LSD

LSD är en olaglig drog som framställs av kemikalier. När man tar drogen kan man få hallucinationer.

LSD

LSD är en olaglig drog som framställs av kemikalier. När man tar drogen kan man få hallucinationer.

Vad är LSD?

LSD är en förkortning för lysergsyradietylamid. Det är en hallucinogen drog som framställs med kemikalier.

Det betyder att den framkallar vanföreställningar och att man ser saker som inte finns i verkligheten.

Oftast är drogen paketerad i små pappersbitar som läggs på tungan.

Vad händer i kroppen?

Drogen ger hallucinationer

Även små doser LSD ger hallucinationer och det är en mycket kraftig drog.

Hallucinationer kan både synas, höras och kännas. Ruset kommer efter ungefär 30 minuter och kan pågå i mellan 6-12 timmar.

LSD påverkar både kroppen och psyket

Kroppsliga tecken på LSD-användning ökad salivproduktion, ökat tårflöde och förstorade pupiller. Framförallt påverkar LSD psyket och man kan drabbas av ångest, panik och paranoia.

Lär dig om andra droger

Vi har droginformation om olika droger, både legala och illegala.

Källor

Franck, J. & Nylander, I. (2015). Beroendemedicin. Lund: Studentlitteratur AB.

Heilig, M. (2019). Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur AB.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.