Amfetamin

Amfetamin är en olaglig drog som påverkar det centrala nervsystemet. Effekter kan vara retlighet, misstänksamhet och hallucinationer.

Amfetamin

Amfetamin är en olaglig drog som påverkar det centrala nervsystemet. Effekter kan vara retlighet, misstänksamhet och hallucinationer.

Vad är amfetamin?

Amfetamin är en drog som påverkar det centrala nervsystemet.

Kan intas på olika sätt

Amfetaminet är ett kemiskt ämne som oftast intas som tabletter eller kapslar. Ibland förekommer det i pulverform och sniffas då eller löses i vätska och sprutas sedan in i kroppen.

Vad händer i kroppen?

Amfetamin påverkar det centrala nervsystemet och förstärker därför såväl tankar och känslor som upplevelser och beteenden. Det beror på att amfetaminet ökar mängden signalsubstanser i hjärnan.

Receptorerna i hjärnan påverkas

När man använder amfetamin påverkas receptorerna i hjärnan. Det är den del av hjärnan som fångar upp och skickar vidare signaler till resten av kroppen. Amfetaminet gör så att vissa signaler förstärks och andra trubbas av.

Du kan drabbas av obehagliga symtom

När man tar amfetamin kan man drabbas av följande:

Lär dig om andra droger

Vi har droginformation om olika droger, både legala och illegala.

Källor

Franck, J. & Nylander, I. (2015). Beroendemedicin. Lund: Studentlitteratur AB.

Heilig, M. (2019). Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur AB.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.