ECSTASY

VAD ÄR ECSTASY?

Ecstasy är likt amfetamin och den hallucinogena drogen meskalin ett centralstimulerande preparat. Med det menas att det påverkar det centrala nervsystemet. Det innebär att det förstärker såväl tankar som sinnesförnimmelser och beteenden. Det beror på att ecstasyn ökar mängden signalsubstans i hjärnan. Även receptorernas förmåga (den del av cellen som har som funktion att fånga upp och skicka vidare signaler i hjärnan) att stänga av mottagningen när en signal har registrerats påverkas. Ecstasyn uppfanns under början på 1900-talet och lanserades först som ett bantningsmedel.

Den narkotikaklassade drogen kan de starka känslomässiga störningar. Om en till exempel känner sig lycklig, så är den känslan mycket starkare, och likadant om en känner dig ledsen eller förtvivlad. Ecstasyn förekommer oftast i tablettform.

HUR PÅVERKAR ECSTASY HÄLSAN?

Om en tar ecstasy kan en drabbas av hyperaktivitet, rastlöshet, oro, hetsätande, hallucinationer, sämre självkontroll och ångest. Efter en längre tids missbruk drabbas en ofta av trötthet och sömnsvårigheter samt depression och ångest. Det blir också svårare att minnas och lära sig nya saker. Dessa effekter kan dessutom sitta i en lång tid efteråt, även om en slutar. Det beror på att ecstasy påverkar serotoninnivåerna i hjärnan kraftigt och de blir lägre. Serotonin är en signalsubstans i hjärnan som påverkar regleringen av välbefinnande, oro och ångest, sömn- och vakenhet, mättnad- och hungerskänslor, smärtfunktioner och vissa delar som påverkar andningen. Rubbas dessa nivåer kan det därför leda till djupa depressioner, psykoser och utmattning.

 

VAD SÄGER LAGEN OM ECSTASY?

Ett ringa narkotikabrott, det vill säga ett brott som ses som mindre allvarligt kan domen bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett exempel på ett ringa narkotikabrott är att bära en mindre mängd narkotika på sig. Om brottet är mer allvarligt döms en oftast till fängelse, ett fängelsestraff som brukar vara ungefär tre år. Om brottet är grovt, kan en få fängelse i lägst 2 år och högst 10 år. Om en är omyndig kan en inte få fängelsestraff, däremot kan en få böter och ärendet lämnas i regel till Socialtjänsten som startar en utredning.

 

KÄLLOR

Drugsmart: http://www.drugsmart.com/fakta/ecstasy/

Narkotikastrafflag (1968:64): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Narkotikastrafflag-196864_sfs-1968-64