Vilka vi är

Unga Drogförebyggare är en ideell organisation som grundades 2008 och som arbetar drogförebyggande. Vi tror bestämt att det bästa drogförebyggande arbetet för unga görs av unga. Kom med i gemenskapen du också!

Vilka vi är

Unga Drogförebyggare är en ideell organisation som grundades 2008 och som arbetar drogförebyggande. Vi tror bestämt att det bästa drogförebyggande arbetet för unga görs av unga. Kom med i gemenskapen du också!

Vår vision

“Unga Drogförebyggares vision är att engagera ungdomar att bidra till det drogförebyggande arbetet så att inga unga ska använda, arbeta med eller exponeras för droger.”

Mål och visioner

Vi skapar gemenskap för alla unga och barn – på ett drogfritt sätt! 

Unga Drogförebyggare tror på en drogfri framtid och inspirerar unga till att vara med och forma sin egen fritid. 

Vår verksamhet

Vi är en organisation av unga och för unga. Våra medlemmar är viktiga för verksamheten.

Verksamheten bedrivs genom kunskapsspridning och opinionsbildande arbete både nationellt och lokalt. Genom att skapa lokalt engagemang via våra lokalföreningar deltar våra medlemmar aktivt i det drogförebyggande arbetet.

Som organisation utbildar vi också våra medlemmar. På så sätt kan de dela med sig av sina erfarenheter, påverka andra och vara delaktiga i ett drogfritt sammanhang.

Vårt drogförebyggande arbete

Det drogförebyggande arbetet sker genom tre huvudområden:

Bland de insatser som organisationen gör återfinns exempelvis att informera om droger och dess konsekvenser, både för den enskilda individen och samhället. Till detta hör att anordna drogfria aktiviteter, skapa drogförebyggande föreningar och arbeta för att påverka politiker att stifta lagar som skyddar barn och unga från alla former av missbruk.

UDF är ingen helnykterhetsorganisation. Istället är vår målsättning att skjuta upp ungas alkoholdebut så länge som möjligt och helt förebygga användning av illegala och legala droger – i synnerhet narkotika och dopingpreparat.

Vi har föreningar över hela landet. Vi anordnar utbildningar, föreläser och skapar mötesplatser för unga genom konferenser och internationella läger.

Unga drogförebyggare är den enda organisationen i Sverige som representerar ungas röst inom narkotika- och tobakspolitiken. Vi arbetar politiskt med att lyfta ungas röst i den drogpolitiska debatten och ser till att de representeras i nätverk och organisationer.

På vår årliga ungdomskonferens hålls organisationens årsmöte där mål för verksamheten beslutas av representanter från våra föreningar. Där väljs också en förbundsstyrelse som leder organisationen när medlemmarna inte är samlade.

Lär dig mer om droger

Dig dig mer om olika droger, deras effekter och påverkan på kroppen och hjärnan.

Årsmötesprotokoll

I detta dokument kan du läsa vad vi bestämde på vårt senaste nationella årsmöte.

Stadgar

Vår regelbok som förklarar vilka vi är, varför vi finns och vem som ska göra vad.

Årsredovisning

I årsredovisningen förklarar vi hur ekonomin såg ut under ett år i vår organisation.

Verksamhetsplan

Här beskriver vi vad organisationen Unga Drogförebyggare ska göra under det kommande året.

Revisionsberättelse

I detta dokument kan ni läsa vår revisors uttalande.

Verksamhetsberättelse

Här kan du läsa om vad vi har gjort under det senaste året.

Nybildningsmöte

Ett nybildningsmöte är ett möte för alla som vill vara med och starta föreningen.

Under mötet går man igenom och skriver ner viktiga punkter:

Nuvarande förbundsstyrelse

Sofie Levin

Förbundsordförande

Cecilia Bjärnetoft

Vice förbundsordförande

Cornelia Lind

Styrelseledamot

Sara Sharif

Styrelseledamot

Ida Andersen

Styrelseledamot

Tindra Jasper Fredriksson

Styrelseledamot

Annie Bengtsson

Styrelseledamot

Ladda ner äldre dokument

Här kan du ladda ner tidigare versioner av olika dokument. Klicka på länken för dokumentet som du ska hämta.

