HEROIN, MORFIN OCH ANDRA OPIATER

VAD ÄR OPIATER?

En opiat utvinns från växten opiumvallmo och narkotika som heroin, morfin och kodein är opiater. De har smärtstillande och berusande egenskaper och opiumvallmon har använts under flera tusen år. Morfin användes idag inom sjukvården, under mycket kontrollerande former, som ett smärtstillande läkemedel. Heroin däremot används främst i missbrukssyfte, eftersom det ger ett väldigt kraftigt rus.

I slutet av 1800-talet, använde de heroin i tron att de kunde bota morfinmissbruk. Heroin visade sig ha mycket bättre effekt som både smärtstillande och hostmedicin än morfinet, men samtidigt skapade det ett värre beroende. Heroinet har sedan dess, bland opiaterna, varit det vanligaste missbruksmedlet. Heroinet kan antingen rökas, sniffas eller injiceras med spruta.

HUR PÅVERKAR OPIATER HÄLSAN?

Kroppen har ett system som kallas det opioidasystemet och finns i det centrala nervsystemet. Systemet påverkar hur vi känner smärta, våra känslomässiga reaktioner och vårt immunsystem. Heroin och andra opiater påverkar det här systemet, och det är därför det är väldigt effektivt som smärtstillande. Men det är också det systemet som gör att en känner sig berusad. Eftersom ruset kommer snabbt, är väldigt kraftigt och har en snabb toleransökning (en behöver mer och mer för att känna av det), så utvecklas ett beroende väldigt snabbt, en del beskriver det till och med som en kärlekskänsla och det är just därför det är så farligt. Eftersom en hela tiden måste öka dosen när toleransen går upp ökar också risken för överdoser. En överdos kan leda till andningsstillestånd vilket i sin tur kan leda till döden.

Abstinensen i sig är väldigt stark, så stark att en till och med kan känna sig sjuk. En kan bli illamående, få rinnande näsa, diarré, tandvärk, muskelvärk, svettningar, uttorkning och sömnsvårigheter. Efter ett tag slutar en känna smärta, vilken är en väldigt viktig varningssignal för kroppen. Ett längre missbruk kan också leda till följdsjukdomar som till exempel depression, fobier, ångest och personlighetsstörningar. Om heroinet injiceras finns också risken för sjukdomar såsom HIV, hepatit B och hepatit C om en delar sprutor med andra.

 

VAD SÄGER LAGEN OM OPIATER?

Opiater är narkotika och omfattas därför av narkotikastrafflagen. Ett ringa narkotikabrott, det vill säga ett brott som ses som mindre allvarligt kan domen bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett exempel på ett ringa narkotikabrott är att bära en mindre mängd narkotika på sig. Om brottet är mer allvarligt döms en oftast till fängelse, ett fängelsestraff som brukar vara ungefär tre år. Om brottet är grovt, kan en få fängelse i lägst 2 år och högst 10 år. Om en är omyndig kan en inte få fängelsestraff, däremot kan en få böter och ärendet lämnas i regel till Socialtjänsten som startar en utredning.

 

KÄLLOR

Drugsmart: http://www.drugsmart.com/fakta/heroin/

Narkotikastrafflag (1968:64): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Narkotikastrafflag-196864_sfs-1968-64/