KANSLI

Unga Drogförebyggare kansli finns i Stockholm och där arbetar organisationens personal som driver vår verksamhet framåt. Kansliet består idag av en generalsekreterare, en medlemssamordnare, en verksamhetsutvecklare och en ekonomiadministratör. Personalen arbetar med att genomföra verksamheten som medlemmarna och förbundsstyrelsen har beslutat om. Kansliet gör allt från att planera och genomföra konferenser, stötta och träffa klubbar till att sköta ekonomi och ta fram nya projekt.

Det är kansliet du kontaktar om du vill ha hjälp med starta ett drogförebyggande råd, boka en utbildning, delta på ett event eller har frågor om verksamheten.

Under fliken kontakt hittar du kontaktuppgifter till kansliet

FÖRBUNDSSTYRELSEN

På Unga Drogförebyggare årsmöte väljs Förbundsstyrelsen som är organisationens högst beslutande organ när medlemmarna inte är samlade. Förbundsstyrelsen leder organisationen genom strategiska och taktiskt beslut. Förbundsstyrelsen sätter upp mål för Unga Drogförebyggare, skriver policys och arbetar med organisationens utveckling. Förbundsstyrelsen har ansvar över den ekonomin, verksamheten och organisationsutveckling. Förbundsstyrelsen arbetar även med politiskt påverkansarbete och göra ungas röst hörd i den drogpolitiska debatten! Förbundsstyrelsen består idag av 6 personer, varav en förbundsordförande.

Förbundsstyrelsen träffas under året och har minst 5 möten. Nedan kan du finna protokollen från förbundsstyrelsemötena.

 

I förbundsstyrelsen sitter:

Majmona Susoho – Förbundsordförande
Sofie Levin – Vice förbundsordförande
Saga Rosberg – Styrelseledamot
Sara El – Styrelseledamot
Simon Karlsson – Styrelseledamot
Emma Eriksson – Styrelseledamot
Johanna Nilsson – Styrelseledamot

 

Under fliken kontakt hittar du kontaktuppgifter till förbundsstyrelse