Starta en lokal förening

När du är medlem kan du starta en förening på din skola eller fritidsgård. Föreningen får ett föreningsbidrag varje år som ni kan använda för att göra aktiviteter, åka på evenemang och utbildningar. Ni får dessutom stöttning i hur man driver en förening. Som medlem i Unga Drogförebyggare bidrar du till egen och andras hälsa och spelar en viktig roll i arbetet för ett drogfritt samhälle.

Kunskapsspridning

Vi jobbar med att sprida fakta om alkohol, tobak och droger. Det gör vi genom föreningsengagemang, samtal, utbildningar, sociala medier och skolbesök.

Vi har även tagit fram informationsmaterial om droger som finns att läsa på vår hemsida. Materialet syftar till att öka allmänhetens kunskap om tobak, alkohol och droger, samt dess effekter och konsekvenser.

“Det bästa med Unga Drogförebyggare är att träffa nya vänner och hitta på roliga saker tillsammans!”

Viktor Larsson, medlem sedan 2020

Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag har jobbat i över 20 år inom akutpsykiatri där vi i det dagliga arbetet möter drogerna. Inom psykiatrin har jag bland annat arbetat som samtalsstöd för unga som befinner sig i utsatta situationer. De flesta unga jag möter har en koppling till droger, där drogerna är en stor del i deras problematik.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm. Som ung elev var jag den där killen som i skolan umgicks med alla. Även utanför skolan hade jag mycket vänner. Jag hängde ena dagen i Tensta, Rinkeby eller Hässelby och nästa dag hängde jag med vänner på Östermalm.

 

Vad innebär ett skolbesök för dig och vad brukar du göra för eleverna?

Jag är mycket glad att jag får jobba med detta. Det är så givande att få arbeta förebyggande. Att vara där innan problemen slår rot, ge råd och svara på elevernas frågor är otroligt givande. En av mina största erfarenheter är att rätt ord vid rätt tillfälle, i mötet med en ung person, kan sätta positiva spår i resten av deras liv. Att finnas där för så många unga känns som det bästa sättet att göra skillnad idag.

 

Vad är det bästa med att göra skolbesök?

Det bästa med att göra skolbesök är att få vara där för de som faktiskt är vår framtid, de unga, och ge dem råd i en så viktig och stor samhällsfråga som droger är. Missbruk och utanförskap är de ungas största utmaning. Gemenskap är viktigt, för speciellt unga människor som studerar. Att få hjälpa elever att skapa positiv gemenskap och ta ställning mot droger känns så betydelsefullt att jag känner lycka.

 

Vad du gillar att göra på fritiden och vem är du som person?

Mitt liv utanför arbetet är primärt ett liv som familjefar till mina två underbara barn som jag självklart ser som framtida unga drogförebyggare. Om jag får tid över från att vara pappa så spelar jag discogolf i någon vacker skog, vandrar över berg ensam med min lilla hund, upptäcker fjäll och vattenfall eller letar upp en fantastisk utsikt i ett stort naturreservat.

Annars är det datorspel som jag tycker är superkul och har en stor gemenskap av vänner inom där vi träffas och har kul online. Om jag inte spelar så sjunker jag djupt in i måleri där jag kan helt släppa allt och falla in i skapandet. Då sitter jag låst med en tavla i veckor eller månader.

“Jag har fått många nya vänner och är en del av en större gemenskap. Tillsammans skapar vi fina minnen och gör samtidigt skillnad i samhället. Jag skulle rekommendera Unga Drogförebyggare till andra ungdomar.”

Karolina Ek, medlem sedan 2018

“Det bästa med Unga Drogförebyggare är att man kan utmana sig själv och samtidigt bli stöttad av andra. Och att man får vara med om upplevelser och delta på aktiviteter! I dagens samhälle kan Unga Drogförebyggare bli en trygghet för många barn och unga.”

Lovisa Elofsson
Medlem sedan 2017

Hur blir jag medlem?

En grundpelare i Unga Drogförebyggares verksamhet är att du väljer att ta avstånd från droger. Det gör du genom att skriva under ett löfte om drogfrihet hos oss. Då lovar du att avstå från tobak, alkohol och andra droger fram tills årsskiftet, eller så länge du är medlem hos oss.

