FAKTA OM DROGER

LEGALA DROGER

CIGARETTER | E-CIGARETTER | SNUS | VATTENPIPA ALKOHOL

NARKOTIKA

VAD ÄR NARKOTIKA?

Narkotika är ett samlingsnamn för olagliga droger, i dagligt tal används begreppet om alla illegala och icke socialt accepterade substanser. Alltså ämnen som används för att rusa sig, bli påverkad men som är straffbara att använda. Det kan vara till exempel cannabis, heroin, LSD eller kokain. Det finns många olika sorters narkotika, ibland används slangordet knark istället för narkotika. Många använder ordet droger när de egentligen menar narkotika, all narkotika är droger men alla droger är inte narkotika. Smart Ungdom arbetar utifrån att alkohol och tobak också är droger men alltså inte narkotika eftersom alkohol och tobak är lagliga.

VAD SÄGER LAGEN OM NARKOTIKA?

Alla ämnen som klassas som narkotika är förbjudna att köpa, sälja, tillverka, förpacka och transportera och använda. Det betyder att det mesta som har med narkotika att göra är förbjudet, de enda undantagen från det är inom forskning och vården. Ämnen som är olagliga annars kan alltså bli utskrivna av en läkare som medicin eller användas i forskning på något sätt. Sverige har en egen lag där allt som rör straff för att hantera narkotika finns med, den heter narkotikastrafflagen.

 

KÄLLOR

https://www.drugsmart.com/fakta/lag-och-ratt/

AMFETAMIN

VAD ÄR AMFETAMIN?

Amfetamin är ett centralstimulerande medel. Med det menas att det påverkar det centrala nervsystemet. Det innebär att det förstärker såväl tankar som sinnesförnimmelser och beteenden. Det beror på att amfetaminet ökar mängden signalsubstans i hjärnan. Även receptorernas förmåga (den del av cellen som har som funktion att fånga upp och skicka vidare signaler i hjärnan) att stänga av mottagningen när en signal har registrerats påverkas. Amfetaminet är ett kemiskt medel som oftast intas som tabletter eller kapslar. Ibland förekommer det i pulverform och sniffas då eller löses i vätska och sprutas sedan in i kroppen.

Från början användes amfetaminet som läkemedel mot astma eftersom det vidgar luftrören. På 1930-talet användes det mot nästäppa, depression, bantning och narkolepsi. Men när det upptäcktes att många fick biverkningar och blev beroende av amfetaminet klassades det som narkotika. Det är dock tillåtet i många länder idag som läkemedel, men då endast för behandling av ADHD och narkolepsi.

CANNABIS (HASCH & MARIJUANA)

VAD ÄR CANNABIS?

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana. Det kommer från en växt som heter Cannabis Sativa. Ämnet THC (tetrahydrocannabinol) är det ämne i växten som ger upphov till ruset. Cannabis är den vanligaste narkotikasorten både i Sverige och övriga världen, och röks oftast antingen i speciella pipor eller i handrullande cigaretter. Det finns många risker med med cannabis, men framförallt påverkar det tänkandet och hjärnan, speciellt hos tonåringar.

Eftersom cannabis oftast tas upp i kroppen genom rökning blir en snabbt påverkad. Ruset varar i ungefär 4 timmar, men är som mest intensivt inom 15-30 minuter. Om en har rökt cannabis uppfattas en oftast av omgivningen som avskärmad och inåtvänd. Det kan också göra så att en känner sig apatisk och deprimerad, speciellt om en brukar cannabis under en längre tid.

DOPING

VAD ÄR DOPING?

Att dopa sig är att på konstgjord väg försöka förbättra sin fysiska och psykiska prestationsförmåga genom att missbruka hormonpreparat och andra läkemedel. Doping förekommer inte bara olagligt inom tävlingsidrotten eller på gym, utan många av preparaten har börjat användas i rusningssyfte. Många gånger är syftet rent utseendemässigt, att det är mycket muskler en är ute efter, men det också för att prestera bättre. Det finns många olika dopingpreparat, men androgena steroider (som vi berättar mer om här nedanför) och efedrin (som du kan läsa mer om på Drugsmarts hemsida via länken nedan) är kanske de vanligaste preparaten. Idag räknas dopingmissbruket som ett samhällsproblem eftersom det är vanligt även utanför tävlingsidrotten.

KOKAIN

VAD ÄR KOKAIN?

