Om snus och tobak

Tobak kommer från tobaksplantan. Tobak innehåller nikotin som en av sina huvudingredienser. Nikotin är skadligt för människan och kan skapa ett beroende. Tobak finns bland annat i snus, cigaretter och vattenpipor.

Snus

Snus är en laglig drog som tillverkas av tobak. Tobak innehåller nikotin och är beroendeframkallande. Det ökar också risken för flera olika sjukdomar.

Status: Laglig.

Snus och tobak är lagligt att inneha, använda och sälja i Sverige.

Åldersgräns? Ja, det finns en anledning!

Det finns en anledning till varför det är olagligt för dig under 18 år att köpa snus och tobak. De kan skada din växande kropp och hjärna.

Så här kan snus och tobak förstöra för dig:

Vad snus och tobak gör med din kropp:
 • Lungor: Rökning skadar dina lungor och ökar risken för lungsjukdomar, såsom lungcancer.
 • Hjärta: Tobak ökar risken för hjärtsjukdomar.
 • Mun: Snus kan orsaka sår och vita fläckar i munnen, som kan vara cancer.

Hur snus och tobak snurrar till ditt huvud:

 • Känslor: Nikotin kan göra att du känner dig stressad, irriterad eller nedstämd.
 • Beroende: Nikotin är beroendeframkallande, vilket gör att det är svårt att sluta med det.

Hur snus och tobak kan förstöra ditt liv:

 • Dålig andedräkt och gula tänder kan påverka ditt sociala liv.
 • Snus och tobak är bland de främsta orsakerna till förtida död i världen, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).
 • Beroendet kan också påverka din ekonomi negativt.

Visste du att...

… Även om det finns produkter som enbart innehåller nikotin, såsom e-cigaretter och nikotinsnus, kan nikotinets toxiska och beroendeframkallande egenskaper påverka hälsan negativt.

…Tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död som går att förebygga.

… Bland personer som använder e-cigaretter eller snus är det fler som med tiden börjar röka vanliga cigaretter jämfört med dem som inte använder dessa produkter.

… Världshälsoorganisationen (WHO) har lyft fram att produktionen av tobaks- och nikotinprodukter kan bidra till negativ miljöpåverkan.

… Även om du själv inte röker, kan du fortfarande drabbas av de skadliga effekterna av tobak bara genom att vara i närheten av någon som röker.

Behöver du eller din vän hjälp?

Det är vanligt att tobaksanvändning leder till beroende. Då är det svårt att sluta. Beroendet i sig leder också ofta till komplikationer och besvär av olika slag.

Det finns bra hjälp att få. Här är några förslag på vilka du kan höra av dig till:

Kontakta oss!

Har du frågor eller synpunkter på den här informationsbroschyren? Besök Unga Drogförebyggares hemsida eller följ oss på Instagram @drogforebyggare och Facebook @unga.drogförebyggare.

Referenslista

Folkhälsomyndigheten (2023). Tillgänglig: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/tobaks-och-nikotinprodukters-skadeverkningar/snus-och-halsorisker/. Sökväg: Snus och hälsorisker. [2023-09-29].

Världshälsoorganisationen (WHO) (2023). Tillgänglig: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco. Sökväg: Tobacco. [2023-09-29].

Cancerfonden. Snus och cancer (2023). Tillgänglig: https://www.cancerfonden.se/minska-risken/tobak/snus-och-cancer. Sökväg: Snus och cancer. [2023-09-29].

1177 Vårdguiden (2023). Rökning och snusning. Tillgänglig: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/tobak-och-alkohol/tobak/rokning-och-snusning/. Sökväg: Rökning och snusning. [2023-09-29].

 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.