Förbundsstyrelse

Här kan du läsa vad Unga Drogförebyggares förbundsstyrelse gör för verksamheten.

Förbundsstyrelsen

På Unga Drogförebyggare årsmöte väljs Förbundsstyrelsen som är organisationens högst beslutande organ när medlemmarna inte är samlade. Förbundsstyrelsen leder organisationen genom strategiska beslut. Förbundsstyrelsen sätter upp mål för Unga Drogförebyggare, skriver policys och arbetar med organisationens utveckling. Förbundsstyrelsen har ansvar över förbundets ekonomi, verksamhet och organisationsutveckling. Förbundsstyrelsen arbetar även med politiskt påverkansarbete och göra ungas röst hörd i den drogpolitiska debatten. Förbundsstyrelsen består idag av 6 personer, varav en förbundsordförande, som träffas under året och har minst 5 möten.

 

I Förbundsstyrelsen sitter:

  • Sofie Levin – Förbundsordförande
  • Cecilia Bjärnetoft – Vice Förbundsordförande
  • Saga Rosberg – Förbundsstyrelseledamot
  • Anton Andersson – Förbundsstyrelseledamot
  • Cornelia Lind – Förbundsstyrelseledamot
  • Nora Birkén – Förbundsstyrelseledamot
  • Annie Bengtsson – Förbundsstyrelseledamot