Första styrelsemöte

Det första styrelsemötet handlar om att samla sina idéer, mål, drömmar och visioner för vad föreningen kan vara och vad ni gemensamt kan göra i den. Det är också ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra bättre och ha kul tillsammans. 

Första styrelsemöte

Det första styrelsemötet handlar om att samla sina idéer, mål, drömmar och visioner för vad föreningen kan vara och vad ni gemensamt kan göra i den. Det är också ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra bättre och ha kul tillsammans. 

Planera ert första möte

I en förening är det vanligt att personer från olika klasser går ihop och organiserar sig. Det betyder att ni behöver träffas och sätta upp en agenda, lära känna varandra och planera vad ni vill göra tillsammans. Det kan vara enklast att träffas efter skolan, men det går också bra att träffas under en längre rast om ni är lediga samtidigt.  

Upplägg 

På det första styrelsemötet kan ni börja med att prata om varför ni engagerar er i föreningen och i Unga Drogförebyggare. Ni kan också prata igenom vad ni skulle vilja göra i föreningen. Det gör att ni kan förstå varandra bättre och samla ihop idéer som ni har gemensamt.  

Lokal 

Det är bra att träffas på en plats som är enkel att ta sig till och som alla kan röra sig fritt i. Det kan exempelvis vara att låna ett grupprum på ett bibliotek eller kolla med skolan om ni kan vara i något klassrum efter lektionerna har slutat. Ni kan också träffas på ett café eller restaurang – kom ihåg att ni som nystartad förening får pengar från Unga Drogförebyggare som med fördel kan användas till att köpa fika eller mat till era möten.  

Inbjudan 

Se till så att alla som ska komma på mötet har fått en inbjudan där datum, tid och plats framgår. Boka in en dag när alla kommer kunna komma, det gör så att alla får samma kontakt och information samtidigt. Under första styrelsemötet kan ni antingen enbart prata om saker som rör föreningen, eller så kan ni hitta på någon rolig aktivitet efteråt för att komma igång med föreningen på en gång.  

Lära känna-aktiviteter 

Att göra lära känna-aktiviteter gör så att alla deltagare känner sig mer delaktiga och välkomna, samtidigt som det stärker gruppen. Nedan kommer några förslag på övningar och aktiviteter ni kan göra! 

 • Namnlek. Att veta vad alla heter gör det lättare att lära känna varandra och att känna sig sedd. En namnlek kan handla om att presentera sig inför gruppen med sitt namn och att berätta om någonting man tycker om eller varför man vill engagera sig i föreningen. 

 • Hitta något gemensamt. Detta är en mingellek som går ut på att alla deltagare får mingla med varandra, och uppdraget är att hitta en sak ni har gemensamt med varje person ni pratar med. Det kan exempelvis vara att båda har samma favoritfärg eller gör samma fritidsaktivitet. 

 • Skapa tillsammans. Skriv en slogan för er förening, hitta på en låt, måla en tavla eller lägg ett pussel. Detta är en bra samarbetsövning där fokus är på att ha roligt.

   

Mål och visioner

Det är viktigt att ha mål och visioner i sin förening. Det ger föreningen och medlemmarna en riktning för vad ni ska planera och göra tillsammans. Mål handlar om konkreta saker ni vill göra, medan visionen är mer av en inspirerande idé om vad föreningen kan uppnå på längre sikt.  

Målen kan exempelvis vara att ni vill arrangera workshops, åka på studieresor, spela bordspingis, anordna en rolig tävling på er skola eller något annat. 

Visionerna kan vara att skapa en drogfri värld, att inga unga ska börja använda droger eller att tobak ska bli förbjudet i hela samhället. 

Vad drömmer ni om i er förening? 

Vidare läsning och material

Enkel mall för styrelsemöte

Lättanvänd mall att använda på ert nästa styrelsemöte. Här finns de viktigaste punkterna.

Avancerad mall för styrelsemöte

Utförlig och lättanvänd mall att använda på ert nästa styrelsemöte. Här finns allt viktigt, plus lite mer!

 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Unga Drogförebyggares integritetspolicy

I detta dokument hittar du information om vilka uppgifter Unga Drogförebyggare (UDF) samlar in om dig som medlem, samt för vilka ändamål, hur länge uppgifterna sparas och vilka som är dina rättigheter. 

UDF:s verksamhet är reglerad av Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Uppdatering av denna policy
En integritetspolicy är dynamisk och uppdateras regelbundet för att reflektera aktuella lagkrav och organisatoriska förändringar. Vi informerar våra medlemmar när denna policy uppdateras. 

 

Den registrerades rättigheter  

 • Den registrerade har rätt att få veta om och hur UDF har sparat dennes personuppgifter. Med en skriftlig undertecknad begäran kan den registrerade få ut ett registerutdrag över sina personuppgifter.
   
 • Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter, samt be om radering. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås, till exempel om uppgifterna finns i handlingar som UDF sparar för arkivering. 
   
 • Den registrerade har rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till: info@ungadrogforebyggare.se
   
 • Den registrerade har rätt att inge klagomål på UDF personuppgiftsbehandling antingen direkt till UDF eller till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Personuppgiftsansvarig  

UDF är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för UDF.
 

UDF:s samverkansparter  

UDF är anordnare av all ungdomsverksamhet inom UDF, därmed bär vi också ansvar för behandling av personuppgifter i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast UDF.

Överföring av uppgifter till tredje part  

UDF är skyldiga att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter.  

UDF överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. UDF säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.
 

UDF överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. UDF har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Förklaring av personuppgiftsbiträdesavtal:
Ett personuppgiftsbiträdesavtal är ett kontrakt där en organisation anlitar en annan part för att hantera personuppgifter. Detta avtal reglerar hur dessa uppgifter ska skyddas och användas enligt dataskyddslagar som GDPR. 

 

Hur personuppgifter behandlas och samlas in  

UDF samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via webbformulär, via telefon eller i samband med verksamhet. UDF registrerar i normalfallet namn, födelsedatum (ej födelsenummer), adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i verksamheten.  

 

Känsliga personuppgifter

UDF behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. I icke nödvändiga fall undviker vi att samla in känsliga uppgifter, det kallas för att vi personuppgiftsminimerar.
 

Administration av personuppgifter 

UDF behandlar personuppgifter för att: 

 • Administrera deltagande och medlemmar. 
 • Kommunicera med de registrerade.  
 • Tillgodose förordningskrav samt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågors och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten. 
 • Sköta marknadsföringsåtgärder avseende ungdomsverksamhet, med stöd av intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra oss. 
 • Genomföra intern och extern revision. 
 • Ta fram statistik om förbundet. 

 

Lagring av personuppgifter 

 • Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i UDF:s verksamhet, och i upp till 24 månader därefter.
   
 • UDF kan komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten.
   
 • UDF raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns grund för att behandla.  

 

Har du frågor om denna integritetspolicy?

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig via e-post till info@ungadrogforebyggare.se 

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.