Narkotika

Narkotika är samlingsnamnet på droger som är olagliga att använda, tillverka, sälja och köpa.

Narkotika

Narkotika är samlingsnamnet på droger som är olagliga att använda, tillverka, sälja och köpa.

Vad är narkotika?

Narkotika är ett samlingsnamn på alla droger som är olagliga i Sverige. Droger innehåller olika ämnen som man blir påverkad av.

Det finns många olika sorters narkotika som har olika effekter och konsekvenser.

Vad säger lagen?

Alla ämnen som klassas som narkotika är förbjudna att köpa, sälja, tillverka, förpacka, transportera och använda. Det betyder att det mesta som har med narkotika att göra är förbjudet.

Undantag för forskning och vård

Undantag för lagen finns när det gäller för forskning eller vård. Ämnen som är olagliga annars kan skrivas ut av en läkare som medicin eller användas i forskning.

Det är i dessa fall lagligt att använda ämnena på det sätt som man har kommit överens om.

Lär dig om andra droger

Vi har droginformation om olika droger, både legala och illegala.

Källor

Anséus, Emmali (red.) (uå). “Att använda droger”. UMO. https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/droger/att-anvanda-droger/ (Hämtad: 2022-01-11).

Franck, J. & Nylander, I. (2015). Beroendemedicin. Lund: Studentlitteratur AB.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.