När du har skrivit under löftet om drogfrihet kan du bli medlem genom att starta eller gå med i en förening hos Unga Drogförebyggare.

Lär dig om droger

Vill du lära dig mer om droger och vilka konsekvenser de kan ha? Vad bra! Här kan du lära dig om olika droger, hur de påverkar våra kroppar och vilka risker som finns med dem. 

Har du frågor?

Vi svarar gärna på frågor och funderingar. Kanske vill du och dina vänner starta upp en förening, eller så vill du att vi kommer och besöker din skola? Oavsett vad så hjälper vi gärna till!

“Genom Unga Droförebyggare har jag lärt mig att stå upp för mig själv och våga testa nya saker. Att välja att vara drogfri var ett jättebra beslut och jag känner mig stöttad i utmaningen!”

Jasmin Hadid, medlem sedan 2019

Avstånd från droger

Löftet om drogfrihet betyder att du aktivt tar avstånd från både alkohol, tobak och droger.

Löftet bygger på tillit

Löftet om drogfrihet behöver förnyas vid varje årsskifte. Som medlem gör du ett ställningstagande mot alkohol och droger till nästkommande årsskifte.

Förnyas varje åsskifte

Vi litar på att du som medlem gör allt du kan för att hålla det som du lovat när löftet skrevs under.

Elever kan ta ställning mot droger

Under vårt besök uppmuntrar våra droginformatörer elever att ta ställning mot droger genom att bli medlemmar i Unga Drogförebyggare, skriva under ett löfte om drogfrihet och delta i kunskapsbaserade aktiviteter och tävlingar.

Att skriva under ett löfte om drogfrihet innebär att aktivt ta ställning mot tobak, alkohol och droger fram tills årsskiftet. Detta är en utmaning som kan stärka unga och till exempel motverka att de faller för grupptryck från kompisar.

Har du frågor?

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren inför våra skolbesök.

Planering

Våra skolbesök kan bokas in alla dagar i veckan och påverkar inte er ordinarie undervisning. Det enda som vi behöver från er är information om vilken plats vi får lov stå och att sätta upp vår monter på. Vi tar med oss allt material vi behöver.

Har du frågor?

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren inför våra skolbesök.

Vanliga frågor och svar om skolbesök

Vi arbetar aktivt med drogförebyggande och med att skapa en positiv bild av att välja bort droger. Vi står för en drogfri värld. För oss är det viktigt att unga är vara rustade med kunskap för att kunna göra medvetna val.  

Läs mer om oss här. 

Syftet med våra skolbesök är att engagera ungdomar i drogförebyggande arbete och göra kunskapsförhöjande insatser. Vi fokuserar på att finnas där för öppna samtal med eleverna. Våra kvalificerade droginformatörer svarar på deras frågor och funderingar.  

Vi arrangerar aktiviteter för att öka kunskapen om tobak, alkohol och droger och dess konsekvenser. Vi synliggör samtidigt myter och desinformation som finns. Detta hjälper ungdomar att göra medvetna val och rustar dem bättre för framtiden.  

Vi vill få unga att ta ställning mot droger och starta en lokal Unga Drogförebyggare-förening på sin skola. För oss är det viktigt att viljan kommer från ungdomarna själva och att det är de som är den drivande kraften framåt.  

Vi ser till att våra besök kan utföras av våra droginformatörer under elevernas raster. Våra besök stör därför inte den ordinarie undervisningen.

Eftersom alla skolor har olika förutsättningar så kan våra skolbesök se olika ut. Vi brukar anordna aktiviteter som syftar till att ge ungdomar en chans att lära sig om droger, delta i kunskapstävlingar och bli medlemmar hos Unga Drogförebyggare. Kunskapstävlingarna bygger på att ungdomarna läser sig till drogfakta och sedan reflekterar över vilka negativa konsekvenser droganvändning kan leda till. Ibland har vi också dagstävlingar, där mindre priser delas ut under samma dag. Målet med aktiviteterna är att eleverna ska ta ställning mot droger och kunna få svar på sina frågor från våra droginformatörer.  
 
