Om våra skolbesök

Vill ni att vi kommer och besöker er skola?

Under våra skolbesök har vi öppna samtal med eleverna om drogers påverkan, samt besvarar deras frågor. Vi pratar också om hur man kan arbeta för att skapa en drogfri framtid.

Unga Drogförebyggares informatörer kompletterar skolans egen undervisning om tobak, alkohol och droger.

UDF och Fritiof på er skola

Så tycker personalen på skolorna som vi besökt

"Ett skolbesök från UDF öppnar upp en arena där man kan möta elever som är i riskzon. Att ett drogförebyggande arbete finns är väldigt viktigt. Gymnasiet är en tid i livet då det är väldigt lätt för ungdomar att hamna i det av helt oförstånd, men också genom att självmedicinera mot exempelvis psykisk ohälsa."
Karin Dahl Klingvall
skolsköterska, Globala Gymnasiet
"Jag tycker att det är sjukt viktigt att ett drogförebyggande arbete finns! I och med att droger finns i vårt samhälle mer än någonsin nu så behöver vi hitta sätt för att motverka detta. Ungdomarna måste förstå vad konsekvenserna blir när de brukar droger. Vi här på skolorna jobbar ju med att skapa framtiden, och har vi elever som går ned sig i droger i stället så har vi ingen framtid"
Pernilla Petersson
förstelärare, Stockholm Science and Innovation School
"Eleverna uppskattar det här jättemycket tror jag, just för att de tänker att det här är någon som pratar om det här på ett avdramatiserat sätt. Det är inte tabubelagt. Man kan prata med era representanter på ett avslappnat sätt. Eleverna vågar fråga, kanske inte för egen del men åtminstone för en kompis; Vad kan jag göra för att hjälpa min kompis"
Jasminé Fares
kurator, Procivitas

Eleverna om skolbesöken från UDF

Jag tycker att UDFs skolbesök är jätteviktiga. Det är jättebra att få den informationen som UDF ger, eftersom många ungdomar idag inte vet vad konsekvenserna av drogbruk innebär. Vad som händer i kroppen och alla andra negativa saker som sker.
Izabella Kilegård
ordförande i elevkåren på Fredrika Bremergymnasie

Om våra skolbesök

Vill ni att vi kommer och besöker er skola? Under våra skolbesök har vi öppna samtal med eleverna om drogers påverkan och besvarar deras frågor. Vi pratar också om hur man kan arbeta för att skapa en drogfri framtid.

Unga Drogförebyggares informatörer kompletterar skolans egen undervisning om tobak, alkohol och droger.

Så går ett besök till

När vi besöker skolor ställer vi upp vår monter och har en eller två av våra droginformatörer på plats under hela vårt besök. Vi anordnar aktiviteter och kunskapstävlingar som eleverna kan delta i och svarar på deras frågor. Ofta har vi med oss broschyrer med droginformation och uppmuntrar till öppna samtal om droger och vilka effekter de kan ha hos både människor och i vårt samhälle.

Vi tror på att kunskap leder till mer medvetna val och arbetar därför med att ge unga en chans att reflektera över drogers konsekvenser och påverkan tidigt i livet.

Urval av besökta skolor

Professionella droginformatörer

Våra informatörer har fått en internutbildning från Unga Drogförebyggare, har relevant bakgrund och är kunniga i ämnet. De arbetar inkluderande och ger kvalificerade svar på elevers funderingar.

Vi utgår från fakta och fokuserar på att hålla ett objektivt perspektiv när det kommer till droger, alkohol och tobak.

Starta förening

För de som är intresserade kan vi hjälpa med att starta upp en förening på skolan. Intresset ska finnas hos ungdomarna själva, så att det drogförebyggande arbetet utförs av de unga – för unga.

Vi stöttar även personal i det löpande drogförebyggande arbetet, efter det att en förening har startats upp. Vi ser till så att drogförebyggande insatser kan ske på skolan, där ungdomarna själva styr och sätter förutsättningar.

Inför ett skolbesök

Som skola behöver ni inte förbereda mycket inför vårt besök. Vi tar hand om det praktiska, ställer upp vår monter och ser till så att elevernas ordinarie undervisning inte störs.

Elever kan ta ställning mot droger

Under vårt besök uppmuntrar våra droginformatörer elever att ta ställning mot droger genom att bli medlemmar i Unga Drogförebyggare, skriva under ett löfte om drogfrihet och delta i kunskapsbaserade aktiviteter och tävlingar.

Att skriva under ett löfte om drogfrihet innebär att aktivt ta ställning mot tobak, alkohol och droger fram tills årsskiftet. Detta är en utmaning som kan stärka unga och till exempel motverka att de faller för grupptryck från kompisar.

Ett komplement till skolans undervisning

Unga Drogförebyggares skolbesök kompletterar skolans egen undervisning om droger, alkohol och tobak. Vi skapar en möjlighet för elever att få diskutera, ställa frågor och reflektera.

Var?

I nuläget besöker vi skolor i Stockholm och närliggande län, däremot har vi ambitionen att erbjuda skolbesök även i andra län.

Har du frågor?

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren inför våra skolbesök.

  • Narkotika
  • Amfetamin
  • Cannabis
  • Doping
  • Ecstasy
  • Opiater
  • Kokain
  • LSD
  • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.