Kokain är ett centralstimulerande medel. Med det menas att det påverkar det centrala nervsystemet. Det innebär att det förstärker såväl tankar som sinnesförnimmelser och beteenden. Det beror på att kokainet ökar mängden signalsubstans i hjärnan. Även receptorernas förmåga (den del av cellen som har som funktion att fånga upp och skicka vidare signaler i hjärnan) att stänga av mottagningen när en signal har registrerats påverkas. Kokain framställs ur bladen på kokabusken, och det sniffas oftast eftersom det är vanligast i pulverform, men det kan även lösas upp i vätska och sprutas in i kroppen. Det finns en speciell form av kokain som röks, och det kallas för crack.

HEROIN, MORFIN OCH ANDRA OPIATER

VAD ÄR OPIATER?

En opiat utvinns från växten opiumvallmo och narkotika som heroin, morfin och kodein är opiater. De har smärtstillande och berusande egenskaper och opiumvallmon har använts under flera tusen år. Morfin användes idag inom sjukvården, under mycket kontrollerande former, som ett smärtstillande läkemedel. Heroin däremot används främst i missbrukssyfte, eftersom det ger ett väldigt kraftigt rus.

I slutet av 1800-talet, använde de heroin i tron att de kunde bota morfinmissbruk. Heroin visade sig ha mycket bättre effekt som både smärtstillande och hostmedicin än morfinet, men samtidigt skapade det ett värre beroende. Heroinet har sedan dess, bland opiaterna, varit det vanligaste missbruksmedlet. Heroinet kan antingen rökas, sniffas eller injiceras med spruta.

NÄTDROGER & SPICE

VAD ÄR NÄTDROGER?

Det här begreppet är lite krångligt eftersom det har lite olika betydelser. Media använder ordet “nätdroger” ganska mycket, och från början är det ett namn för de droger en kan köpa på internet, men i vissa fall innefattar det även droger som en kan införskaffa på annat sätt.

En drog uppstår när olika ämnen sammansätts på kemisk väg. I Sverige går en på den kemiska sammansättningen när ett preparat ska klassas som narkotika. Därför blir nya preparat inte automatiskt klassade som narkotika när de dyker upp, även om det skulle ge samma effekter och skador som ett som redan är narkotikaklassat. En kan vara drog farlig även om den inte är narkotikaklassad

ECSTACY

VAD ÄR ECSTASY?

Ecstasy är likt amfetamin och den hallucinogena drogen meskalin ett centralstimulerande preparat. Med det menas att det påverkar det centrala nervsystemet. Det innebär att det förstärker såväl tankar som sinnesförnimmelser och beteenden. Det beror på att ecstasyn ökar mängden signalsubstans i hjärnan. Även receptorernas förmåga (den del av cellen som har som funktion att fånga upp och skicka vidare signaler i hjärnan) att stänga av mottagningen när en signal har registrerats påverkas. Ecstasyn uppfanns under början på 1900-talet och lanserades först som ett bantningsmedel.

Den narkotikaklassade drogen kan de starka känslomässiga störningar. Om en till exempel känner sig lycklig, så är den känslan mycket starkare, och likadant om en känner dig ledsen eller förtvivlad. Ecstasyn förekommer oftast i tablettform.

LSD

VAD ÄR LSD?

Det finns vissa droger som kan ge kraftiga hallucinationer och vanföreställningar, dessa kallas för hallucinogener och LSD är en sådan drog. En hallucination är en upplevelse som kan upplevas som verklig, men den är inte det. LSD är en förkortning för lysergsyradietylamid.

Det finns andra hallucinogena droger som till exempel meskalin (som kommer från peyote-kaktusen) samt psilocin och psilocybin som finns i vissa sorters hallucinogena svampar. LSD brukar oftas komma i formen av små pappersbitar som läggs på tungan. Ruset kommer ganska snabbt, det tar ca 30-60 min.

SNIFFNING

VAD ÄR SNIFFNING?

En kan uppleva ett rus genom att andas in gaser. När ångorna kommer ner i lungorna når de snabbt hjärnan, och därmed kommer ruset nästan på en gång. Det räcker med 10-15 inandningar för att ruset ska bli riktigt kraftigt. När gaserna når hjärnan, utsätts den för syrebrist och ett rus uppstår. Detta kallas att “sniffa” eller “boffa”. Hjärnan och precis alla organ i kroppen påverkas av den här syrebristen. Det är riktigt skadligt för kroppen och bara genom att göra det en gång kan en svimma eller drabbas av en överdos

NIKOTIN & TOBAK

VAD ÄR NIKOTIN OCH TOBAK?