Vi vill engagera unga till att ställa frågor och komma med egna åsikter. Våra droginformatörer anpassar besöker utifrån er skolas förutsättningar. Våra besök har alltid som mål att öka kunskapen om droger hos eleverna, uppmana till frågor och engagemang samt inspirera dem till att bli en del av det drogförebyggande arbetet.  

Våra droginformatörer är vana vid att hålla i aktiviteter och tar med sig en god stämning till er skola.

Unga Drogförebyggare samlar huvudsakligen in personuppgifter från medlemmar för att vi ska kunna söka statsbidrag och verksamhetsbidrag som ideell organisation. För att kunna söka bidrag finns krav från Stockholms Region och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.  

Vi använder också elevers personuppgifter för intern hantering av deras medlemskap. Vi kan även nyttja mejladresser för att informera om aktiviteter som sker inom Unga Drogförebyggare. Exempel på detta är årsmöten, medlemsträffar och utbildningar.  

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy. 

Kunskapstävlingen är baserad på att eleverna svarar på tre frågor. Eleverna behöver läsa sig till information i vårt utbildningsmaterial, som finns på plats, för att kunna svara rätt på frågorna. Syftet med tävlingen är att få ny kunskap och ta ställning mot droger. 

Våra kunskapstävlingar har alltid en utslagsfråga där deltagarna måste motivera sina tankar kring varför droger är skadliga och/eller har negativa konsekvenser. För de som svarar rätt på utslagsfrågan, och de övriga frågorna, finns chans att vinna ett större pris.  

För att delta i vår kunskapstävling behöver eleverna bli medlemmar i Unga Drogförebyggare. Det är helt gratis. Eleverna måste också skriva under löfte om drogfrihet. Droglöftet innebär att de aktivt tar ställning mot droger fram till årsskiftet. Ungdomar som aktivt tar ställning mot droger har en bättre och stabilare grund att stå på när de utsätts för grupp- eller kompistryck för att prova droger. Läs mer om löftet om drogfrihet här.

Under våra skolbesök kan elever bli medlemmar hos Unga Drogförebyggare genom att skriva under ett droglöfte. Detta kan göras i samband med en kunskapstävling, eller utan att vara kopplat till en tävling.  

Droglöftet innebär att de inte ska använda tobak, alkohol och droger tills årsskiftet. Om de bryter mot detta kan de inte längre vara medlemmar i Unga Drogförebyggare. Medlemskapet är gratis och bygger på frivillighet. Varje medlem kan själv bestämma om de vill delta på Unga Drogförebyggares aktiviteter och/eller engagera sig i det drogförebyggande arbetet vi gör.  

Unga Drogförebyggare är en organisation för personer som väljer att vara drogfria. Alla våra aktiviteter är drogfria.  

Läs mer om droglöftet här. 

Läs mer om hur det är att vara medlem här.

Att besöka skolor är en stor del av vår ordinarie verksamhet. Vi ser att skolbesök är ändamålsenligt för att komma ett steg närmare vår vision: att skapa en drogfri framtid. För oss är det viktigt att unga deltar i det drogförebyggande arbetet som görs. 

Skolbesöken är en av våra mest effektiva metoder för att nå fram till ungdomar. När vi besöker skolor får vi möjlighet att arbeta med kunskapsspridning och svara på ungas frågor. Vi når också personer som vill engagera sig i det drogförebyggande arbetet. I vissa fall finns det tillräckligt stort engagemang för att det ska bildas en lokal förening på skolan.

Unga Drogförebyggare jobbat ideellt och är enbart en del av lösningen. Vi jobbar uteslutande med drogförebyggande insatser. Vi uttalar oss inte i frågor som rör sig drogrelaterad behandling, vård eller beroende. 

Vi rekommenderar er att ta hjälp och stöd av andra utomstående instanser för att hitta en helhetslösning som passar er om det finns en omfattande problematik med pågående droganvändning hos eleverna. Ni kan vända er till vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänst eller beroendemottagning. Det finns även hjälp att få från andra frivilligorganisationer som fokuserar på drogberoende och missbruk.

Olika droger har olika effekter. Vårt fokus är att verka kunskapshöjande och öka vetskapen kring detta. På vår sida Drogfakta går det att läsa om olika droger och hur de påverkar våra kroppar och vår mentala hälsa.

