E-cigaretter

E-cigaretter innehåller en vätska med eller utan nikotin. Nikotin är beroendeframkallande, och när man röker utsätter man sig själv och andra för risker.

E-cigaretter

E-cigaretter innehåller en vätska med eller utan nikotin. Nikotin är beroendeframkallande, och när man röker utsätter man sig själv och andra för risker.

Vad är e-cigaretter?

E-cigarett är en förkortning av elektronisk cigarett. Att röka e-cigaretter kallas ofta för att vejpa.

Smakämnen och kemikalier

De kan se ut på olika sätt men liknar oftast vanliga cigaretter. Istället för tobak används en smaksatt vätska och när man tar ett bloss kommer det ut ånga istället för rök. Vätskan består av olika smakämnen och kemikalier. Det är vanligt att den innehåller nikotin. Vissa vätskor saknar nikotin men är fortfarande inte bra att andas in då de innehåller kemikalier.

Innehåller nikotin

E-cigaretter innehåller nikotin. Nikotin är beroendeframkallande och kan leda till högre blodtryck, ökad hjärtfrekvens och försämrar konditionen. Vätskan i e-cigaretter är mycket skadlig. Om man skulle råka dricka den eller nudda den med huden kan det leda till akut förgiftning. Ångan kan innehålla cancerframkallande ämnen.

Vad händer i kroppen?

Det är vanligt att få hosta, bli torr i munnen må illa och bli yr när man röker e-cigaretter.

När kroppen bli beroende av att få i sig nikotin får man abstinens om man slutar röka. Då är det vanligt att man får ont i huvudet, mår illa, är irriterad och har ångest.

Vad säger lagen?

E-cigaretter har samma åldersgräns som vanliga cigaretter, 18 år. Det är förbjudet att röka e-cigaretter på många allmänna platser, precis som med vanliga cigaretter.

Lär dig om andra droger

Vi har droginformation om olika droger, både legala och illegala.

Källor

Anséus, Emmali (red.) (uå). “E-cigaretter”. UMO. https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/rokning/e-cigaretter/ (Hämtad: 2022-01-11).

Brydolf, Johanna (red.) (2020). “Rökning och snusning”. 1177 Vårdguiden. https://www.1177.se/liv–halsa/tobak-och-alkohol/rokning-och-snusning/ (Hämtad: 2022-01-11).

Giftinformationscentralen (2019). Fler förgiftas av nikotinvätskor till e-cigaretter. https://giftinformation.se/aktuellt/pressmeddelande-e-cigaretter/ (Hämtad: 2022-01-07).

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.