Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana. Det är en av de vanligaste drogerna i Sverige.

Cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana. Det är en av de vanligaste drogerna i Sverige.

Vad är cannabis?

Hasch och marijuana är narkotika som kommer från växten Cannabis Sativa. Med ett samlingsnamn kallas de för cannabis.

Cannabis är den vanligaste narkotikasorten i Sverige. Drogen kan rökas eller ätas.

Vad händer i kroppen?

Ruset av cannabis varar i ungefär fyra timmar, men är som mest intensivt inom 15-30 minuter. Ämnet THC, tetrahydrocannabinol, är det ämne i växten som ger upphov till ruset.

Ruset kan påverka hur du mår

Under ruset är det vanligt att känna förvirring, försämrad balans och motorik samt få vanföreställningar. Man kan också känna eufori eller bli lugn.

Kroppen påverkas även fysiskt

Fysiska tecken på cannabisbruk är muntorrhet, röda ögon, förstorade pupiller, höjd puls och sötsug.

Risker med cannabis

Det finns många risker med cannabis, men framförallt påverkar det tänkandet och hjärnan, speciellt hos unga.

Om man röker cannabis ofta och under en längre tid kan man känna sig apatisk och deprimerad. Dessutom finns det en risk för att utveckla rökrelaterade skador som cancer och bronkit.

Lär dig om andra droger

Vi har droginformation om olika droger, både legala och illegala.

Källor

Franck, J. & Nylander, I. (2015). Beroendemedicin. Lund: Studentlitteratur AB.

Heilig, M. (2019). Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur AB.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.