Nej, våra skolbesök kostar ingenting. Idag finansieras de bland annat med statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Nej, aktiviteterna som arrangeras av Unga Drogförebyggare är kostnadsfria.

Vi arbetar för att ha kvalificerade droginformatörer som har fått internutbildning från oss. Våra droginformatörer har utöver detta ofta relevant arbets- och/eller livserfarenhet. 

Läs mer om våra droginformatörer här.

Kontaktuppgifter till våra droginformatörer finns r.

Ja. Vi brukar hålla enkla klassrumsbesök och föreläsningar om det önskas.  

Vanligtvis brukar våra skolbesök inte vara kopplade till undervisningen. Vi fokuserar i stället på att komma i kontakt med elever under deras raster, så att skolans undervisning och lektionstid inte påverkas eller störs.  

Om ni är intresserade av föreläsningar eller klassrumsbesök så kan ni informera våra droginformatör om detta inför skolbesöket. Då kan vi planera in det för just er skola. Droginformation kan kopplas till många av skolans ämnen och vi hjälper gärna till med att sprida kunskap även i klassrummen.

När en elev har blivit medlem i Unga Drogförebyggare så uppmuntrar vi till engagemang i drogförebyggande arbete. Om det inte finns en Unga Drogförebyggare-förening på skolan stödjer vi eleverna i att starta upp en ny förening, om de har intresse av detta. Allt engagemang i vår organisation är frivilligt.  

Vi informerar medlemmarna om spännande saker som är på gång inom Unga Drogförebyggare.  
Som medlem har man möjlighet att rösta på våra årsmöten, åka på utbildningar, vara med på resor och delta på våra övriga aktiviteter. För att hålla sig uppdaterad kring detta rekommenderar vi att våra medlemmar besöker vår hemsida och/eller våra sociala medier.  

Medlemskapet löper ut i slutet av året och behöver då förnyas med ett nytt droglöfte.

Om du är intresserad av att bli droginformatör kan du kontakta oss på info@ungadrogforebyggare.se. Våra droginformatörer kan antingen vara volontärarbetare eller arbeta i ersättning mot pengar. Var tydlig i din kontakt om du vill volontärarbeta eller arbeta mot betalning.

Vad kul! Om era elever vill starta en förening så är de välkomna att kontakta oss på info@ungadrogforebyggare.se. Mer information finns på vår sida Starta förening.

I nuläget besöker vi skolor i Stockholm och närliggande län, däremot har vi ambitionen att erbjuda skolbesök även i andra län.

Elever kan ta ställning mot droger

Under vårt besök uppmuntrar våra droginformatörer elever att ta ställning mot droger genom att bli medlemmar i Unga Drogförebyggare, skriva under ett löfte om drogfrihet och delta i kunskapsbaserade aktiviteter och tävlingar.

Elever kan ta ställning mot droger

Under vårt besök uppmuntrar våra droginformatörer elever att ta ställning mot droger genom att bli medlemmar i Unga Drogförebyggare, skriva under ett löfte om drogfrihet och delta i kunskapsbaserade aktiviteter och tävlingar.

Elever kan ta ställning mot droger

Under vårt besök uppmuntrar våra droginformatörer elever att ta ställning mot droger genom att bli medlemmar i Unga Drogförebyggare, skriva under ett löfte om drogfrihet och delta i kunskapsbaserade aktiviteter och tävlingar.

Elever kan ta ställning mot droger

Under vårt besök uppmuntrar våra droginformatörer elever att ta ställning mot droger genom att bli medlemmar i Unga Drogförebyggare, skriva under ett löfte om drogfrihet och delta i kunskapsbaserade aktiviteter och tävlingar.

Elever kan ta ställning mot droger

Under vårt besök uppmuntrar våra droginformatörer elever att ta ställning mot droger genom att bli medlemmar i Unga Drogförebyggare, skriva under ett löfte om drogfrihet och delta i kunskapsbaserade aktiviteter och tävlingar.

Elever kan ta ställning mot droger

Under vårt besök uppmuntrar våra droginformatörer elever att ta ställning mot droger genom att bli medlemmar i Unga Drogförebyggare, skriva under ett löfte om drogfrihet och delta i kunskapsbaserade aktiviteter och tävlingar.

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.