Om alkohol:

Alkohol är det absolut vanligaste berusningsmedlet i Sverige, och så även i många andra länder i världen. När du dricker alkohol påverkas alltid kroppen negativt, oavsett hur mycket eller lite du dricker. Alkohol kan orsaka många olika sjukdomar och skador i hela kroppen eftersom det når i princip alla organ. En vanlig missuppfattning är att alkohol i små mängder skulle vara ofarligt, men det saknas vetenskapliga bevis för det påståendet skulle vara sant. Det finns mer än 60 sjukdomar som har samband med hög konsumtion av alkohol, enligt världshälsoorganisationen WHO.

Alkohol

Alkohol är en laglig drog som är beroendeframkallande. Det påverkar ens tankar, känslor, beteende och kropp. När man dricker alkohol kan man hamna i farliga situationer, säga saker man ångrar eller råka ut för olyckor och brott.

Status: Laglig.

Alkohol är inte bara helt lagligt att inneha, dricka och sälja i Sverige, det är också väldigt vanligt och finns att köpa på de allra flesta restauranger och barer.

Åldersgräns? Ja, det finns en anledning!

I Sverige har vår riksdag bestämt att enbart Systembolaget får sälja alkohol till privatpersoner att dricka i privat syfte.

På Systembolaget finns det en åldersgräns. Du får bara köpa därifrån om du har fyllt 20 år. Det är för att riksdagen har bestämt så, dessutom säger Systembolaget att om åldersgränsen skulle vara lägre är risken hög att alkohol langas till många som är yngre. Målet är att göra det svårt för unga att få tag i alkohol, eftersom det är en farlig drog.

På barer och restauranger däremot får du köpa alkohol redan när du har fyllt 18, det är för att det är lättare att kontrollera hur du mår av alkoholen på en offentlig plats. Om restaurang- eller barpersonal ser att du är kraftig berusad och mår dåligt av alkoholen kan de vägra att sälja mer till dig. Det är för att skydda dig och din hälsa!

Så här kan alkohol förstöra för dig:

Vad alkohol gör med din kropp:

 • Lever: Långvarigt och överdrivet alkoholintag kan skada levern och leda till sjukdomar.
 • Hjärta och blodtryck: Alkohol kan påverka hjärtat och blodtrycket. Överdrivet drickande ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.
 • Nervsystem: Alkohol påverkar nervsystemet och kan leda till koordinationssvårigheter och nedsatt förmåga att förstå och uppfatta saker i din hjärna.
 • Psykiska problem: Alkohol ökar risken för många psykiska sjukdomar. Det kan exempelvis trigga ångest, depression, bipolär sjukdom, psykoser, sömnsvårigheter och demens.

Hur alkohol snurrar till ditt huvud:

 • Känslor: Alkohol påverkar känslor och kan leda till impulsivitet, aggressivitet och riskabelt beteende.
 • Beroende: Alkohol är mycket beroendeframkallande och det är väldigt vanligt med alkoholberoende i Sverige. När du är beroende påverkas din hjärna så mycket av alkoholen att den över tid förändas. Enbart din viljestyrka räcker inte längre till, du kan inte styra hur mycket du dricker utan alkoholen styr ditt liv.

Hur alkohol kan förstöra ditt liv:

Alkohol kan förstöra ditt liv genom att det skadar kroppen, gör dig känslomässigt och psykiskt nere samt kan göra dig beroende. Om du blir beroende av alkohol kan ditt liv drastiskt förändras till det sämre. Det kan i så fall skapa problem med familj och vänner, gå ut över ditt jobb eller dina studier och du kan få problem med pengar.

Visste du att...

… I drygt var femte dödsfall i trafiken i Sverige år 2020 var alkohol eller andra droger inblandat.

… omkring hälften av alla självmord i Sverige har med alkohol att göra. I många fall har personen en depression.

… om du har druckit mycket alkohol under en lång tid kan din hjärna tillslut ta skada. Studier har också visat att hjärnan till och med kan krympa av för mycket alkohol!

… dina celler och hur de fungerar blir skadade av alkohol, det kan leda till att cancerceller bildas.

Behöver du eller en vän hjälp?

Det är vanligt att alkohol leder till beroende. Då är det svårt att sluta. Beroendet i sig leder också ofta till komplikationer och besvär av olika slag.

Det finns bra hjälp att få. Här är några förslag på vilka du kan höra av dig till:

Kontakta oss!

Har du frågor eller synpunkter på den här informationsbroschyren? Besök Unga Drogförebyggares hemsida eller följ oss på Instagram @drogforebyggare och Facebook @unga.drogförebyggare.

Referenslista

CAN (2019) Faktablad om Alkohol [Elektronisk] Stockholm: CAN, Tillgänglig: https://www.can.se/app/uploads/2020/05/can-faktablad-alkohol.pdf Sökväg: Alkohol [2023-09-29].

Beroendecentrum Stockholm (2023). Fakta, Alkohol, Alkoholens påverkan på kroppen. Tillgänglig: https://www.beroendecentrum.se/fakta/alkohol/alkoholens-paverkan-pa-kroppen/ . Sökväg: Alkohol. [2023-09-29]

1177 (2023), Så påverkas kroppen av alkohol. Tillgänglig: https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/tobak-och-alkohol/alkohol/sa-paverkas-kroppen-av-alkohol/ Sökväg: Alkohol. [2023-09-29]

Systembolaget (2023). Om Systembolaget, sälja med ansvar. Tillgänglig: https://www.omsystembolaget.se/salja-med-ansvar/ansvarsfull-forsaljning/skydda-unga-fran-alkohol/darfor-ber-vi-om-legg/ Sökväg: Om systembolaget. [2023-09-29]

Systembolaget (2023). Om Systembolaget, under 20. Tillgänglig: https://www.systembolaget.se/under-20/ Sökväg: Åldersgräns alkohol systembolaget. [2023-09-29]

Folkhälsomyndigheten (2023). Alkoholens skadeverkningar. Tillgänglig: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/alkoholens-skadeverkningar/ Sökväg: trafikolyckor orsakade av alkohol [2023-09-29]

 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.