Unga Drogförebyggare + Riksorganisationen för Ungas Psykiska Hälsa

Vi på Unga Drogförebyggare arbetar för att förebygga droganvändning bland unga. Vi strävar efter att helt motverka att ungdomar någonsin börjar med droger och tobak. Det gör vi genom att engagera ungdomarna i vårt drogförebyggande arbete, informera ungdomarna kring drogernas negativa effekter på både människa och samhälle samt genom att skapa drogfria mötesplatser som ett alternativ till fritidssysselsättning åt dem.

Vi åker också ut till olika skolor, ungdomsgårdar och andra offentliga platser där ungdomar naturligt vistas, för få träffa ungdomarna på plats. Sådana möten tycker vi är väldigt bra att få till, eftersom vi genom dem kan öppna upp för dialoger med ungdomarna själva och på så vis få deras perspektiv på saker och ting. Ofta blir dessa möten tillfällen för oss att sprida vår kunskap och för ungdomarna en möjlighet till att ställa oss frågor.

I våra samtal med ungdomarna kommer ofta frågan om drogers koppling till psykisk ohälsa och dåligt mående upp. Detta är intressant eftersom vi vet att drogbruk ofta leder till bland annat depression, ensamhet, destruktiva relationer och social distansering. Många typer av psykisk ohälsa kan ofta spåras tillbaka till missbruk.

När några av våra engagerade ungdomar började påtala detta, problemen som drogbruk ofta leder till, föddes en idé hos oss. Vi ville på något sätt bemöta efterfrågan från våra egna ungdomar om en organisation som också kan jobba för att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Därigenom startades Riksorganisationen för Ungas Psykiska Hälsa (RUPH) upp.

Vi på Unga Drogförebyggare tror nämligen att ett förebyggande arbete kan fungera på flera olika sätt. Därför arbetar också Riksorganisationen för Ungas Psykiska Hälsa förebyggande, fast mot psykisk ohälsa. RUPH och Unga Drogförebyggare samarbetar ofta och efter samma premiss – ett förebyggande arbete blir bäst om det kommer ifrån de unga själva!

Genom att skapa öppna och inkluderande mötesplatser, sprida kunskap om psykisk ohälsa och hälsa samt opinionsbildande arbete hoppas vi, både Unga Drogförebyggare och RUPH, kunna bjuda in till en dialog kring ett ämne som tidigare har betraktats som tabu. Det är oerhört viktigt att prata om psykisk ohälsa. Likaså att erbjuda trygga rum där vi uppmuntrar ungdomar till att själva vågar öppna upp sig och berätta. Genom att ställa den enkla frågan ”hur mår du idag?” kan vi nå långt. Kanske kan det förändra livet för någon.

RUPH och Unga Drogförebyggare samarbetar gärna i projekt, anordnar aktiviteter och annan verksamhet tillsammans. Just eftersom vi bygger på samma grundidé. Självklart skiljer vi oss åt i vissa sakfrågor, men vår värdegrund om vikten av ett förebyggande arbete där ungdomar involveras är densamma. Det tycker vi är en god grund att bygga samarbete på.

Vill du veta mer om RUPH? Kika in på deras sociala medier i väntan på att hemsidan lanseras! https://www.instagram.com/riksungaspsykiskahalsa/ och fb. Vill du läsa mer om vårt resonemang kring droger och psykisk ohälsa: läs här!

  • Narkotika
  • Amfetamin
  • Cannabis
  • Doping
  • Ecstasy
  • Opiater
  • Kokain
  • LSD
  • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.