Vårt uppkommande årsmöte

I mars eller april varje år håller Unga Drogförebyggare årsmöte. Årsmötet är vårt allra viktigaste möte och vår högsta beslutande instans. Det innebär att de beslut som tas på årsmötet är de viktigaste besluten som vi har. 

Under årsmötet samlas vi så många som möjligt från hela organisationen. Representanter i olika åldrar från olika lokalföreningar i hela landet kommer. Att så många som möjligt kommer är viktigt för att vi ska kunna få kalla oss en demokratisk organisation. Under årsmötet lyfter vi och diskuterar sedan tillsammans olika tankar och idéer för hur Unga Drogförebyggares framtid ska se ut. Alla som är med på årsmötet har stora möjligheter att påverka i vilken riktning vår organisation och all den verksamhet som vi bedriver ska gå.  

 Tre goda anledningar till att gå på årsmötet: 

·      Du har möjlighet att träffa nya, likasinnade vänner från hela landet. Under årsmötet knyts ofta nya bekantskaper som sedan håller livet ut! 

·      Du lär dig otroligt mycket under årsmötet. Dagen är ett väldigt konkret exempel på hur demokrati fungerar i praktiken, dessutom är årsmötet ett utmärkt och lättillgängligt tillfälle att inhämta kunskap på, så passa på! 

·      Du och din röst är viktig! Dina tankar, dina åsikter och dina önskemål är jätteviktiga för Unga Drogförebyggare som organisation. Under årsmötet har du chansen att göra din röst hörd på riktigt och få till den förändring som du själv vill se! 

I god tid innan årsmötet hålls skickas en kallelse ut. Denna är det viktigt att ni svarar på, så att vi vet att ni kommer. 

På själva årsmötes-dagen kommer Unga Drogförebyggares förbundsstyrelseordförande att hälsa er välkomna. Därefter kommer dagen att innehålla ett stort möte som sker i olika steg och efter 12 olika punkter. 


Läs här nedan om de olika punkterna och vad de innebär: 

1.     Val av mötesfunktionärer 
Årsmötet har börjat! Under denna första punkt väljs vilka som ska leda årsmötet, det kallas för ett mötespresidium. Mötespresidiumet består av mötesordförande och mötessekreterare. När presidiumet är valt är det också dags för att välja en mötesprotokolljusterare och en rösträknare. 

2. Fastställande av röstlängd 
Under denna punkt beslutar vi vilka som har rösträtt på årsmötet. För att kunna besluta om hur många som får vara med och bestämma behöver vi läsa om detta i stadgarna.  
I stadgarna står det att varje lokalförening får skicka ett ombud (en röst) och en ersättare. Här är det viktigt att det enbart är en röst för varje lokalförening. Detta kontrollerar vi under denna punkt. 

3.     Fastställande av dagordning 
Här bestämmer vi hur dagordningen under årsmötet ska se ut. Det innebär att vi kommer överens om vilka punkter vi ska ta upp och diskutera under dagen. 

4.     Fastställande av arbetsordning 
Under denna punkt bestämmer vi tillsammans vilka förhållningssregler vi ska ha för hur detta årsmöte ska fungera. Det är viktigt att alla röster får bli hörda och att alla deltagare känner att de har koll på hur saker och ting fungerar. Förbundsstyrelsen brukar ha kommit med ett förslag på en arbetsordning inför detta möte, den går vi tillsammans igenom under denna punkt och beslutar om vi vill godkänna eller inte. 

5.     Godkänna kallelse till årsmötet 
Minst åtta veckor innan årsmötet hålls ska en kallelse ha skickats ut. Det behöver vi kontrollera har skett i god tid och som det ska samt godkänna, innan vi kan gå vidare i årsmötet. 

6.     Verksamhetsberättelse 
Under denna punkt går vi igenom hur förra årets verksamhet såg ut. 

7.     Bokslut och ekonomisk berättelse 
Den här punkten handlar om att återberätta hur ekonomin såg ut för förra året. Enligt svensk lagstiftning behöver en ideell organisation ta fram en ekonomisk berättelse för varje år. Detta syftar till att medlemmarna ska få insyn kring hur förbundsstyrelsen har använt sina pengar. 

8.     Revisionsberättelse 
Varje år väljer vi under årsmötet också en auktoriserad revisor och två verksamhetsrevisorer. Deras roll är att följa förbundsstyrelsen i sitt arbete och hålla koll på dem, så att de följer de beslut som fattas av oss på årsmötet. Varje år tar dessa även fram en revisionsberättelse, det är den som vi går igenom under den här punkten. 

9.     Propositioner 
På punkt nio skiftar mötet fokus till det nya året. Propositioner och motioner handlar om förslag från både er medlemmar och från förbundsstyrelsen gällande det nya året. Nya saker som vi ska ta med oss (anta) diskuteras och vi funderar över förslag på förändringar. 

10.  Motioner 

11.  Verksamhetsplan 
Punkt elva verksamhetsplan handlar sedan helt om det nya året. Här beslutar vi tillsammans om hur vår verksamhet ska se ut framöver. 

12.  Ansvarsfrihet 
Punkt tolv är en viktig punkt för att avlösa vår förbundsstyrelse från förra årets ansvar och arbetsuppdrag. 

13.  Val 
Det är vid punkt tretton som vi väljer vår nya förbundsstyrelse, kanske det roligaste på hela årsmötet. En höjdpunkt under dagen. 

14.  Övriga frågor 

15.  Avslutande av mötet 
Punkt fjorton och femton avslutar årets årsmöte. 

Som ni märker är det mycket viktigt som händer under årsmötet. Därför kan det inte sägas nog många gånger hur viktigt det är att våra medlemmar är med och deltar! Det är på årsmötet som vi beslutar om vår organisations framtid. De beslut som årsmötet tar ska nämligen fungera som allas vår gemensamma guide och vägvisare för resten av året. 

Din röst, dina åsikter och dina tankar behövs! 

Unga Drogförebyggares årsmöte 2022 kommer att hållas:

8 april 2022

Tid: 17.00-19.00

Plats: Zoom

Vi ses väl där?! 

Väl mött! 

Förbundsstyrelsen 

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.