Vattenpipa

Vattenpipa används för att röka tobak eller andra örter. Det är en laglig drog. Att röka är skadligt för kroppen och man riskerar att bli beroende av nikotinet.

Vattenpipa

Vattenpipa används för att röka tobak eller andra örter. Det är en laglig drog. Att röka är skadligt för kroppen och man riskerar att bli beroende av nikotinet.

Vad är en vattenpipa?

En vattenpipa är ett rökdon som kan användas för att röka tobak. Att andas in rök är alltid skadligt för kroppen. Det gäller både när röken innehåller nikotin och när den inte gör det.

Vattenpipor används framförallt för att röka smaksatt tobak, men ibland används även tobak utan smaksättning. Tobaken som röks innehåller bland annat nikotin, vilket är beroendeframkallande.

Nikotinfritt betyder inte riskfritt

Det finns nikotinfri tobak, eller örttobak. Örttobak ger lika mycket skador och sjukdomar som tobak med nikotin. Den enda skillnaden är att man inte blir fysiskt beroende av örttobak.

All rökning är skadlig

Att röka vattenpipa i en timme ger lika mycket skador som att röka 100 cigaretter. När man röker vattenpipa får man i sig många gifter, bland annat kolmonoxid, tjära, tungmetaller och andra cancerframkallande ämnen.

Ibland tror personer att det är mindre farligt att röka vattenpipa än att röka cigaretter, bland annat på grund av den smaksatta tobaken, men all rökning är skadlig. Det är farligt att vara nära någon som röker vattenpipa, det ger samma skador som passiv rökning av cigaretter.

Vad händer i kroppen?

Tobaksbruk kan orsaka sjukdomar, skador och beroende. När man röker vattenpipa får man i sig bland annat kolmonoxid som ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det innehåller också nikotin som kan leda till beroende. Sjukdomar som är förknippade med cigarettrökning kan uppstå när man röker vattenpipa.

Hud, smak och lukt försämras

När man röker påverkas signalerna som nervcellerna skickar till hjärnan, det gör att man känner lukt och smak sämre. Hyn blir sämre, det är vanligt att man får rynkor i förtid och fler finnar. Rökare får oftare hudsjukdomar än andra.

När man röker ökar risken för många sjukdomar, man får sämre syresomsättning och därför också sämre kondition.

Vad säger lagen?

Vattenpipor får bara säljas till personer över 18 år i Sverige. Alla tobaksförpackningar måste vara märkta med svensk varningstext. Vattenpipstobak omfattas av både tobakslagen och lagen om tobaksskatt.

Lär dig om andra droger

Vi har droginformation om olika droger, både legala och illegala.

Källor

1177 Vårdguidens redaktion, Region Jönköpings län (red.) (2021). Vattenpipa – farligare än du tror!”. 1177 Vårdguiden. https://www.1177.se/Jonkopings-lan/liv–halsa/tobak-och-alkohol/vattenpipa—farligare-an-du-tror/
(Hämtad: 2022-01-11).


Statens folkhälsoinstitut (2010). Vattenpipa – rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn. Östersund: Edita.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.