FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren inför våra skolbesök.

FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren inför våra skolbesök.

Vanliga frågor och svar om skolbesök

Vi arbetar aktivt med drogförebyggande och med att skapa en positiv bild av att välja bort droger. Vi står för en drogfri värld. För oss är det viktigt att unga är vara rustade med kunskap för att kunna göra medvetna val.  

Läs mer om oss här. 

Syftet med våra skolbesök är att engagera ungdomar i drogförebyggande arbete och göra kunskapsförhöjande insatser. Vi fokuserar på att finnas där för öppna samtal med eleverna. Våra kvalificerade droginformatörer svarar på deras frågor och funderingar.  

Vi arrangerar aktiviteter för att öka kunskapen om tobak, alkohol och droger och dess konsekvenser. Vi synliggör samtidigt myter och desinformation som finns. Detta hjälper ungdomar att göra medvetna val och rustar dem bättre för framtiden.  

Vi vill få unga att ta ställning mot droger och starta en lokal Unga Drogförebyggare-förening på sin skola. För oss är det viktigt att viljan kommer från ungdomarna själva och att det är de som är den drivande kraften framåt.  

Vi ser till att våra besök kan utföras av våra droginformatörer under elevernas raster. Våra besök stör därför inte den ordinarie undervisningen.

Eftersom alla skolor har olika förutsättningar så kan våra skolbesök se olika ut. Vi brukar anordna aktiviteter som syftar till att ge ungdomar en chans att lära sig om droger, delta i kunskapstävlingar och bli medlemmar hos Unga Drogförebyggare. Kunskapstävlingarna bygger på att ungdomarna läser sig till drogfakta och sedan reflekterar över vilka negativa konsekvenser droganvändning kan leda till. Ibland har vi också dagstävlingar, där mindre priser delas ut under samma dag. Målet med aktiviteterna är att eleverna ska ta ställning mot droger och kunna få svar på sina frågor från våra droginformatörer.  
 
Vi vill engagera unga till att ställa frågor och komma med egna åsikter. Våra droginformatörer anpassar besöker utifrån er skolas förutsättningar. Våra besök har alltid som mål att öka kunskapen om droger hos eleverna, uppmana till frågor och engagemang samt inspirera dem till att bli en del av det drogförebyggande arbetet.  

Våra droginformatörer är vana vid att hålla i aktiviteter och tar med sig en god stämning till er skola.

Unga Drogförebyggare samlar huvudsakligen in personuppgifter från medlemmar för att vi ska kunna söka statsbidrag och verksamhetsbidrag som ideell organisation. För att kunna söka bidrag finns krav från Stockholms Region och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.  

Vi använder också elevers personuppgifter för intern hantering av deras medlemskap. Vi kan även nyttja mejladresser för att informera om aktiviteter som sker inom Unga Drogförebyggare. Exempel på detta är årsmöten, medlemsträffar och utbildningar.  

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy. 

Kunskapstävlingen är baserad på att eleverna svarar på tre frågor. Eleverna behöver läsa sig till information i vårt utbildningsmaterial, som finns på plats, för att kunna svara rätt på frågorna. Syftet med tävlingen är att få ny kunskap och ta ställning mot droger. 

Våra kunskapstävlingar har alltid en utslagsfråga där deltagarna måste motivera sina tankar kring varför droger är skadliga och/eller har negativa konsekvenser. För de som svarar rätt på utslagsfrågan, och de övriga frågorna, finns chans att vinna ett större pris.  

För att delta i vår kunskapstävling behöver eleverna bli medlemmar i Unga Drogförebyggare. Det är helt gratis. Eleverna måste också skriva under löfte om drogfrihet. Droglöftet innebär att de aktivt tar ställning mot droger fram till årsskiftet. Ungdomar som aktivt tar ställning mot droger har en bättre och stabilare grund att stå på när de utsätts för grupp- eller kompistryck för att prova droger. Läs mer om löftet om drogfrihet här.

Under våra skolbesök kan elever bli medlemmar hos Unga Drogförebyggare genom att skriva under ett droglöfte. Detta kan göras i samband med en kunskapstävling, eller utan att vara kopplat till en tävling.  

Droglöftet innebär att de inte ska använda tobak, alkohol och droger tills årsskiftet. Om de bryter mot detta kan de inte längre vara medlemmar i Unga Drogförebyggare. Medlemskapet är gratis och bygger på frivillighet. Varje medlem kan själv bestämma om de vill delta på Unga Drogförebyggares aktiviteter och/eller engagera sig i det drogförebyggande arbetet vi gör.  

