NÄTDROGER & SPICE

VAD ÄR NÄTDROGER?

Det här begreppet är lite krångligt eftersom det har lite olika betydelser. Media använder ordet “nätdroger” ganska mycket, och från början är det ett namn för de droger en kan köpa på internet, men i vissa fall innefattar det även droger som en kan införskaffa på annat sätt.

En drog uppstår när olika ämnen sammansätts på kemisk väg. I Sverige går en på den kemiska sammansättningen när ett preparat ska klassas som narkotika. Därför blir nya preparat inte automatiskt klassade som narkotika när de dyker upp, även om det skulle ge samma effekter och skador som ett som redan är narkotikaklassat. En kan vara drog farlig även om den inte är narkotikaklassad

Här är en lista på några preparat som räknas som en nätdrog:

  • RC-droger (“Research Chemicals”) eller designerdroger.
  • Samlingsnamnet NPS (Nya psykoaktiva substanser). Det är ett ord som blir vanligare och används allt mer i Sverige. När en säger NPS som menas nya substanser som påverkar och skadar oss, men som ännu inte hunnit bli klassade som till exempel narkotika.
  • Preparat som på olika sätt förknippas med internet. Det kan vara att de säljs eller marknadsförs på internet och så vidare.
  • Preparat som till en början marknadsförs och säljs som lagliga preparat (sk legal higs) även om de senare blir olagliga fortsätter oftast att kallas för en nätdrog.

Exempel på nätdroger är olika rökmixar (dvs droger som röks) som Spice, syntetiska cannabinoider och katinon-derivat (MDPV, mefedron) m.m

VAD ÄR SPICE?

Det finns väldigt många olika substanser och preparat som räknas som nätdroger, men spice är kanske den nätdrog som det har talats mest om. Därför har vi valt att bara skriva om spice här. Vill du läsa mer om andra nätdroger så kan du gå in på http://www.drugsmart.com/fakta/natdroger.

Det finns en rad substanser (ämnen) som liknar cannabis, men som är syntetiska, det vill säga konstgjorda. Spice är ett namn för dessa substanser. Spice betyder ju krydda på engelska och nätdrogen fick det namnet eftersom det består av torkade örter eller torkade växtdelar samt den syntetiska cannabinoiden som tillsats med hjälp av lösningsmedel.

Spice kan ses som ett samlingsnamn eftersom det kan innehålla många olika typer av substanser och kan säljas under en massa olika namn. Då spice innehåller syntetisk cannabinoid får en effekter som liknar de en får av cannabis, men ruset kan ofta bli kraftigare och med centralstimulerande effekter

HUR PÅVERKAR SPICE HÄLSAN?

Eftersom syntetiska cannabionoider används i spice påverkar det samma receptorer i hjärnan som cannabis gör och liknande effekter uppstår. Till exempel kan en bli illamående, trött, få problem med minnet, få förhöjd puls och blodtryck, bli torr i munnen, känna sig hungrig, få panikkänslor, ångest, bli rastlös. I längden ökar även risken för njursvikt, hjärtinfarkt och problem med levern. Lösningsmedel används, som vi tidigare nämnt, i framställningen av spice och det i sig ger en del effekter som till exempel minskad kontroll över musklerna, längre reaktionstid och sämre reflexer. Efter ett längre missbruk kan näsan börja rinna, halsen bli irriterad, en kan bli extremt trött, få huvudvärk och känna sig nedstämd och deppig.

Om någon tagit en överdos kan en se det på en rad olika tecken. Till exempel får personen stora pupiller, hen kan bli hyperaktiv, upprymd, rastlös, få bröstsmärtor, hallucinera och få kramper. En överdos ökar också risken för psykoser, kräkningar, kramper och njursvikt. I vissa extrema fall kan en även drabbas av epileptiska anfall.

 

VAD SÄGER LAGEN OM SPICE?

Spice är som sagt ett samlingsnamn och kan innehålla väldigt många olika ämnen. De vanligaste cannabinoiderna har blivit narkotikaklassade och omfattas alltså av narkotikastrafflagen. Ett ringa narkotikabrott, det vill säga ett brott som ses som mindre allvarligt kan domen bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett exempel på ett ringa narkotikabrott är att bära en mindre mängd narkotika på sig. Om brottet är mer allvarligt döms en oftast till fängelse, ett fängelsestraff som brukar vara ungefär tre år. Om brottet är grovt, kan en få fängelse i lägst 2 år och högst 10 år. Om en är omyndig kan en inte få fängelsestraff, däremot kan en få böter och ärendet lämnas i regel till Socialtjänsten som startar en utredning.

 

KÄLLOR

Drugsmart: http://www.drugsmart.com/fakta/natdroger/

Narkotikastrafflag (1968:64): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Narkotikastrafflag-196864_sfs-1968-64/