproblem, frossa och kramper kan detta också vara tecken på abstinensbesvär.

 

VAD SÄGER LAGEN OM SNIFFNING?

Eftersom det ofta är lagliga substanser (som t.ex. bensin eller lim) som sniffas eller boffas är det svårt att lagstifta ett förbud, eftersom det i dagsläget inte går att förbjuda dessa substanser. Därför är det extra viktigt att synlig- och medvetandegöra om hur skadligt det är.