Tobaksplantan är en växt, från vilken tobaken utvinns genom att bladen torkas. Plantan har använts under flera tusen år, främst i Centralamerika, men kom till Europa först omkring 1500-talet. En speciell sak med tobaksplantan är att den har en förmåga att suga upp tungmetaller och gifter ut jorden. Eftersom dessa sedan lagras i plantan, blir tobaken ännu mer ohälsosam. Det är också ur tobaksplantan som drogen nikotin utvinns. Nikotin är ett gift och finns i tobaksplantan som ett skydd mot skadeinsekter. Det är så giftigt att det till och med är förbjudet att hantera ren nikotin. Det är även centralstimulerande, vilket innebär att det förstärker både sinnesförnimmelser, som till exempel tankar och beteende.

Odlingen av tobaksplantan är också väldigt miljöfarlig. Under en tremånadersperiod besprutas odlingarna ca 16 gånger med olika bekämpningsmedel, vilka är extremt giftiga för människor, djur och natur. De flesta av dem som jobbar med tobaksodling har dessutom inga skyddskläder när arbetar med de olika bekämpningsmedlen. Många av dem är barn och de skadas hårt av detta. Bekämpningsmedlen förgiftar även grundvattnet, vilket då skadar djur, människa och natur.

HUR PÅVERKAR NIKOTIN OCH TOBAK HÄLSAN?

Som vi tidigare förklarat är tobak och nikotin centralstimulerande. Det är även bevisat att tobak kan vara en inkörsport till andra droger. Det finns studier som visar att tobaksanvändare löper större risk att bli alkohol- och narkotikaberoende än den som inte använder tobak. bÄven nikotinet misstänks lära mottagare i hjärnans belöningssystem att känna igen och bli mer mottaglig för andra droger.

 

VAD SÄGER LAGEN OM NIKOTIN OCH TOBAK?

Tobak och nikotin faller under tobakslagen. Tobak är en laglig drog i Sverige, men hårt kontrollerad genom denna lag. Saker som innefattas i lagen är bland annat; åldersgränser, vem som får sälja tobak, vart det är tillåtet att röka samt på vilket sätt tobaksvaror får marknadsföras.

Det är idag förbjudet att röka i lokaler där verksamheter som; skola, vård och/eller barnomsorg finns. Andra ställen där det är förbjudet att röka är på restauranger och i kollektivtrafiken. Dessa regleringar finns till för att en har rätt till en rökfri arbetsmiljö, samt att barn och unga ska skyddas från tobaksrök.

Alla produkter som innehåller tobak, måste ha tydliga etiketter med varningstexter där det framgår vilka skador som tobak kan leda till. Den som har ansvaret att förse produkterna med dessa etiketter är tillverkaren eller importören (den som köper in produkterna).

Åldersgränsen för att få köpa produkter som innehåller tobak är idag satt till 18 år, och köparen måste kunna styrka sin ålder med giltig legitimation. Det är också förbjudet att sälja cigarettförpackningar som innehåller färre än 19 cigaretter och göra reklam för tobak i radio, eller på tv. Däremot är det tillåtet att ha reklam på ställen där tobaksprodukter säljs, så länge den “inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak”. Men i år kom tobaksproduktdirektivsutredningen med ett förslag på att förbjuda marknadsföring helt även i butiker och att tobaksförpackningarna ska ligga undangömda. Nu återstår det att se om regeringen antar detta förslag och det blir en lag. WHO har också tagit fram en tobakskonvention som Sverige och 177 andra länder har ratificerat. Den styr internationella samarbeten kring tobak, tobakshandel, marknadsföring och förebyggande arbete.

 

KÄLLOR

Rökfri Ungdom: http://www.varsmart.se/fakta-om-tobak/tobak.aspx

Drugnews: http://drugnews.nu/drogfakta/tobak/

Drugsmart: http://www.drugsmart.com/fakta/lag-och-ratt/

Sveriges Riksdag: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Tobakslag-1993581_sfs-1993-581/

Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/lagar-och-policy/internationellt/

CIGARETTER

VAD ÄR CIGARETTER?

