DROGFÖREBYGGANDE FÖRENING

Som medlem i en drogförebyggande förening är det bra att läsa om vad som gäller att vara medlem.  På denna sida kan du läsa mer om vad ett årsmöte är och även ladda ner Föreningshandboken.

 

Ni i föreningen kan också ansöka om föreningsbidrag för att anordna en aktivitet eller om ni vill ansöka om resebidrag för att exempelvis kunna åka till Ungdomskonferensen. Läs mer om detta här.

ATT HÅLLA ETT ÅRSMÖTE

I en förening hålls det alltid ett årsmöte. Men det är inte alltid så lätt att hålla reda på vad ett årsmöte ska innehålla och hur en planerar det. Därför har vi skapat den här sidan. Här hittar du massa bra info, mallar och vår föreningshandbok, där allt du kan tänkas behöva veta står!

 

Det viktigaste mötet på hela året för en förening är årsmötet. Det är då planen för året sätts och eventuella ändringar i stadgarna ska göras. Alla medlemmar i föreningen ska bjudas in till årsmötet och inbjudan måste gå ut två veckor innan mötet. Det är medlemmarna som deltar på mötet som bestämmer hur det kommande året ska se ut och vilka som ska sitta i styrelsen.

VEM GÖR VAD

Det är styrelsens uppdrag att planera och förbereda för årsmötet. Det innebär inte att styrelse måste göra allt, men styrelsen ansvarar för att allt blir gjort!

MOTIONER & PROPOSITIONER

Medlemmarna kan lägga fram förslag på punkter att ta upp under årsmötet. Det kallas då en motion. Om förslaget kommer från styrelsen kallas det proposition. Lite konstiga ord, men betyder alltså förslag.

NY STYRELSE

På årsmötet väljs föreningens styrelse. Resten av uppdragen i styrelsen, som vice ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter, bestäms sen vid styrelsens första möte. Det mötet kallas styrelsens konstituerande möte.

DOKUMENT

Till årsmötet behövs lite olika dokument; dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplan och budget.

DAGORDNING

Dagordningen är den lista med punkter som årsmötet ska gå igenom.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & EKONOMISK BERÄTTELSE

En verksamhetsberättelse är en sammanfattning av vad föreningen gjort under året som har varit (innan årsmötet). Den kan vara jättekort – bara en punktlista på det som gjorts, eller en mer beskrivande text. En sammanfattning av hur föreningens pengar har använts ska också finnas med och kallas för den ekonomiska berättelsen.

VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Verksamhetsplanen är precis vad det låter som! En plan för verksamheten, som sträcker sig över ett år. I verksamhetsplanen skriver ni helt enkelt ner vad ni tänkt göra under nästa år, tiden fram till nästa årsmöte. En lista på vilka pengar föreningen har och en plan för hur föreningen ska använda pengarna ska också finnas med och kallas för en budget.