KAT

VAD ÄR KAT?

Kat, eller khat som det ibland stavas, kommer från växten Catha Edulis som växer i Etiopien, Jemen och Kenya. Den både odlas och växer vilt, och den förekommer både som buske och som träd. Till skillnad från de andra droger och narkotika som presenterats på den här sidan är Kat en ren växtform som oftast tuggas (bladen måste vara färska), men ibland även görs som te. Det är svårt att avgöra hur mycket aktiv substans en får i sig när en tuggar Kat. Bladen innehåller amfetaminliknande substanser, men de är inte riktigt lika kraftigt verkade som amfetamin. Katonin och katin är två substanser som Kat innehåller och det är dessa substanser som har amfetaminliknande egenskaper. I FN är dessa två substanser narkotikaklassade. Det har som många andra droger och narkotika en påverkan på det centrala nervsystemet. Det innebär att det förstärker såväl tankar som sinnesförnimmelser och beteenden. Det beror på att de amfetaminliknande substanserna ökar mängden signalsubstans i hjärnan. Även receptorernas förmåga (den del av cellen som har som funktion att fånga upp och skicka vidare signaler i hjärnan) att stänga av mottagningen när en signal har registrerats påverkas.

HUR PÅVERKAR KAT HÄLSAN?

Det tar ganska lång tid för kroppen att ta upp katinonet och katinet, ruset kommer efter ungefär en timme och kan sedan pågå i upp till tre timmar. Efteråt kan en känna sig nedstämd, eller till och med deprimerad, irriterad, orolig och en kan ha svårt att sova. Långvarigt missbruk kan leda till psykos eller depression. Andra skador som uppstår är tandskador, viktnedgång (att en magrar), magkatarr, förstoppning, högt blodtryck samt hjärt- och kärlproblem. Dessutom är det inte ovanligt att en drabbas av sociala och ekonomiska konsekvenser i samband med ett missbruk.

 

VAD SÄGER LAGEN OM KAT?

Kat är narkotikaklassat och omfattas alltså av narkotikastrafflagen. Ett ringa narkotikabrott, det vill säga ett brott som ses som mindre allvarligt kan domen bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett exempel på ett ringa narkotikabrott är att bära en mindre mängd narkotika på sig. Om brottet är mer allvarligt döms en oftast till fängelse, ett fängelsestraff som brukar vara ungefär tre år. Om brottet är grovt, kan en få fängelse i lägst 2 år och högst 10 år. Om en är omyndig kan en inte få fängelsestraff, däremot kan en få böter och ärendet lämnas i regel till Socialtjänsten som startar en utredning.

 

KÄLLOR

Drugsmart: http://www.drugsmart.com/fakta/kat/

Narkotikastrafflag (1968:64): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Narkotikastrafflag-196864_sfs-1968-64