LSD

VAD ÄR LSD?

Det finns vissa droger som kan ge kraftiga hallucinationer och vanföreställningar, dessa kallas för hallucinogener och LSD är en sådan drog. En hallucination är en upplevelse som kan upplevas som verklig, men den är inte det. LSD är en förkortning för lysergsyradietylamid.

Det finns andra hallucinogena droger som till exempel meskalin (som kommer från peyote-kaktusen) samt psilocin och psilocybin som finns i vissa sorters hallucinogena svampar. LSD brukar oftas komma i formen av små pappersbitar som läggs på tungan. Ruset kommer ganska snabbt, det tar ca 30-60 min.

HUR PÅVERKAR LSD HÄLSAN?

En kan alltså få hallucinationer av LSD, och det krävs väldigt små doser. Hallucinationer kan (för den som upplever dem) både synas, höras och kännas. Hur mycket eller lite kan variera beroende på yttre eller inre faktorer, som till exempel vilken miljö eller vilket känslotillstånd en befinner sig i. Även uppfattningen om tid och var en befinner sig kan förändras under ett rus. Andra, mer synliga tecken, är att salivproduktionen och tårflödet ökar och pupillerna förstoras. Detta håller i sig i ca 6-12 timmar.

LSD påverkar främst hjärnan och psyket. Av återkommande hallucinationer uppstår ofta ångest, panikattacker eller paranoia, eftersom det tillslut kan bli svårt att skilja på vad som är verkligt och inte. Det finns en liten del som kan drabbas av flashbacks eller så kallade “återtrippar”. Det innebär att en upplever det som om ruset kommer tillbaka, även fast en inte tagit LSD på flera veckor och ibland månader. Det finns fler anledningar till att dessa återtrippar kan uppstå, det kan vara antingen att de kommer spontant, eller så kan de triggas fram av att en tar andra droger som t.ex. alkohol. De kan också triggas av stress eller utmattning. Men vad det beror på att dessa återtrippar inträffar, har det inte forskat så mycket på än, och det finns därför ingen förklaring i dagsläget.

LSD var mycket vanligare förr än vad det är idag. Det beror troligen på hallucinationerna, som kan vara riktigt obehagliga, speciellt första gången en använder drogen.

 

VAD SÄGER LAGEN OM LSD?

LSD är narkotikaklassat och omfattas alltså av narkotikastrafflagen. Ett ringa narkotikabrott, det vill säga ett brott som ses som mindre allvarligt kan domen bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett exempel på ett ringa narkotikabrott är att bära en mindre mängd narkotika på sig. Om brottet är mer allvarligt döms en oftast till fängelse, ett fängelsestraff som brukar vara ungefär tre år. Om brottet är grovt, kan en få fängelse i lägst 2 år och högst 10 år. Om en är omyndig kan en inte få fängelsestraff, däremot kan en få böter och ärendet lämnas i regel till Socialtjänsten som startar en utredning.

 

KÄLLOR

Drugsmart: http://www.drugsmart.com/fakta/lsd-och-andra-hallucinogener/

Narkotikastrafflag (1968:64): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Narkotikastrafflag-196864_sfs-1968-6