CANNABIS (HASCH & MARIJUANA)

VAD ÄR CANNABIS?

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana. Det kommer från en växt som heter Cannabis Sativa. Ämnet THC (tetrahydrocannabinol) är det ämne i växten som ger upphov till ruset. Cannabis är den vanligaste narkotikasorten både i Sverige och övriga världen, och röks oftast antingen i speciella pipor eller i handrullande cigaretter. Det finns många risker med med cannabis, men framförallt påverkar det tänkandet och hjärnan, speciellt hos tonåringar.

Eftersom cannabis oftast tas upp i kroppen genom rökning blir en snabbt påverkad. Ruset varar i ungefär 4 timmar, men är som mest intensivt inom 15-30 minuter. Om en har rökt cannabis uppfattas en oftast av omgivningen som avskärmad och inåtvänd. Det kan också göra så att en känner sig apatisk och deprimerad, speciellt om en brukar cannabis under en längre tid.

HUR PÅVERKAR CANNABIS HÄLSAN?

De första fysiska biverkningarna av cannabis är förhöjd puls, röda ögon, muntorrhet, hunger och sötsug. Andra biverkningar är att hjärnan och tänkandet påverkas. En kan till exempel få problem med minnet, svårigheter att lära sig nya saker, problem med uppmärksamhet och depression. Ett missbruk kan orsaka ångest, försämrad motorik, förvirring och vanföreställningar. Missbrukar en under en längre tid så kan en få skador på hjärnan på så sätt att en får sämre förmåga att hantera komplicerad information, en får sämre korttidsminne och känner sig orkeslös och passiv.

Just på grund av att cannabis oftast röks ökar även riskerna för de sjukdomar som oftast uppstår på grund av rökning, till exempel cancer och den inflammation som sitter i luftrören och kallas bronkit. Ett cannabismissbruk kan också leda till sociala skador. En kan till exempel få problem med relationen till familj, vänner och partners.

Många av biverkningarna går över när en slutar med cannabis, men det är individuellt från person till person hur lång tid det tar. På en ung person är hjärnan inte färdigutvecklad och riskerna för skadorna är därför högre.

 

VAD SÄGER LAGEN OM CANNABIS?

Alla former av cannabis är narkotika och omfattas därför av narkotikastrafflagen. Ett ringa narkotikabrott, det vill säga ett brott som ses som mindre allvarligt kan domen bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett exempel på ett ringa narkotikabrott är att bära en mindre mängd cannabis på sig. Om brottet är mer allvarligt döms en oftast till fängelse, ett fängelsestraff som brukar vara ungefär tre år. Om brottet är grovt, kan en få fängelse i lägst 2 år och högst 10 år. Om en är omyndig kan en inte få fängelsestraff, däremot kan en få böter och ärendet lämnas i regel till Socialtjänsten som startar en utredning.

 

KÄLLOR

Narkotikastrafflag (1968:64): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Narkotikastrafflag-196864_sfs-1968-64/

Drugsmart: http://www.drugsmart.com/fakta/cannabis/