Liknande de cigaretter som finns idag lär ha uppkommit Sevilla i Spanien under 1600-talet. Det var fattiga människor som samlade ihop bortkastade rökverk. De smulade sedan sönder dem och virade in dem i papper för att kunna röka det. Cigaretter består av torkade tobaksblad som smulats sönder och lagts i pappersrör.

I Sverige är det förbjudet att röka på till exempel skolgårdar. Trots det förbudet röks det idag på ca 80-90% av alla skolgårdar. Det är också dyrt med rökning, inte bara för den som köper cigaretter. Tobak kostar nämligen Sverige ca 30 miljarder kronor varje år. Samtidigt är det också skadligt för miljön med framställningen av cigaretter. Dessutom tvingas ca en halv miljon barn att arbeta inom tobaksindustrin. Redan från fem års ålder utsätts dessa barn för väldigt stora risker och sjukdomar som tobaken orsakar, och detta sker trots att barnarbete är förbjudet enligt FN:s barnkonvention

HUR PÅVERKAR CIGARETTER HÄLSAN?

Att röka är den största riskfaktorn för sjukdom och för tidig död, därför är förebyggande arbete otroligt viktigt. Att en blir sjuk av att röka har varit känt sedan mitten på 1960-talet. Det finns ingen som inte skadas av att röka och det är väl känt att rökning har effekt på i stort sett alla organ i kroppen. Det finns statistik som visar på att varannan rökare dör i förtid på grund av sin rökning, och det är ca 10 år som ens liv förkortas.

Att röka tobak ökar risken upp till 30 gånger att bli sjuk. Forskning har visat att det finns upp till 58 olika sjukdomar som är relaterade till rökning. Av dem är ett femtontal någon form av cancer, varav den vanligaste är lungcancer. Andra vanliga sjukdomar är hjärt- och kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), ryggbesvär, diabetes, benskörhet, magsår/sår i tolvfingertarmen och tandlossning. I Sverige beräknas det att ca 17 procent av alla cancerfall är orsakade av rökning, och av dessa fall är hela 90 procent lungcancer. Hjärt- och kärlsjukdomarna är det ca 20 procent av rökarna som står för. Det är också bevisat att rökning ökar risken att utveckla ett beroende av alkohol och andra droger.

Passiv rökning, det vill säga att stå jämte någon som röker, är också skadligt för hälsan. Forskning visar att den rök som sprids i ett rum om någon röker består av mer än 4000 olika ämnen, vilka också är giftiga och cancerframkallande. Den som röker en cigarett andas bara in högst en fjärdedel av röken, resten går ut i luften och till omgivningen. Denna rök är giftigare än den rök som rökaren drar i sig, då den består av fler och större partiklar med skadliga ämnen. Det beror på att cigaretten brinner sämre mellan varje bloss. En kan se att cigaretten glöder till när rökaren tar ett bloss, då ökar syretillförseln, temperaturen stiger och då blir förbränningen effektivare.

Om en regelbundet blir utsatt för passiv rökning ökar faktiskt risken för att en ska utveckla samma sjukdomar som en rökare utvecklar. Bara risken för lungcancer och hjärtinfarkt ökar med ca 30%, och risken för KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) ökar med 40-80%. Om en har någon form av astma eller allergi, med känsliga slemhinnor, förvärras symptomen som kan uppstå av passiv rökning.

VAD SÄGER LAGEN OM CIGARETTER

Cigaretter är en tobaksvara och faller under tobakslagen. Tobak är en laglig drog i Sverige, men hårt kontrollerad genom denna lag. Saker som innefattas i lagen är bland annat; åldersgränser, vem som får sälja tobak, vart det är tillåtet att röka samt på vilket sätt tobaksvaror får marknadsföras.

Det är idag förbjudet att röka i lokaler där verksamheter som; skola, vård och/eller barnomsorg finns. Andra ställen där det är förbjudet att röka är på restauranger och i kollektivtrafiken. Dessa regleringar finns till för att en har rätt till en rökfri arbetsmiljö, samt att barn och unga ska skyddas från tobaksrök.

Alla produkter som innehåller tobak, måste ha tydliga etiketter med varningstexter där det framgår vilka skador som tobak kan leda till. Den som har ansvaret att förse produkterna med dessa etiketter är tillverkaren eller importören (den som köper in produkterna). I maj 2017 måste alla tobaksförpackningar som säljs i Sverige också ha varningsbilder.

