Cigaretter

Cigaretter är en laglig drog som innehåller tobak. I tobaken finns nikotin som är beroendeframkallande. När man röker ökar risken att drabbas av många sjukdomar.

Cigaretter

Cigaretter är en laglig drog som innehåller tobak. I tobaken finns nikotin som är beroendeframkallande. När man röker ökar risken att drabbas av många sjukdomar.

Vad är cigaretter?

Cigaretter är tobak som smulats sönder och är inrullat i ett rör av papper. När man tänder eld på en cigarett skapas rök som är farlig både för personer som röker och de i hens närhet.

I tobak finns många giftiga ämnen som sprids i kroppen och i luften när man röker en cigarett. Ett av ämnena är nikotin som är mycket beroendeframkallande.

Vad händer i kroppen?

Att röka är dåligt för hälsan och skadar kroppen på flera olika sätt.

Exempel på vad som kan hända med kroppen vid rökning:

 • Du kan bli beroende.
 • Ökad risk för att få lungcancer och KOL.
 • Sämre kondition.
 • Högt blodtryck.
 • Du kan bli sjuk oftare.

 

När man röker förstörs också flimmerhåren, små skyddande hårstrån som finns i luftrören, och smuts och gift kommer enklare ner i lungorna.

Kan leda till sjukdom

Det finns omkring 60 olika sjukdomar som är relaterade till rökning.

Exempel på dessa är:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 • Ryggbesvär.
 • Diabetes typ 2.
 • Benskörhet.
 • Magsår.
 • Tandlossning.

Passiv rökning är också skadligt

Det finns ett tydligt samband mellan rökning och cancer. Ungefär 17 % av alla cancerfall i Sverige är orsakade av rökning. Passiv rökning, alltså att befinna sig i närheten av någon annan som röker, är också skadligt.

Röken som sprids av cigaretten innehåller många giftiga ämnen och personen som röker får bara i sig ungefär en fjärdedel av dem, resten går ut i luften.

Vad säger lagen?

Personer över 18 år får köpa och använda cigaretter i Sverige. Det är förbjudet att sälja cigarettpaket med mindre än 19 cigaretter i och alla paket måste ha varningstexter och bilder där det framgår vilka skador rökning riskerar att orsaka. Det är inte tillåtet att göra reklam för rökning i TV, radio eller tidningar.

Just eftersom det är så farligt även med passiv rökning är det förbjudet att röka på många allmänna platser, som till exempel skolgårdar, arbetsplatser, restauranger, caféer och utanför sjukhus.

Lär dig om andra droger

Vi har droginformation om olika droger, både legala och illegala.

Källor

Brydolf, Johanna (red.) (2020). “Rökning och snusning”. 1177 Vårdguiden. https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/tobak-och-alkohol/rokning-och-snusning/ (Hämtad: 2022-01-11).

Lindholm, Moa (red.) (uå). “Om rökning”. UMO. https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/rokning/om-rokning/ (Hämtad: 2022-01-11).

Lindholm, Moa (red.) (uå). “Vad händer i kroppen när du röker?”. UMO. https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/rokning/vad-hander-i-kroppen-nar-du-roker/ (Hämtad: 2022-01-11).

 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.