Vad är ecstasy?

Ecstasy är ett litet piller eller en tablett som påverkar din hjärna och dina känslor. Det har några gemensamma egenskaper med amfetamin men kan även ge hallucinogena effekter. Ecstasy verkar centralstimulerande i din hjärna, vilket betyder att hela ditt centrala nervsystem påverkas när du tar det. En hallucinogen effekt innebär att drogen kan framkalla olika sinnesuttryck eller bilder som inte finns i verkligheten.

Ecstasy kan ge dig starka känslomässiga störningar: man kan känna sig överlycklig, kär, förtvivlad eller få attacker av gråt eller skratt. Du kan också känna dig väldigt energisk och få dig att vilja röra på dig eller öka din fysiska aktivitet.

Ecstasy kan ibland också kallas för MDMA. Ecstasy är ett samlingsnamn för både Ecstasy, MDMA och liknande preparat, Ecstasy kan även vara en blandning av andra droger.

Ecstasy

Ecstasy är en olaglig drog som påverkar det centrala nervsystemet. Det påverkar ens känslor, beteende och energi.

Status: Olaglig.

Ecstasy är en narkotikaklassad drog som är olaglig att använda i Sverige.

Vad händer när du tar ecstasy?

Hur påverkar ecstasy kroppen?
 • Ökad kroppstemperatur: Ecstasy höjer din kroppstemperatur och kan öka risken för överhettning, vilket kan vara en allvarlig hälsorisk.
 • Uttorkning: Användning av ecstasy kan leda till att du börjar svettas kraftigt på grund av ökad fysisk aktivitet, vilket i sin tur ökar risken för uttorkning om du inte får i dig vätska.
 • Ökad hjärtfrekvens och blodtryck: Användning av ecstasy kan leda till att ditt hjärta slår snabbare och att ditt blodtryck ökar. Det här leder i sig till att hjärtat och ditt cirkulationssystem får en ökad belastning.
 • Muskelkramper och tandgnissling: Ecstasy kan orsaka muskelkramper och att du börjar gnissla tänder eller biter ihop väldigt hårt. Lite som en hund som tuggar fradga. Detta kan leda till obehagliga konsekvenser som smärta och tandproblem.
 • Risk för lever- och njurskador: Långvarig eller överdriven användning av ecstasy har kopplats till lever- och njurskador. När din lever försöker bryta ned ecstasyn finns risken att höga doser frigörs som kan leda till att gift frigörs i din kropp.

Hur påverkar ecstasy knoppen?

 • Ökad serotoninnivå: Ecstasy ökar frisättningen av ett ämne i din hjärna som kallas för serotonin, “lyckoämnet”. Detta ger dig till en början euforiska och lyckliga känslor, under ruset i alla fall. Men den här ökningen av seratoninet kommer med ett pris. När ruset lägger sig har dina seratonin-reserver tömts för alldeles snabbt, det har blivit förbrukade, och lämnar dig med en väldigt nedstämd känsla efteråt.
 • Förändrad omvärldsuppfattning och sinnesupplevelse: Användning av ecstasy kan leda till en förändrad uppfattning av saker och ting i din omvärld. Du kan bli mer känslig för färger, ljus och ljud.
 • Risk för ångest och depression efter “nedgången”: Efter att effekterna av ecstasy avtar, det vill säga när dina seratonin-reserver är uttömda, är det vanligt att du upplever en period av nedstämdhet, känslor av hopplöshet och ångest.
 • Risk för negativa psykiska effekter: Ecstasy har kopplats till negativa psykiska effekter, inklusive ångest, depression, paranoia och i vissa fall psykosliknande tillstånd.

Hur påverkar ecstasy livet?

 • Din sårbarhet för psykiska hälsoproblem såsom ångest, depression och psykoser ökar.
 • Dina sociala relationer kan försämras. Det finns en verklig risk för att dina relationer med familj, vänner och bekanta försämras vid ett ecstasymissbruk. Detta på grund av att ditt beteende och dina prioriteringar förändras.
 • Risken för att utveckla ett beroende finns med alla droger, men med just ecstasy är beroenderisken hög, eftersom ruset och lyckokänslorna är så starka. Det kan utvecklas till stora svårigheter att kontrollera användningen.

Varför riskera det?

Lagliga konsekvenser: Ecstasy är olagligt i Sverige. Kroppen tar stryk och din naturliga källa till välmående töms: Efter några månaders användande av ecstasy kan du drabbas av trötthet, sömnsvårigheter, depression och ångest. Även ditt inne och din inlärningsförmåga påverksa negativt. Är det verkligen värt det för ett par timmars onaturlig eufori? Nej, det tycker inte vi.

5 anledningar till varför du aldrig ska ta ecstasy

1. Allvarliga fysiska risker. Ecstasy kan orsaka överhettning, uttorkning och skada organ, vilket utgör allvarliga fysiska hälsorisker.

2. Ökad risk för psykiska problem, inklusive ångest och depression, både under användning och efteråt.

3. Beroendeframkallande. Risken för att utveckla beroende och förlora kontrollen över användningen är hög.

4. Negativa sociala konsekvenser. Ecstasy-missbruk kan påverka relationer negativt och leda till social isolering.

5. Det är olagligt. Besittning och användning av ecstasy är ofta olagligt och kan leda till juridiska problem och påföljder.

Visste du att...

… När Ecstasy kom under tidigt 1900-tal lanserades det som ett bantningsmedel. Detta eftersom hungerskänslor minskar markant om du tar ecstasy.

Var söka hjälp och stöd?

Att använda droger är skadligt, både fysiskt och psykiskt. Det är vanligt att drogbruk också leder till beroende. Då är det svårt att sluta. Beroendet i sig leder också ofta till komplikationer och besvär av olika slag.

Det är viktigt att du söker hjälp om du eller någon närstående är beroende av droger. Det finns bra hjälp att få. Här är några förslag på vilka du kan höra av dig till:

Kom ihåg att:

Ecstasy är väldigt vanligt att det erbjuds som en “stämningsförhöjare” på fester, och många ungdomar vet inte riktigt vad det är som de egentligen stoppar i sig. Säg nej! Ecstasy är olagligt, farligt och kan ge dig obehagliga konsekvenser.
Genom att säga nej till droger tar du ett viktigt steg mot att skydda din hälsa och ditt liv. Ta hand om dig själv och om de människor som bryr sig om dig. Tillsammans kan vi skapa en drogfri framtid!

Kontakta oss!

Har du frågor eller synpunkter på den här informationsbroschyren? Besök Unga Drogförebyggares hemsida eller följ oss på Instagram @drogforebyggare och Facebook @unga.drogförebyggare.

Referenslista

Franck, J. & Nylander, I. (2015). Beroendemedicin. Lund: Studentlitteratur AB.

Markus Heilig (2011). Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur

Beroendecentrum Stockholm (2023). Fakta Ecstasy. Tillgänglig: https://www.beroendecentrum.se/fakta/droger/ecstasy/ . Sökväg: Ecstasy. [2023-09-29]

Drugsmart (2023), Ecstasy. Tillgänglig: https://www.drugsmart.se/kunskap/ecstasy . Sökväg: Ecstasy [2023-09-29]

 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.