Om cigaretter

Majoriteten av en cigarett innehåller tobak, som är en växt från början. Tobaksbladen i sig innehåller nikotin, ett väldigt beroendeframkallande ämne som kan ge stora skada din kropp. Traditionella cigaretter innehåller också tjära, en massa giftiga gaser, bly, lim och andra obehagligheter. Röken från en traditionell cigarett innehåller över 7 000 kemikalier, varav många av dem är cancerframkallande ämnen.

Cigaretter

Cigaretter är en laglig drog som innehåller tobak. I tobaken finns nikotin som är beroendeframkallande. När man röker ökar risken att drabbas av många sjukdomar.

Status: Laglig

Cigaretter är lagligt att inneha, använda och sälja i Sverige.

Åldersgräns? Ja, det finns en anledning!

Det finns en anledning till varför det är olagligt för dig att köpa cigaretter och e-cigaretter. De kan skada din växande kropp, hjärna och framförallt dina lungor.

Så här kan cigaretter förstöra för dig:

Att börja röka är bland det dummaste du kan göra. Det finns otaliga studier och forskning som bevisar hur dåligt cigaretter och rökning är för dig. Många av de ämnen som finns i cigaretter är farliga, de kan ge dig både cancer och flera andra allvarliga sjukdomar.

Vad cigaretter gör med din kropp:

 • Lungor: Rökning skadar dina lungor och ökar risken för lungsjukdomar.
 • Hjärta: Tobak ökar risken för hjärtsjukdomar.
 • Blodet: Röken från cigaretter innehåller en gas som heter kolmonoxid. Den gasen gör det svårare för blodet att transportera syre runt i din kropp. Detta kan göra dig att du känner dig trött och energilös.
 • Immunsystem: Rökning försämrar ditt immunförsvar, det vill säga din kropps motstånd och försvar mot sjukdomar.
 • Mun och tänder: Cigaretter och rökningen skadar också dina tänder och tandkött, vilket kan leda till problem som dålig andedräkt och tandlossning.
 • Hud: Rökning gör att din hud åldras snabbare och du har lättare att få rynkor.
 • Ben och muskler: Rökning kan också göra ditt skelett och dina muskler svagare.
 • Vikt och ämnesomsättning: Cigaretter och rökning påverkar hur din kropp använder enegri. Det kan försvåra för dig att hålla en hälsosam vikt.
 • Livslängd: Det är välkänt och bevisat att icke-rökare lever längre än rökare.

Hur cigaretter snurrar till ditt huvud:

 • Känslor: Rökning ger ofta en kortsiktigt uppiggande känsla, du kan tillfälligt känna dig piggare och mer vaken. Det är nikotinet som kickar in. Många rökare använder cigaretter som ett sätt att hantera stress och öka koncentrationen. Men känslan är oftast kortvarig. Det är därför rökare går ut och röker hela tiden, för att få den kicken och hålla sig pigga.
 • Beroende: Nikotinet i cigaretterna är mycket beroendeframkallande och kan göra att du känner dig stressad, irriterad eller nedstämd om du inte får i dig det.

Hur cigaretter kan förstöra ditt liv:

Cigaretter och rökning förstör livet genom att öka risken för allvarliga sjukdomar som cancer och hjärtproblem. Det påverkar också din psykiska hälsa negativt genom att orsaka ökad ångest och depression. Om du dessutom utvecklar ett beroende av cigaretter kan det även förstöra dina sociala relationer och ge dig ekonomiska problem.

Visste du att...

… Alla nikotinprodukter är dåliga för dig. Även om det idag finns produkter som enbart innehåller nikotin, såsom till exempel e-cigaretter, kan nikotinets giftiga och beroendeframkallande egenskaper påverka din hälsa negativt.

… En av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död, som går att förebygga, är rökning av tobaksprodukter som cigaretter.

… Bland personer som använder e-cigaretter eller snus är det fler som med tiden börjar röka vanliga cigaretter jämfört med dem som inte använder dessa produkter.

… Världshälsoorganisationen (WHO) har lyft fram att produktionen av tobaks- och nikotinprodukter kan bidra till negativ miljöpåverkan.

… Att sluta röka är ett avgörande steg för att förbättra både din fysiska och din psykiska hälsa!

Behöver du eller din vän hjälp?

Det är vanligt att cigaretter leder till beroende. Då är det svårt att sluta. Beroendet i sig leder också ofta till komplikationer och besvär av olika slag.

Det finns bra hjälp att få. Här är några förslag på vilka du kan höra av dig till:

Kontakta oss!

Har du frågor eller synpunkter på den här informationsbroschyren? Besök Unga Drogförebyggares hemsida eller följ oss på Instagram @drogforebyggare och Facebook @unga.drogförebyggare.

Referenslista

Tobaksfakta. (2023) Tillgänglig: https://tobaksfakta.se/cigaretter-designade-for-att-oka-beroende/ Sökväg: Vad finns i cigaretter [2023-09-29]

Världshälsoorganisationen (WHO) (2023). Tillgänglig: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco. Sökväg: Tobacco. [2023-09-29].

Cancerfonden. Rökning och cancer (2023) Tillgänglig: https://www.cancerfonden.se/minska-risken/tobak/rokning Sökväg: Rökning [2023-09-29]

Niquitin (2023) Tillgänglig: https://www.niquitin.se/vad-finns-i-en-cigarett Sökväg: Vad finns i cigaretter [2023-09-29]

Tobaksfri. Tobaksfakta (2023) Tillgänglig: https://tobaksfri.se/tobaksfakta/cigaretter . Sökväg: Cigaretter [2023-09-29]

 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.