Unga Drogförebyggare är en organisation för personer som väljer att vara drogfria. Alla våra aktiviteter är drogfria.  

Läs mer om droglöftet här. 

Läs mer om hur det är att vara medlem här.

Att besöka skolor är en stor del av vår ordinarie verksamhet. Vi ser att skolbesök är ändamålsenligt för att komma ett steg närmare vår vision: att skapa en drogfri framtid. För oss är det viktigt att unga deltar i det drogförebyggande arbetet som görs. 

Skolbesöken är en av våra mest effektiva metoder för att nå fram till ungdomar. När vi besöker skolor får vi möjlighet att arbeta med kunskapsspridning och svara på ungas frågor. Vi når också personer som vill engagera sig i det drogförebyggande arbetet. I vissa fall finns det tillräckligt stort engagemang för att det ska bildas en lokal förening på skolan.

Unga Drogförebyggare jobbat ideellt och är enbart en del av lösningen. Vi jobbar uteslutande med drogförebyggande insatser. Vi uttalar oss inte i frågor som rör sig drogrelaterad behandling, vård eller beroende. 

Vi rekommenderar er att ta hjälp och stöd av andra utomstående instanser för att hitta en helhetslösning som passar er om det finns en omfattande problematik med pågående droganvändning hos eleverna. Ni kan vända er till vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänst eller beroendemottagning. Det finns även hjälp att få från andra frivilligorganisationer som fokuserar på drogberoende och missbruk.

Olika droger har olika effekter. Vårt fokus är att verka kunskapshöjande och öka vetskapen kring detta. På vår sida Drogfakta går det att läsa om olika droger och hur de påverkar våra kroppar och vår mentala hälsa.

Nej, våra skolbesök kostar ingenting. Idag finansieras de bland annat med statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Nej, aktiviteterna som arrangeras av Unga Drogförebyggare är kostnadsfria.

Vi arbetar för att ha kvalificerade droginformatörer som har fått internutbildning från oss. Våra droginformatörer har utöver detta ofta relevant arbets- och/eller livserfarenhet. 

Läs mer om våra droginformatörer här.

Kontaktuppgifter till våra droginformatörer finns r.

Ja. Vi brukar hålla enkla klassrumsbesök och föreläsningar om det önskas.  

Vanligtvis brukar våra skolbesök inte vara kopplade till undervisningen. Vi fokuserar i stället på att komma i kontakt med elever under deras raster, så att skolans undervisning och lektionstid inte påverkas eller störs.  

Om ni är intresserade av föreläsningar eller klassrumsbesök så kan ni informera våra droginformatör om detta inför skolbesöket. Då kan vi planera in det för just er skola. Droginformation kan kopplas till många av skolans ämnen och vi hjälper gärna till med att sprida kunskap även i klassrummen.

När en elev har blivit medlem i Unga Drogförebyggare så uppmuntrar vi till engagemang i drogförebyggande arbete. Om det inte finns en Unga Drogförebyggare-förening på skolan stödjer vi eleverna i att starta upp en ny förening, om de har intresse av detta. Allt engagemang i vår organisation är frivilligt.  

Vi informerar medlemmarna om spännande saker som är på gång inom Unga Drogförebyggare.  
Som medlem har man möjlighet att rösta på våra årsmöten, åka på utbildningar, vara med på resor och delta på våra övriga aktiviteter. För att hålla sig uppdaterad kring detta rekommenderar vi att våra medlemmar besöker vår hemsida och/eller våra sociala medier.  

Medlemskapet löper ut i slutet av året och behöver då förnyas med ett nytt droglöfte.

Om du är intresserad av att bli droginformatör kan du kontakta oss på info@ungadrogforebyggare.se. Våra droginformatörer kan antingen vara volontärarbetare eller arbeta i ersättning mot pengar. Var tydlig i din kontakt om du vill volontärarbeta eller arbeta mot betalning.

Vad kul! Om era elever vill starta en förening så är de välkomna att kontakta oss på info@ungadrogforebyggare.se. Mer information finns på vår sida Starta förening.

I nuläget besöker vi skolor i Stockholm och närliggande län, däremot har vi ambitionen att erbjuda skolbesök även i andra län.

Har du fler frågor?

Kontakta oss på info@ungadrogforebyggare.se så berättar vi mer.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.