Föreningskunskap

Föreningskunskap handlar om hur en förening fungerar. Här berättar vi vilka roller som finns i en styrelse samt vilka möten som är viktiga att känna till. 

Föreningskunskap

Föreningskunskap handlar om hur en förening fungerar. Här berättar vi vilka roller som finns i en styrelse samt vilka möten som är viktiga att känna till.

Vad är en förening?

En förening är när medlemmar i en organisation och gör saker tillsammans. I Unga Drogförebyggare är det som är gemensamt för alla föreningar att medlemmarna tar avstånd från tobak och droger samt vill skjuta upp alkoholdebuten.  

För att en förening ska vara demokratisk behöver den hålla ett årsmöte, utse en styrelse och ha styrelsemöten.

Årsmöte

Årsmöte är ett möte där föreningens medlemmar träffas och bestämmer vad föreningen ska göra och vilka som ska sitta i styrelsen.  

På ett årsmöte ska ni göra följande: 

Roller i styrelsen 

Styrelsens uppgift är att se till så att föreningen gör det som har bestämts på årsmötet och att ta hand om föreningens pengar. Det är ett gemensamt ansvar som delas ut mellan olika roller i styrelsen. 

Rollerna i styrelsen är följande:

Vidare läsning och material

Mall för bokslut

Ett bokslut är en slags sammanställning över föreningens bokföring. Bokföring är anteckningarna om er förenings utgifter som ni regelbundet ska ha noterat ned under året. Alla organisationer och föreningar är skyldiga att göra detta löpande.

Mall för budget

En budget är en planering över er förenings ekonomi för året. Här skriver ni ned de pengar ni räknar med att kunna få in, det vill säga inkomster, och de pengar ni räknar med att ni kommer få lägga ut (som ni antingen vet sen innan eller har tagit reda på vad det kostar), det vill säga utgifter.

Mall för dagordning

En dagordning är ett schema och en lista med punkter som beskriver vad som ska tas upp och pratas om under ett möte. I denna mall fokuserar vi på dagordning för ett årsmöte.

Mall för kallese

En kallelse är precis som det låter en: kallelse till ett möte. I detta fall en kallelse till föreningens årsmöte.

Mall för revisionsberättelse

En revisionsberättelse är revisorns sammanfattning av föreningens bokslut (också kallad resultat- och balansräkning) och styrelsens arbete.

Mall för stadgar

I alla ideella föreningar finns det stadgar. Stadgarna är själva grundstommen som föreningen vilar på, ett slags regelverk som ska följas. Stadgarna är det allra viktigaste i föreningen, efter era medlemmar förstås.

Mall för verksamhetsplan

En verksamhetsplan är precis som det låter: en plan för vad ni vill göra i er förening under det kommande året. I verksamhetsplanen sätter ni upp mål för vad ni planerar att göra.

Mall för årsmötesprotokoll

Årsmötet är ett möte som hålls en gång per år, varje år. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls enligt föreningens stadgar.

  • Narkotika
  • Amfetamin
  • Cannabis
  • Doping
  • Ecstasy
  • Opiater
  • Kokain
  • LSD
  • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.