Bli Medlem

En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du

lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika.

 

 

Vad är en förening?

“Det är viktigt att unga får vara med och uttrycka sig i det drogförebyggande arbetet, vårt mål är att unga ska få göra det!”

Majmona Susoho, f.d förbundsordförande

En grundpelare i Unga Drogförebyggares verksamhet är att du väljer att ta avstånd från droger, genom kontrakten på din skola eller medlemslöftet via oss. När du har bekräftat ditt val av drogfrihet kan du starta en förening. För att vara medlem hos Unga Drogförebyggare behövs en förening på den skola eller fritidsgård du tillhör.

Som medlem i Unga Drogförebyggare får du tillgång till en massa bra lokala rabatter och förmåner. Er förening får pengar varje år, ett litet föreningsbidrag att göra lokala aktiviteter för. Ni får även tillgång till föreläsningar och utbildningar från kansliet samt möjlighet att åka på nationella och internationella evenemang och utbildningar där medlemmar från hela Sverige bjuds in. Syftet med medlemskapet är att stärka ditt inflytande och delaktighet i det tobaks- och drogförebyggande arbete som vi på Unga Drogförebyggare arbetar med. För att starta en förening mejlar ni kansliet på kansli@ungadrogforebyggare.se

 

Har ni kontraktsmetod och vill starta förening?

På flera skolor i landet samarbetar vi även med olika kontraktsmetoder där eleverna har valt att vara drogfria under sin skoltid. Riksförbundet SMART och deras varianter av kontraktsmetoden såsom Be Smart och Tobaksfri Tillsammans samt kontraktsmetoden Tobaksfri duo är några exempel på samarbeten. Kontrakten ser lite olika ut, vissa har med alla typer av droger medan andra bara har tobak på kontraktet men jobbar för att förebygga alla droger ändå. Unga Drogförebyggare finns över hela landet och på flera skolor och fritidsgårdar och det är inget krav att ha en befintlig kontraktsmetod för att starta en förening hos oss.

Om ni har kontraktsmetod på skolan och vill starta förening kan ni enkelt lägga till information på kontraktet om att alla som skriver på det även blir medlemmar hos oss. Medlemsskapet hos oss måste förnyas av varje enskild medlem varje år.

 

Det bästa drogförebyggandet arbetet görs av unga själva 

 vi vill nu bli fler.

Starka tillsammans – bli en av oss. Vi är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar mot en drogfri värld. Vi är skapade av unga, för unga. Genom stort engagemang i våra föreningar arbetar vi drogförebyggande med hjälp av kunskapsspridning och opinionsbildning, för att skapa förutsättningar för en god hälsa hos alla ungdomar i Sverige. Vårt främsta mål är att förbygga tidiga alkoholdebuter, tobaks- och cannabisbruk. Vi strävar efter att få fler unga att ta ställning mot droger, delta i föreningsliv och inspirera dem till att vara med och forma sin egen fritid. 

Vi finns både lokalt och nationellt för att få till ett så långsiktigt förebyggande arbete som möjligt. För oss är det viktigt att finnas för alla, och vi söker nu därför drivna och engagerade ungdomar som vill vara med och skapa fler lokala föreningar hos oss. Vi tror att det allra mest effektiva sättet för att arbeta drogförebyggande och nyckeln till att faktiskt få till en attitydförändring hos unga, är att viljan och initiativet till det kommer från de unga själva. För att få till en drogfri värld för unga behöver de själva få vara med och skapa den.

Vad kan vi erbjuda dig och din lokala förening hos riksorganisationen Unga Drogförebyggare? 

Vi erbjuder alla våra lokalföreningar årligt ekonomiskt stöd. Därtill håller vi också utbildningar och konferenser med jämna mellanrum för att underhålla kompetensen hos alla våra medlemmar och förtroendevalda. Att vara medlem i någon av våra lokalföreningar ger också chansen till att träffa nya vänner för livet.

Att starta upp en ny lokalförening hos oss är inte svårt. Vhjälper alla våra nystartade föreningar vid uppstart och vägleder dem genom hela processen, alltifrån hur en förening ska drivas till hur ni kan ta fram en drogförebyggande strategi. Så vad väntar ni på? Ta chansen och var en del av förändringen! Gå ihop med dina vänner och var med i vårt arbete för att skapa en tryggare och hälsosammare fritid för alla unga. 

Praktisk information: 

  • När du och dina vänner startar en ny lokalförening hos oss utgår ett uppstartsbidrag på 3 000 kronor till den nystartade föreningen.

  • Därefter väntar ett årligt ekonomiskt bidrag på 2000 kronor samt stöd i form av material och utbildningar.

Hur ska jag gå tillväga för att starta upp en ny lokalförening? 

Att starta en förening som är ansluten till riksorganisationen Unga Drogförebyggare är enkelt. Vi kommer finnas som stöd under hela vägen för att både starta föreningen men även få igång föreningen. 

1) Hitta tre personer som vill vara med och starta föreningen 

2) Ta kontakt med Unga Drogförebyggare på Kansli@ungadrogförebyggare.se

3) Här får du hjälp och stöd i hur en ska gå vidare med att starta föreningen.