Nätdroger & spice

Nätdroger och spice är olagliga droger. De framställs av kemikalier och kan ha liknande effekter som andra olagliga droger. Att använda nätdroger och spice innebär en risk, då man aldrig vet exakt vilka effekter de har.

Nätdroger och spice

Nätdroger och spice är olagliga droger. De framställs av kemikalier och kan ha liknande effekter som andra olagliga droger. Att använda nätdroger och spice innebär en risk, då man aldrig vet exakt vilka effekter de har.

Vad är nätdroger och spice?

Ordet nätdroger kommer från att många av dessa typer av drogerna framförallt köps och säljs på internet. Begreppet kan dock innefatta andra typer av droger.

Drogerna är framställda på kemisk väg med syftet att undvika narkotikaklassificering. Detta trots att de kan vara lika skadliga. Det betyder att det finns en del droger som inte är narkotikaklassade – trots att de är farliga.

Spice - en av många nätdroger

Spice är ett samlingsnamn på syntetiska substanser som ska efterlikna cannabis. De framställs ofta med hjälp av lösningsmedel, som även det har negativa skadliga effekter.

Drogen ger effekter som muntorrhet, panikkänslor, ångest illamående och blodtryck och förhöjd puls. Ofta ger spice kraftigare effekt än cannabis. Man riskerar att få njursvikt, hjärtinfarkt och problem med levern.

Lär dig om andra droger

Vi har droginformation om olika droger, både legala och illegala.

Källor

Franck, J. & Nylander, I. (2015). Beroendemedicin. Lund: Studentlitteratur AB.

Heilig, M. (2019). Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur AB.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.