Opiater

Heroin, morfin och andra opiater är olagliga droger. Drogerna har smärtstillande och berusande egenskaper. Det kan leda till beroende och psykiska sjukdomar.

Opiater

Heroin, morfin och andra opiater är olagliga droger. Drogerna har smärtstillande och berusande egenskaper. Det kan leda till beroende och psykiska sjukdomar.

Vad är opiater?

Opiater utvinns från växten opiumvallmo. Narkotika som heroin, morfin och kodein är opiater. De har smärtstillande och berusande egenskaper.

Vissa opiater används inom sjukvården

Morfin används idag inom sjukvården som ett smärtstillande läkemedel, under mycket kontrollerande former.

Exempel på olika opiater

Heroin - en av många opiater

I slutet av 1800-talet användes heroin i tron att de kunde bota morfinmissbruk. Heroin visade sig ha mycket bättre effekt som både smärtstillande och hostmedicin än morfinet. Samtidigt skapade det ett starkare beroende. Heroinet har sedan dess blivit det vanligaste missbruksmedlet bland opiaterna.

Hur påverkar heroin kroppen?

Heroinet kan antingen rökas, sniffas eller injiceras med spruta. En överdos kan leda till andningsstillestånd och död.

Beroendeframkallande och ger stark abstinens

Det är extremt beroendeframkallande och ger kraftig abstinens. Då är det vanligt att uppleva illamående, muskelvärk, tandvärk, sömnsvårigheter, svettningar och diarré.

Kan leda till psykiska sjukdomar

Brukandet av heroin kan också leda till sjukdomar som beroende, fobier, ångest, depression och personlighetsstörningar.

Lär dig om andra droger

Vi har droginformation om olika droger, både legala och illegala.

Källor

Franck, J. & Nylander, I. (2015). Beroendemedicin. Lund: Studentlitteratur AB.

Heilig, M. (2019). Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur AB.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.