Åldersgränsen för att få köpa produkter som innehåller tobak är idag satt till 18 år, och köparen måste kunna styrka sin ålder med giltig legitimation. Det är också förbjudet att sälja cigarettförpackningar som innehåller färre än 19 cigaretter och göra reklam för tobak i radio, eller på tv. Däremot är det tillåtet att ha reklam på ställen där tobaksprodukter säljs, så länge den “inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak”. Men iår kom tobaksproduktdirektivsutredningen med ett förslag på att förbjuda marknadsföring helt även i butiker och att tobaksförpackningarna ska ligga undangömda. Nu återstår det att se om regeringen antar detta förslag och det blir en lag. WHO har också tagit fram en tobakskonvention som Sverige och 177 andra länder har ratificerat. Den styr internationella samarbeten kring tobak, tobakshandel, marknadsföring och förebyggande arbete.

E-CIGARETTER

VAD ÄR E-CIGARETTER?

En e-cigarett är kort och gott en förkortning av elektronisk cigarett. Den utvecklades runt år 2000 i Kina och kom till Europa runt 2005. De senaste åren har marknaden vuxit enormt och det finns 100-tals märken och nästan alla tobaksbolag utvecklar egna e-cigaretter. E-cigaretter marknadsförs först och främst som ett sätt att sluta röka eller för att minska konsumtionen av tobak, men också som ett sätt att kunna röka på platser där rökning idag är förbjudet. Det kallas att vejpa när en röker en e-cigarett, och många e-cigaretter liknar vanliga cigaretter till utseendet, även om det finns många andra utseenden. E-cigaretten innehåller inte tobak, som tobakscigaretter gör, men de (flesta) innehåller nikotin.

Den “rök”, som kommer från e-cigaretten är egentligen ånga, som bildas genom att en rökvätska, bestående av huvudsakligen propylenglykol. Vätskan består även av olika smakämnen och kemikalier, däribland vanligen nikotin. Det finns även vissa sorter som inte innehåller nikotin. När användaren inhalerar hettas vätskan upp och ånga bildas.

HUR PÅVERKAR E-CIGARETTER HÄLSAN?

Något som är viktigt att påpeka till denna nya produkt är att de flesta e-cigaretter inte har testats av oberoende forskare. Det innebär att bland annat tobaksbolagen har anlitat forskare för att forska i e-cigarettens påverkan. Detta är något som kan påverka forskningens  resultat, till fördel för tobaksbolagen. Men vad forskningen visar är att det är stor variation av innehållet av skadliga ämnen e-cigaretternas ånga. Så är även fallet med nikotinhalten. Att nikotin är farligt vet vi sen tidigare. Det är starkt beroendeskapande och WHO (World Health Organization) varnar därför både ungdomar och gravida kvinnor, eller kvinnor som vill bli gravida från att använda e-cigaretter. Nikotinanvändning kan öka risken för att en dör om en drabbas av en hjärt- kärlsjukdom.

En annan risk med e-cigaretter är att det är en så pass hög koncentration av nikotin att om en skulle få i sig rökvätskan, eller få den på huden kan en drabbas av en akut förgiftning. Det finns rapporter från USA och Storbritannien att nikotinförgiftningar har ökat kraftigt sen e-cigaretter introducerades på marknaden. WHO har även konstaterat att ångan innehåller cancerframkallande ämnen. Dessutom är vissa av smaktillsatserna kända för att skapa kontaktallergi.

VAD SÄGER LAGEN OM E-CIGARETTER?

Ja, just med e-cigaretterna är det lite knivigt. De omfattas nämligen inte av tobakslagen, eftersom de inte innehåller tobak. Läkemedelsverket vill dock att de e-cigaretter och påfyllnadsvätskor som innehåller nikotin ska räknas som läkemedel, och måste då godkännas och registreras för att få säljas i Sverige. Eftersom ingen e-cigarett eller rökvätska godkänts som läkemedel, betyder det att inga sådana produkter får säljas.

De e-cigaretter och vätskor som inte innehåller nikotin får säljas eftersom de faller utanför både tobaks- och läkemedelslagen. Dock är
det svårt ibland för kunden att avgöra vilka e-cigaretter som innehåller nikotin, och vilka som inte gör det. Och i vissa fall har till och med e-cigaretter som marknadsförts som nikotinfria, ändå visats innehålla nikotin. Vill du läsa mer kan du kolla på Tobaksfaktas hemsida, följ länken nedan under “Källor”.

