Grupptryck – våga säga nej!

Grupptryck är när människor, vanligtvis ungdomar, utövar sociala påtryckningar på varandra. De sociala påtryckningarna kan vara i form av att försöka påverka någon i gruppen till att göra något. Påverkan rör sig då om att exempelvis få någon att prova på tobak, alkohol, droger eller något annat som ofta betraktas som negativt. Kort sagt handlar grupptryck om den effekt som en grupp har på en individs beteende. Gruppen försöker påverka någon till att prova något, eller utföra någon handling. Grupptryck sker oftast inom en kompisgrupp eller andra sociala gemenskapskonstellationer.

Grupptryck är oftast negativt och får individer att göra eller prova saker som de egentligen inte vill. Men det finns också vissa fall där grupptryck kan vara positivt, detta är ifall handlingen som gruppen pressar individen till att göra är positiv. Exempelvis om gruppen får individen att vilja bli en lika duktig elev och få bra betyg som resten av gruppen, eller om gruppen får individen till att börja med en positiv aktivitet eller idrott eftersom alla andra i gruppen utövar den. Det finns också exempel på positivt grupptryck där en grupp får en individ till att bli snäll och sluta upp med negativa aktiviteter och/eller beteenden.


Grupptryck tar sig i uttryck på olika vis. Det kan ske både väldigt diskret och indirekt eller väldigt direkt och uttalat.

 • Exempel på diskret och indirekt grupptryck: när du anser/tror att du måste göra någonting bara för att gruppen gör det eller för att du tror att det är ett vanligt beteende bland andra. Man påverkas av varandra och vad massan gör –”vad alla andra gör”.
   
 • Exempel på direkt och uttalat grupptryck:plötsligt och utan större eftertanke påbörjar du något som du annars inte skulle, eller slutar med något som du annars brukat göra, enbart för att gruppen tycker det. Kompisar eller andra nära i en grupp utsätter någon eller några för press och kräver att denne ska göra vissa saker. Det direkta grupptrycket kan bli allvarligt och i värsta fall ske i form av hot.

Inom Unga Drogförebyggare ser vi mycket grupptryck utövas, både indirekt och direkt. Oftast handlar det grupptryck som vi ser utövas om droger, tobak och alkohol. Något som vi inom vår organisation inte vill att ungdomar börjar med från första början och jobbar för att förebygga. Därför har vi här nedan tagit fram några tips till ungdomar om hur man vågar stå emot och säga nej till grupptrycket:

Fundera tyst och ställ dig själv några kontrollfrågor.

Är detta något som kompisgruppen säger åt dig att göra, eller är det något som du själv vill göra? Hade du gjort det ifall gruppen inte hade sagt något? Hade du själv kunnat föreslå det för gruppen eller någon annan?

Bestäm dig själv för vad du vill göra.

Vad kommer att hända om du säger ja till det som gruppen vill? Och vad kommer att hända om du säger nej? Kommer något bra och positivt att hända om du säger ja? Eller är det snarare om du säger nej som något bra och positivt kommer att hända? Basera ditt beslut på vad som övervägande kommer att resultera i ett bra och positivt händelseförlopp. Meddela ditt svar till gruppen.

Om ditt svar är nej (eftersom du har resonerat dig fram till att det är vid ett nej-svar som resultatet mest sannolikt kommer att bli något bra och positivt) och gruppen fortfarande tycker att du ska göra det/prova är det dags att börja ta till strategier för lyckas stå fast vid ditt svar.

Bra strategier till att säga nej och stå på dig är: 

 • Vägra. Säg nej vänligt men bestämt. Upprepa många gånger om det krävs.
 • Ange en anledning till ditt nej.
 • Hitta på en ursäkt om varför du inte kan.
 • Försök att skjuta upp det: ”Inte nu, kanske sen när jag är klar.” eller ”Jag är upptagen just nu, vi kanske kan prata om det senare”.
 • Försök föreslå något annat: ”Kan vi inte göra något annat istället?

 
Ha tillit till dig själv och din magkänsla.

Detta kan vara svårt ibland, men försök komma ihåg att det som du innerst inne själv tycker brukar vara det som är det rätta. När det kommer till att stå emot grupptryck blir det väldigt mycket lättare om du litar på dig själv och ditt eget omdöme. Om du vet att det som kompisarna eller gruppen säger är fel, farligt eller dumt – våga säga det. Använd dig av alla ovanstående verktyg för att argumentera för din inre känsla. Gå på det du vet, det som dina föräldrar eller andra vuxna har lärt dig. Om du vet att exempelvis rökning är farligt och dåligt för din kropp, dela med dig av de kunskaperna till kompisgruppen. För de kanske inte vet, och då är det hög tid att de lär sig det nu! Om du sedan lyckas argumentera dig själv och kanske hela gruppen ur detta, har du faktiskt räddat både dig själv och dina medmänniskor ur en troligtvis dålig situation – och det är en bragd!

