Om det vita snuset

Allt fler unga lockas av det så kallade ”vita snuset”. Framförallt är det unga kvinnor som frestas att prova det, eftersom det anses som ”fräscht” och kommer i ”goda smaker”. Dessutom marknadsförs det som tobaksfritt. Men det många inte vet om är att det vita snuset ofta faktiskt är bra mycket mer ohälsosamt än det vanliga snuset. 

Det var i mitten av 2010-talet som det vita snuset först kom ut på marknaden. De största snustillverkarna gick ut och marknadsförde detta nya vita snus som en tobaksfri nikotinprodukt. Många fastnade för ordet ”tobaksfritt” men tycks sedan inte ha läst klart hela beskrivningen. Majoriteten tycks ha missat det kanske viktigaste i pressmeddelandet som kom i samband med lansering: ordet nikotinprodukt förbisågs. 

Kanske var konsumenterna så inlärda att det är just tobaken i snus som är det hälsovådliga. Kanske var de för fokuserade på just den delen, att de inte kunde motta ytterligare information. Kanske var det marknadsförarnas fel. Kanske var snustillverkarna för otydliga. Kanske det rent av är ett större problem, något som samhällets lagstiftare behöver ta tag i. 

Det finns antagligen många faktorer som ligger bakom det allvarliga missförståndet, vilket gör denna artikel än viktigare. 

Den lilla vita, diskret designade dosan fylld av små godisdoftande påsar lockade hejdlöst. Konsumenterna – varav vilka en majoritet är kvinnliga – tyckte att det kändes nytt och fräscht. Särskilt i jämförelse med det gamla snusets förhållandevis oaptitliga utseende och starka lukt. Och det vita snuset lockar än idag. På nästan varje bord som ett uppsluppet tjejgäng samlas runt, kan den lilla vita dosan hittas. 

Den hårda sanningen är dock att det tobaksfria vita snuset, som marknadsförs som mindre skadligt, egentligen är minst lika skadligt som vanligt snus. Om inte ännu mer skadligt. 

Det vita snuset är nämligen fortfarande en nikotinprodukt. Det står ju klart och tydligt i produktinformationen. Men vad kommer egentligen nikotinet ifrån då? Jo, från tobak. Nikotin utvinns nämligen ur tobak. 

För att ersätta tobaken i det (ej?) tobaksfria snuset tillsätts nikotin. I stora mängder. Faktum är att det vita snuset ofta innehåller långt högre nikotinhalter än det vanliga snuset. Nikotinhalterna som tillsätts i det vita snuset är dessutom helt oreglerade. 

Hur kan det komma sig, undrar ni nu. Jo, nikotin klassas nämligen inte som tobak. Det är faktiskt lite oklart vad nikotin egentligen ska klassas som. Definitionerna skiljer sig och det verkar ännu inte finnas någon överenskommen klassifikation. Det vita snuset ingår varken i tobakslagen eftersom det är tobaksfritt och inte heller i livsmedelslagen. Det finns helt enkelt inte definierat någonstans. Det finns därmed ingen standard att utgå från och därför heller ingen laglig reglering av innehållet. 

Det vita snuset faller alltså lite mellan stolarna här och tillverkarna kan enkelt utnyttja kryphålet. Snuset kan marknadsföras friare eftersom det inte klassas som en tobaksvara och det är inte ovanligt att man använder sig av influencers för att nå yngre målgrupper. Något som hade varit förbjudet om varan hade ingått i tobakslagen. 

Det behövs heller idag inget tillstånd för att sälja det vita snuset, eftersom det (felaktigt?) klassas som tobaksfritt. 

Så vad kan vi göra då? Steg ett kanske kan vara att tydligare definiera i lagen vad som är tobaks- och nikotinvaror. Därtill tror vi inom Unga Drogförebyggare att ett kunskapslyft också behövs. Tydlig och sanningsenlig information om vad det vita snuset – och andra tobaks- och drogrelaterade produkter – egentligen innehåller. 

Inom vår organisation arbetar vi mycket för att just öka kunskaper hos unga kring tobak och andra droger. Ett drogförebyggande arbete handlar för oss om att gå in med målmedvetna och riktade insatser för att öka kunskaper. Vi arbetar mycket med att göra besök på skolor och i andra verksamheter där ungdomar naturligt vistas, för att under dessa besök informera om droger och dess effekter på både människa och samhälle. Vi tror bestämt att de förebyggande insatserna måste ske riktade mot en ung målgrupp för att vi i tid ska nå ut. Genom ökade kunskaper kan vi inspirera ungdomar till att välja hälsosamma och goda levnadsvanor. 

Men vi kan inte göra det ensamma. För att kunna åstadkomma en förändring och motverka det vita snusets allt ökande popularitet och normalisering, krävs också en insats från samhället och beslutsfattarna. En tydligare lagdefinition av vad som hör hemma vad och ett generellt kunskapslyft hos ungdomar, vuxna och konsumenter. Endast på så vis kan vi tillsammans ta bättre ansvar för våra ungdomar och deras hälsa. 

  • Narkotika
  • Amfetamin
  • Cannabis
  • Doping
  • Ecstasy
  • Opiater
  • Kokain
  • LSD
  • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om dig för föreningens medlemsregister. Personuppgifter som kan finnas i föreningens medlemsregister är förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Inga personnummer hanteras i medlemsregistret. Föreningen använder också dina personuppgifter för att skicka ut information till dig.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i föreningen ex bidrags ansökan, licenshantering, föreningsutbildning etc.

Deltagande i föreningens träningsverksamhet och tävlingsverksamhet.

Sammanställning av statistik och uppföljning. Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Föreningen hanterar även personuppgifter vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Du kan läsa mer om GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.