 

KÄLLOR

Tobaksfakta: http://tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2015/02/Om-e-cigaretter.ny_.pdf

SNUS

VAD ÄR SNUS?

Snus är framställt av tobaksblad som odlas i länder där arbetskraften är billig. Där är skadliga bekämpningsmedel och konstgödning vanligt med ämnen som stannar kvar i tobaksbladen. Bladen torkas, mals ned och återfuktas. Totalt innehåller snus flera tusen ämnen varav ca 28 är cancerframkallande.

Nordamerikas urinvånare har säkerligen rökt tobak i pipa långt innan Columbus kom till Amerika. Men de använde inte bara tobaken för rökning, utan gjorde också snus. Munken Ramón Pane, som var med på Columbus upptäcksresa under 1490-talet, såg de lokala prästerna dra upp tobakspulver genom näsan.

HUR PÅVERKAR SNUS HÄLSAN?

Snuset orsakar störningar i kroppsfunktionerna, och storsnusare (den som snusar fyra dosor eller mer i veckan) löper kraftigt ökad risk att bli feta och få förhöjda blodfetter, högt blodtryck och störd sockerreglering. Nikotinet i snuset har en kärlsammandragande effekt som leder till höjt blodtryck, 10-20 fler hjärtslag per minut och sämre flexibilitet i kroppsfunktionerna.

Blodkärlens förmåga att vidga sig halveras hos personer som snusar vilket ökar risken för att dö vid en hjärtinfarkt. Snuset ger skador i munnen och fräter på tandkött och slemhinnor där snuset ligger i munnen. Tandhalsarna blottas och blir gula. Ämnen från snuset frigörs i munnen och skapar illaluktande andedräkt. Snuset innehåller nitrosaminer som när en sväljer ner i magen ger risk för skador i både mage och tarmkanaler. En del av dem är cancerframkallande vilket påverkar matstrupen, magsäcken och bukspottskörteln. Hög snuskonsumtion ökar även risken för typ 2-diabetes och andra sjukdomar. Snusning påverkar också graviditeten och det nyfödda barnet. Nikotinet går genom blodet till fostret och via mjölken vid amning. Risker finns för lägre födelsevikt, för tidig förlossning, missfall, andningsstörningar på det nyfödda barnet och plötslig spädbarnsdöd.

VAD SÄGER LAGEN OM SNUS?

Snus är tobak och faller under tobakslagen. Tobak är en laglig drog i Sverige, men hårt kontrollerad genom denna lag. Saker som  innefattas i lagen är bland annat; åldersgränser, vem som får sälja tobak, vart det är tillåtet att röka samt på vilket sätt tobaksvaror får marknadsföras.

Alla produkter som innehåller tobak, måste ha tydliga etiketter med varningstexter där det framgår vilka skador som tobak kan leda till. Den som har ansvaret att förse produkterna med dessa etiketter är tillverkaren eller importören (den som köper in produkterna).

Åldersgränsen för att få köpa produkter som innehåller tobak är idag satt till 18 år, och köparen måste kunna styrka sin ålder med giltig legitimation. Det är också göra reklam för tobak i radio, eller på tv. Däremot är det tillåtet att ha reklam på ställen där tobaksprodukter säljs, så länge den “inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak”. Men i år kom tobaksproduktdirektivsutredningen med ett förslag på att förbjuda marknadsföring helt även i butiker och att tobaksförpackningarna ska ligga undangömda. Nu återstår det att se om regeringen antar detta förslag och det blir en lag. WHO har också tagit fram en tobakskonvention som Sverige och 177 andra länder har ratificerat. Den styr internationella samarbeten kring tobak, tobakshandel, marknadsföring och förebyggande arbete.

 

KÄLLOR

Snuskfri: http://smartungdom.se/sites/default/files/kampanjer/sf_broschyr.pdf

Tobaksfakta: http://tobaksfakta.se/fakta/tobakens-historia/

VATTENPIPA

VAD ÄR VATTENPIPA?

