Första samtal

Under det första samtalet kommer vi att presentera Unga Drogförebyggare och berätta hur organisationen fungerar och vad det innebär att vara en förening hos oss. Ni kommer också få tips om bra verktyg ni kan använda er av. Här får alla möjlighet att ställa frågor till oss samt berätta vad ni drömmer om att göra i er förening.  

Första samtal

Under det första samtalet kommer vi att presentera Unga Drogförebyggare och berätta hur organisationen fungerar och vad det innebär att vara en förening hos oss. Ni kommer också få tips om bra verktyg ni kan använda er av. Här får alla möjlighet att ställa frågor till oss samt berätta vad ni drömmer om att göra i er förening.  

Det är dags för ert första samtal!

Nu kommer ni att ha ert första samtal. Vi har förberett några frågor det kan vara bra att ni tänker på inför första samtalet med oss. Under mötet kommer ni att få prata med er kontaktperson, få information och verktyg för att forma den förening ni drömmer om att skapa. Det är frivilligt att ha ett första samtal med oss, men det är uppskattat av många då det ger en bra introduktion till Unga Drogförebyggare – och ni ger oss en inblick i er förening.  

Frågeställningar inför första samtalet

Inför det första samtalet kan det vara bra att ni i föreningen funderar på följande frågor, eller andra saker ni kommer att tänka på. Det är ett sätt för er att komma överens om föreningens utformning, samtidigt som ni lär känna varandra bättre. 

Mål och visioner

För att det ska bli roligt att jobba i föreningen kan det vara bra att komma överens om vilka mål och föreningar ni har. Sätt upp mål och visioner som är rimliga – då blir det roligare att jobba emot dem och lättare att uppnå det ni strävar efter. 

Mål handlar exempelvis om aktiviteter eller samarbeten ni vill göra i föreningen. Det kan vara studiebesök eller att få tillgång till en föreningslokal genom sin skola.  

Visioner handlar om vad ni vill att föreningen uppnår på längre sikt. Det kan vara att skapa en drogfri mötesplats för unga där ni aktivt och regelbundet gör aktiviteter tillsammans. 

Målen och visionen ska hänga ihop.  

Instruktioner för att boka in första samtalet

  1. Ta kontakt med er kontaktperson och informera om att ni vill ha ett första samtal.

  2. Träffas i föreningen och fundera på frågeställningarna tillsammans och tänk igenom om det finns något ni vill veta om Unga Drogförebyggare.

  3. Boka in mötet genom att kontakta oss på info@ungadrogforebyggare.se.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.