Är du orolig för grupptryck och hur du ska hantera det? Vi inom Unga Drogförebyggare arbetar för att vara ute på skolor och hjälpa elever att starta upp ungdomsföreningar på dem. Inom dessa föreningar kan du träffa likasinnade, nya kompisar och tillsammans med dem sedan hjälpas åt att stå emot grupptrycket. Tillsammans är man alltid lite starkare och tryggare. Dessutom blir livet lite roligare om man kan träffas och ha kul ihop istället för att behöva oroa sig för grupptryck och negativa situationer. Vi finns här för att hjälpa dig. Kontakta oss och gå med redan idag! 

info@ungadrogforebyggare.se

 • Narkotika
 • Amfetamin
 • Cannabis
 • Doping
 • Ecstasy
 • Opiater
 • Kokain
 • LSD
 • Nätdroger och spice

Evenemang

UDFS Ledarskapshelg 14/4 - 16/14 2023

Detta formulär är anmälan till den ledarskapshelg  som arrangeras av Unga Drogförebyggare i Bromma, Stockholm.

Resa
Detaljer om resebokning får du i samband med ett eventuellt antagningsbesked. Resan är kostnadsfri!

Schema
I skrivande stund är inte schemat färdigt men du kan vara säker på att du kommer få en helg fylld av skoj, lärdomar och bra med pauser. Allt kommer handla om ledarskap och speciellt vad det innebär att vara ledare i en ideell förening.

Plats
Vi kommer att vara på Kärsögården, Bromma utanför Stockholm. Vi kommer att äta och bo där under hela helgen.

Begränsat antal platser
Vi har en skarp gräns på 25 deltagare och får vi fler anmälningar än platser hamnar du som reserv.

Sista anmälningsdag
En vecka innan sista anmälningsdagen

Kostnadsfritt
Det är helt kostnadsfritt att delta på lägret tack vare bidrag från gv90.se. Anmälan är däremot bindande och om du anmäler dig och får en plats, men inte dyker upp, kommer du få en faktura på 500 kr.

Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Särskilda behov (Allergier, diagnoser, kostpreferenser eller andra förutsättningar för att kunna delta)

Vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Vad ser du mest fram emot att lära dig eller vad vill du utvecklas inom?

Unga Drogförebyggares integritetspolicy

I detta dokument hittar du information om vilka uppgifter Unga Drogförebyggare (UDF) samlar in om dig som medlem, samt för vilka ändamål, hur länge uppgifterna sparas och vilka som är dina rättigheter. 

UDF:s verksamhet är reglerad av Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Uppdatering av denna policy
En integritetspolicy är dynamisk och uppdateras regelbundet för att reflektera aktuella lagkrav och organisatoriska förändringar. Vi informerar våra medlemmar när denna policy uppdateras. 

 

Den registrerades rättigheter  

 • Den registrerade har rätt att få veta om och hur UDF har sparat dennes personuppgifter. Med en skriftlig undertecknad begäran kan den registrerade få ut ett registerutdrag över sina personuppgifter.
   
 • Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter, samt be om radering. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås, till exempel om uppgifterna finns i handlingar som UDF sparar för arkivering. 
   
 • Den registrerade har rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till: info@ungadrogforebyggare.se
   
 • Den registrerade har rätt att inge klagomål på UDF personuppgiftsbehandling antingen direkt till UDF eller till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Personuppgiftsansvarig  

UDF är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för UDF.
 

UDF:s samverkansparter  

UDF är anordnare av all ungdomsverksamhet inom UDF, därmed bär vi också ansvar för behandling av personuppgifter i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast UDF.

Överföring av uppgifter till tredje part  

UDF är skyldiga att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter.  

UDF överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. UDF säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.
 

UDF överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. UDF har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Förklaring av personuppgiftsbiträdesavtal:
Ett personuppgiftsbiträdesavtal är ett kontrakt där en organisation anlitar en annan part för att hantera personuppgifter. Detta avtal reglerar hur dessa uppgifter ska skyddas och användas enligt dataskyddslagar som GDPR. 

 

Hur personuppgifter behandlas och samlas in  

UDF samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via webbformulär, via telefon eller i samband med verksamhet. UDF registrerar i normalfallet namn, födelsedatum (ej födelsenummer), adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i verksamheten.  

 

Känsliga personuppgifter

UDF behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag. I icke nödvändiga fall undviker vi att samla in känsliga uppgifter, det kallas för att vi personuppgiftsminimerar.
 

Administration av personuppgifter 

UDF behandlar personuppgifter för att: 

 • Administrera deltagande och medlemmar. 
 • Kommunicera med de registrerade.  
 • Tillgodose förordningskrav samt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågors och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten. 
 • Sköta marknadsföringsåtgärder avseende ungdomsverksamhet, med stöd av intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra oss. 
 • Genomföra intern och extern revision. 
 • Ta fram statistik om förbundet. 

 

Lagring av personuppgifter 

 • Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i UDF:s verksamhet, och i upp till 24 månader därefter.
   
 • UDF kan komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska verksamheten.
   
 • UDF raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns grund för att behandla.  

 

Har du frågor om denna integritetspolicy?

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig via e-post till info@ungadrogforebyggare.se 

Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är kostnadsfritt.

2.Som medlem i Unga Drogförebyggare har du rätt att ta del av alla förmåner samt delta på aktiviteter som anordnas av förbundet.

3.Du har rätt att påverka och rösta på Unga Drogförebyggares årsmöte.

4.En grundpelare i Unga Drogförebyggare verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika till årsskiftet.

5.Om du lämnar personuppgifter som inte stämmer, uteblir medlemsskapet. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnar stämmer och är korrekta.

6.När vi arrangerar en tävling samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, för att säkerställa deltagarnas ålder samt kunna utse vinnare och förmedla vinster.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.