Vattenpipan, även känd som Narghile, Shisha, Hookah, härstammar från Mellanöstern, men har funnits i århundraden i många delar av Afrika och Indien. Urspungsidén till vattenpipan var att man ville uppfinna ett mindre farligt sätt att röka på. Att vattenpipan skulle vara ett hälsosammare alternativ än andra former av rökning, som cigaretter, är en myt som fortfarande lever kvar.

Vattenpipsrökning är en social företeelse, som ofta beskrivs som en mysig och rolig aktivitet. Många tycker också att vattenpipan är snygg att ha stående i hemmet. Vattenpipa röks således ofta i sällskap där flera personer delar på samma pipa. Det söta doften från tobaken och röken gör även att vattenpipsrökning upplevs tämligen ofarlig.

Vattenpipan består av: huvud, kropp, vas, slang och munstycke. Rökmassan placeras i den keramikskål som utgör vattenpipans huvud och täcks sedan av en bit perforerad folie. Därefter läggs lite brinnande kol ovanpå folien. Kolet hettar då upp tobaken och producerar röken, som sedan passerar genom det kalla vattnet i vattenpipans vas för att sedan inhaleras genom munstycket via slangen.

Efter att man kommit på att blanda i söta smaksättningar (bär, frukt, mint mm) i vattenpipstobaken, har spridningen exploderat. Numera röker över 100 miljoner människor vattenpipa, världen över. Vattenpipsrökningen har även blivit allt vanligare bland unga. Enligt CAN (2012) har 36 % pojkar och 33 % flickor i årskurs nio testat vattenpipa. Hela 60 % av pojkarna och 56 % av flickorna i gymnasiet, årskurs två, har rökt vattenpipa. Till skillnad från ursprungsländerna pekar trenden i Sverige snarare på tidig introduktion till och debut av vattenpipsrökning.

Den tobak som röks i vattenpipa kan krasst delas in i två olika kategorier, dels tobak utan tillsatser (Tumbak/Ajami, Jurak) och smaksatt tobak (Maasel). Maasel, som är den mest förekommande vattenpipstobaken i Sverige, består av cirka 30 % tobak och 70 % honung eller melass (en restprodukt vid sockerproduktion). Tobaken säljs i färgglada förpackningar, ofta dekorerade med frukter, och saknar i de flesta fall både innehållsförteckning och varningstexter.

Förpackningarna är således mer lika godisförpackningar än andra tobaksförpackningar. Så kallad nikotinfri tobak eller örttobak förekommer även och består då i stora drag av melass, tillsatser och sötningsmedel.

OBS! Örttobak och rökmassa ger lika mycket skador och sjukdomar som nikotin-tobak. Den enda skillnaden är att en inte blir beroende av örttobak.

HUR PÅVERKAR VATTENPIPA HÄLSAN?

Kolmonoxid tar syrets plats i blodet till hjärnan och ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och kan även, vid kolmonoxidförgiftning, leda till medvetslöshet och kvarstående neurologiska skador hos individen. Vid rökning av vattenpipa är halten av kolmonoxid, efter de första fem minuterna, fyra gånger högre än vid rökning av en cigarett.

Nikotin är den substans i tobaksröken som skapar beroende. Vid rökning av vattenpipa är nikotinämnen flera gånger högre än vid rökning av en cigarett (för maasel cirka 6,5 gånger högre och tumbak/ajami cirka 70 gånger högre).

Tjära innehåller en mängd cancerogena ämnen, bla nitrosaminer. Då röksessionerna ofta är långa i kombination med att röken kan andas in djupare i lungorna blir intaget av tjära högt. Vattenpipsrökningen fördubblar risken för lungcancer.

Forskning pekar på ett tydligt samband mellan rökning av vattenpipa och bruk av, i första hand, cigaretter och snus, men även alkohol och narkotika. Ju oftare individen röker vattenpipa ju högre är risken för bruk av de övriga substanserna.

 

VAD SÄGER LAGEN OM VATTENPIPA ?

Försäljning av tobaksvaror skall enligt lag anmälas till kommunen. I enlighet med tobakslagen (1993:581) får tobaksprodukter enbart säljas
till den som fyllt 18 år.

Alla tobaksförpackningar skall vara märkta med svensk varningstext (två per förpackning). Texterna måste vara tydliga och korrekta. Vidare måste även tobak beskattas, i enlighet med den gällande tobaksskatten (för närvarande 1735kr/kg). Den vattenpipstobaken som finns till försäljning i Sverige uppnår sällan dessa krav, då de dels saknar varningstext och/eller (läsbar) innehållsförteckning och dels att produkterna inte beskattas, vilket priserna ofta tyder på.

