Skolbesök effektiva för att förebygga droger bland unga: “För oss är det en hjälp att ni kommer hit”

Unga står inför många utmaningar i dagens samhälle, och ett av de mest påtagliga hoten är spridningen av droganvändning. I ljuset av detta är det naturligt för Unga Drogförebyggare att kliva fram och engagera sig i en modig strävan efter att motverka denna utveckling. Vårt främsta vapen i denna kamp? Inte vapen i traditionell mening, utan snarare information, engagemang och förebyggande arbete. 

Under de senaste åren har Unga Drogförebyggare utvecklat ett, vad vi anser, mycket effektivt verktyg för drogförebyggande arbete. Detta verktyg är i form av att vi regelbundet åker ut och besöker olika skolor. Under ett skolbesök jobbar våra engagerade droginformatörer och representanter för att dela med sig av den kunskap som vi har och sprider en medvetenhet om riskerna med droganvändning.  

Dessa möten ger oss inte bara en chans till att informera ungdomar, utan utgör också en plattform för skolpersonal att uttrycka sina tankar och synpunkter på ett drogförebyggande arbetet. Skolpersonal spelar en nyckelroll i att forma och påverka unga sinnen, därför är deras synpunkter otroligt värdefulla i utvecklingen av skolbesöken.  

– Ett drogförebyggande arbete blir viktigare och viktigare. I och med att droger finns mer än någonsin nu så behöver vi hitta sätt för att motverka detta. Jag känner mig ibland lite tom på hur jag ska veta och hur jag ska göra för att jobba drogförebyggande, så då är det jättebra att Unga Drogförebyggare kommer och besöker oss så här, säger Pernilla Peterson, förstelärare på Stockholm Science and Innovation School. 

Våra skolbesök är inte bara en möjlighet att informera elever om riskerna med droger, det är också en påminnelse för skolpersonalen om vikten av att jobba drogförebyggande. 

– För oss är det en hjälp att ni kommer hit, det blir synligt. Det kommer upp på agendan, det syns och hörs att ni är här. Kanske också att det finns en möjlighet att engagera ungdomar, säger Karin Dahl Klingvall, skolsköterska på Globala Gymnasiet Södermalm. 

Under besöken informerar Unga Drogförebyggare både elever och skolpersonal om riskerna med drogbruk. Vi har informationsmaterial tillgängligt och vi engagerar eleverna i olika enklare kunskapstävlingar kring ämnet, så att de på ett lättsamt vis börjar reflektera över droger och riskerna med drogbruk. Därtill finns våra droginformatörer tillgängliga för diskussioner och konversationer kring ämnet, de svarar gärna på nyfikna frågor och förmedlar så mycket kunskap som möjligt under dagen.  

Så vad betyder det då ur skolpersonalens perspektiv, att en aktör som Unga Drogförebyggare kommer och besöker skolorna? 

– Eleverna uppskattar det här jättemycket tror jag, just för att de tänker att det här är någon som pratar om det här på ett avdramatiserat sätt. Det är inte tabubelagt. Även om det är tuffa och svåra ämnen, så gör UDF det på ett lättsamt sätt. Man kan prata med era representanter på ett avslappnat sätt. Eleverna vågar fråga, kanske inte för egen del men åtminstone för en kompis; Vad kan jag som kompis göra? Det tror jag är väldigt effektivt! säger Jasminé Fares, kurator på ProCivitas Stockholm. 

Därtill skapar våra skolbesök även en möjlighet för skolorna till att få tips och råd för hur ett effektivt drogförebyggande arbete på en skola kan se ut.  

– För att ett drogförebyggande arbete ska bli hållbart tror jag att det kan vara en bra idé att bedriva det genom att man möter den grupp eller individ som man har att göra med i ett forum som de redan är intresserade av. Här exempelvis är många elever intresserade av miljö, samhällsfrågor och politik. Att lära dem vad är det är man egentligen är en del av när det kommer till drogbruk, det tror jag är ett effektivt sätt att nå ut till ungdomar på, säger Karin Dahl Klingvall. 

I en tid när utmaningarna och farorna för unga är många, utgör Unga Drogförebyggare en trygg punkt att hålla fast vid. Våra skolbesök är inte bara möjligheter för att förebygga droganvändning, utan också stunder för reflektion och medvetenhet. Genom att belysa skolpersonalens tankar och åsikter får vi insikt i det stora värdet av att engagera sig i drogförebyggande arbete. 

Vi närmare oss en framtid där unga inte bara är väl informerade om droger och hur de ska få tag i dem, utan också där de matas med falska positiva effekter – ett slags förskönande – av drogbruk och innehav. Många unga ser droger som sätt att fly undan stress och psykisk ohälsa, att självmedicinera eller till och med sätt att tjäna extra pengar på. Detta måste vi råda bot på! 

– Det är hela tiden eleverna kommer till mig och berättar om att de självmedicinerar mot stress och ångest. Mestadels är det de med ADHD-problematik, bekräftar skolsköterskan Karin Dahl Klingvall. 

Endast genom samarbete och en gemensam kraftansträngning kan vi lyckas. Genom engagemang kan vi fortsätta bygga broar mellan ungdomar, skolor och samhället, med syftet att skapa en tryggare och mer medveten framtid. Låt oss tillsammans sträva efter en värld där drogförebyggande arbete inte bara är en målsättning, utan en realitet. En framtid fylld av hopp och medvetenhet är möjlig, och den börjar i våra skolor, i våra samhällen och i vårt hjärta.  

  • Narkotika
  • Amfetamin
  • Cannabis
  • Doping
  • Ecstasy
  • Opiater
  • Kokain
  • LSD
  • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.