AMFETAMIN

VAD ÄR AMFETAMIN?

Amfetamin är ett centralstimulerande medel. Med det menas att det påverkar det centrala nervsystemet. Det innebär att det förstärker såväl tankar som sinnesförnimmelser och beteenden. Det beror på att amfetaminet ökar mängden signalsubstans i hjärnan. Även receptorernas förmåga (den del av cellen som har som funktion att fånga upp och skicka vidare signaler i hjärnan) att stänga av mottagningen när en signal har registrerats påverkas. Amfetaminet är ett kemiskt medel som oftast intas som tabletter eller kapslar. Ibland förekommer det i pulverform och sniffas då eller löses i vätska och sprutas sedan in i kroppen.

Från början användes amfetaminet som läkemedel mot astma eftersom det vidgar luftrören. På 1930-talet användes det mot nästäppa, depression, bantning och narkolepsi. Men när det upptäcktes att många fick biverkningar och blev beroende av amfetaminet klassades det som narkotika. Det är dock tillåtet i många länder idag som läkemedel, men då endast för behandling av ADHD och narkolepsi.

HUR PÅVERKAR AMFETAMIN HÄLSAN?

Amfetaminet påverkar som sagt det centrala nervsystemet och kan i mindre doser ge en känsla av ökad energi, pigghet och medvetenhet. En kan också tappa hungerkänsla och blodtrycket kan stiga. I och med det kan även hjärtat slå fortare och en andas snabbare. Det rus som uppstår av amfetaminet kan vara i flera timmar.

Av större doser blir effekterna värre. En kan då få huvudvärk, yrsel, feber och svettningar, och precis som vid mindre doser påverkas hjärtat och andningen. Vid höga doser försvinner också de få positiva effekter som kan uppstå vid små doser och en kan få abstinensbesvär och utmattningskänslor efter några dagars användning. Eftersom hungerskänslorna försvinner så kan ett långvarigt missbruk leda till minskad vikt och sjukdomar som följd. Till exempel får en ofta vitaminbrist och blir undernärd. Balanssinnet påverkas också, och en kan bli svajig och få ryckiga rörelser. En person som har missbrukat amfetamin länge drabbas ofta av sömnlöshet, misstänksamhet, rastlöshet, psykisk störning, vanföreställningar, psykos och ångest.

 

VAD SÄGER LAGEN OM AMFETAMIN?

Amfetamin är narkotika och omfattas alltså av narkotikastrafflagen. Ett ringa narkotikabrott, det vill säga ett brott som ses som mindre allvarligt kan domen bli böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett exempel på ett ringa narkotikabrott är att bära en mindre mängd narkotika på sig. Om brottet är mer allvarligt bli domen oftast ett fängelsestraff som brukar vara ungefär tre år. Om brottet är grovt, kan en få fängelse i lägst 2 år och högst 10 år. Om en är omyndig kan en inte få fängelsestraff, däremot kan en få böter och ärendet lämnas i regel till Socialtjänsten som startar en utredning.

 

KÄLLOR

Drugsmart: http://www.drugsmart.com/fakta/amfetamin/

Narkotikastrafflag (1968:64): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ Narkotikastrafflag-196864_sfs-1968-64/