 

KÄLLOR

Informationsblad om Vattenpipa: http://ungadrogforebyggare.se/tryckmaterial/

Drugsmart: http://www.drugsmart.com/fakta/tobak/

CAN: http://can.se/sv/Drogfakta/Fragor-och-Svar/Tobak/

ALKOHOL

VAD ÄR ALKOHOL?

Det finns olika typer av kemisk alkohol, men den vanliga alkoholen som vi menar när vi i vardagligt tal säger “alkohol” är den som finns i öl, vin och sprit. Den har namnet etanol och den kemiska formeln C2H5OH. Alkoholen skapas i jäsningsprocesser, som när exempelvis druvor jäser till vin. Alkohol är en drog som påverkar hjärnan och resten av kroppen på olika sätt – en drog som är tillåten i vårt samhälle, men med bestämda begränsningar.

HUR PÅVERKAR ALKOHOL HÄLSAN?

Precis som andra droger, stimulerar alkoholen hjärnans belöningscentrum men kan också skada och skapa beroende. Alkohol innebär en risk för kropp och hälsa och det är bra att känna till åtminstone de viktigaste negativa effekterna. Ju mer alkohol en dricker, desto större risker utsätts kroppen för. Men även små mängder påverkar både i nuet och över längre tid. Dessutom ökar risken för vissa sjukdomar. Redan små mängder alkohol gör att en får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. En sover sämre och känslorna påverkas.

Det är levern som tar den värsta smällen vid alkoholintag. Den är kroppens avgiftningscentral, och det är här huvuddelen av alkoholen förbränns. Dricker en måttligt är risken för skador liten, men ett större intag ökar risken för att drabbas av fettlever, gulsot eller skrumplever.

Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker för år 2013 dog 1 384 män och 417 kvinnor i någon alkoholrelaterad diagnos. Alkoholrelaterad dödlighet är alltså betydligt vanligare bland män än kvinnor. Med alkoholrelaterad dödlighet menas i detta fall dödsfall där alkohol eller “en alkoholbetingad organskada” nämns i dödsorsaksintyget.

 

VAD SÄGER LAGEN OM ALKOHOL?

Sverige har en särskild alkohollag. I den står det till exempel att det bara är Systembolaget som får sälja starkare drycker än 3,5 procent. Målet för svensk alkoholpolitik är att skydda folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala negativa konsekvenser. Därför finns bland annat detaljhandelsmonopol, åldersgränser (18 år på restaurang och 20 år på Systembolaget), serveringsregler för restauranger, införselregler och alkoholskatt.

 

KÄLLOR

IQ – initiativet: http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/alkohol-i-kroppen

IQ – initiativet: http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/alkohol-i-samhallet

VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT FÖREBYGGA DROGER

På Unga Drogförebyggare tycker vi att det förebyggande arbetet är mycket viktigt. Att stärka friskfaktorer, så som ett positivt sammanhang, socialt nätverk, kunskap, hälsosam livsstil och ökad självkänsla, som vet vi kan minska risken för att hamna i ett missbruk. Unga Drogförebyggare arbetar drogförebyggande med mycket fokus på tobak. Dels för att tobak är den största förebyggbara anledningen till sjukdom och för tidig död, som varje år skördar 6 miljoner liv, men också för att nikotin bygger om hjärnan. Den som använder nikotin blir mer mottaglig för andra beroenden. Det är ovanligt att någon som aldrig testat tobak börjar använda andra droger. En tobaksfri livsstil bidrar därför till att förebygga andra drogberoenden.

VILL DU ENGAGERA DIG FÖR ETT DROGFRITT SAMHÄLLE?

 

  • Du kan samarbeta med lärare, en vuxen och klasskompisar till exempel
  • Om du är vårdnadshavare kan du vara tydlig med en restriktiv hållning till droger
  • Längst ner finns länkar till infosidor där du kan läsa mer
  • Du kan vara ett socialt stöd, finnas där och lyssna om hen vill prata om sitt missbruk.
  • Läs på om tecken. Hur märker en att någon är hög? Denna kunskap kan göra det lättare att se och förstå vad som händer.
  • Hör av dig till socialtjänsten i din kommun. Du kan göra en anonym orosanmälan om personen du är orolig för är under 18 år.