KOKAIN

VAD ÄR KOKAIN?

Kokain är ett centralstimulerande medel. Med det menas att det påverkar det centrala nervsystemet. Det innebär att det förstärker såväl tankar som sinnesförnimmelser och beteenden. Det beror på att kokainet ökar mängden signalsubstans i hjärnan. Även receptorernas förmåga (den del av cellen som har som funktion att fånga upp och skicka vidare signaler i hjärnan) att stänga av mottagningen när en signal har registrerats påverkas. Kokain framställs ur bladen på kokabusken, och det sniffas oftast eftersom det är vanligast i pulverform, men det kan även lösas upp i vätska och sprutas in i kroppen. Det finns en speciell form av kokain som röks, och det kallas för crack.

HUR PÅVERKAR KOKAIN HÄLSAN?

Kokainet påverkar som sagt det centrala nervsystemet och kan i mindre doser ge en känsla av ökad energi, pigghet och medvetenhet. En kan också tappa hungerkänsla och blodtrycket kan stiga. I och med det kan även hjärtat slå fortare och en andas snabbare. Det rus som uppstår av kokainet varar i ungefär 30 min.

Om en tar lite större doser kan en få svettningar, huvudvärk, yrsel och feber, och precis som när en tar lite mindre doser, börjar hjärtat slå fortare och en andas snabbare. Då hungerskänslorna försvinner, brukar ett missbruk som pågår under en längre tid leda till viktminskning, näringsbrist och vitaminbrist. En får också dålig balans och svårt att kontrollera sina rörelser. Det som syns utåt på den som tagit kokain är att pupillerna blir stora och eftersom personen kan få svårt att kontrollera kroppens rörelser, kan hen få så kallade tics, det vill säga ofrivilliga rörelser i ansiktet och på halsen. Ofta tar det ut sig i att hen slickar sig på läpparna eller får spända käkar. Andra vanliga tecken hos den som sniffat kokain under en längre tid är tjock hals och rinnande näsa. Eftersom kokainet fräter får en ofta hål i nässkiljeväggen och eksem runt näsborrarna. Efter en längre tids missbruk brukar en drabbas av rastlöshet, sömnlöshet, retlighet och misstänksamhet. Även vanföreställningar förekommer och ibland kan de bli så allvarliga att en måste föras till sjukhus.

Om kokainet injiceras med en spruta är risken ännu större för infektioner och överdoser. Infektionerna uppstår av att nålarna ofta inte är rena och att en kan sticka fel.

 

VAD SÄGER LAGEN OM KOKAIN?

Kokain är narkotika och omfattas därför av narkotikastrafflagen. Ett ringa narkotikabrott, det vill säga ett brott som ses som mindre allvarligt kan domen bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett exempel på ett ringa narkotikabrott är att bära en mindre mängd narkotika på sig. Om brottet är mer allvarligt döms en oftast till fängelse, ett fängelsestraff som brukar vara ungefär tre år. Om brottet är grovt, kan en få fängelse i lägst 2 år och högst 10 år. Om en är omyndig kan en inte få fängelsestraff, däremot kan en få böter och ärendet lämnas i regel till Socialtjänsten som startar en utredning.

 

KÄLLOR

Drugsmart: http://www.drugsmart.com/fakta/kokain/

Narkotikastrafflag (1968:64): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Narkotikastrafflag-196864_sfs-1968-64/